Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wij-willen-de-Orde-verder-uitbreiden-Kardinaal-O-Brien
        “Wij willen de Orde verder uitbreiden” Kardinaal O’Brien

“Wij willen de Orde verder uitbreiden” Kardinaal O’Brien

ROME – Naar aanleiding van de bijeenkomst van de landscommandeurs uit Amerika en Europa had Grootmeester Kardinaal O’Brien het over de gelijk gerichtheid die hij bij zijn bezoek aan verschillende landscommanderijen heeft kunnen vaststellen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 augustus 2018
  • réagir
  • 0 stem

In de maand juni was u in Toronto waar u hebt deelgenomen aan de bijeenkomst van de landscommandeurs uit Noord-Amerika. Deze hebben de leiding over meer dan de helft van de Ordeleden. Enkele dagen later was u in Buenos Aires voor de bijeenkomst van de landscommandeurs uit Zuid-Amerika. Deze vertegenwoordigen een eerder bescheiden deel van onze Orde. Wat is uw kijk op de Orde in dit deel van de wereld?

De gebruiken die binnen de onderscheiden landscommanderijen leven, zijn heel verschillend en wij hopen dat Zuid-Amerika op termijn een eigen Vice-Gouverneur Generaal zal krijgen. Er heerst immers een andere cultuur, niet enkel tussen Noord- en Zuid-Amerika, maar ook binnen de regio’s zelf. Wij willen er de Orde ten volle tot ontwikkeling brengen en ons recent bezoek is heel nuttig gebleken voor de planning van deze ontwikkeling. De aanwezigheid van de Orde in hun bisdom oefent op sommige bisschoppen (zeker in Zuid-Amerika) een zekere aantrekkingskracht uit en wij moeten dit stimuleren.

Ziet u ook na de bijeenkomst van de landscommandeurs uit Europa, punten van overeenkomst in de ervaringen die u bij de landscommandeurs uit de drie regio’s wereldwijd hebt opgedaan?

Onze bezorgdheid ging vooral uit naar de samenhang onder de leden en naar hun permanente vorming. In dat verband koesteren wij grote verwachtingen ten aanzien van de geestelijkheid. Wij tellen inderdaad heel wat aalmoezenier-ridders in onze rangen en in feite maken wij nog te weinig gebruik van hun aanwezigheid. Tegelijk beschikken wij ook over een rijke expertise onder onze leden. Wij stellen ten zeerste de landscommandeurs en hun leiderschap op prijs, maar zij moeten tevens hun inzet en hun capaciteiten op steeds meer leden overdragen.
Wanneer een mandaat van een landscommandeur ten einde loopt, is het niet steeds eenvoudig een vervanger te vinden. Dit geeft aan dat wij binnen de landscommanderijen niet mogen aarzelen om naar de leidinggevende capaciteiten in ons midden op zoek te gaan, deze te ontwikkelen en ze aan te moedigen. Sommige landscommandeurs hebben het verlangen om hun mandaat te verlengen of te hernieuwen. Dit is volkomen begrijpelijk, zeker omdat velen uitstekend werk verrichten. Maar dat op zich is nog geen voldoende reden om aan te blijven. Er is voor elke post een zekere afwisseling nodig. Er zijn immers in de schoot van de landscommanderij zeker ook nog andere leden aanwezig die omwille van hun competenties en hun christelijk engagement hun bijdrage kunnen leveren.

U hebt ook nog een bezoek aan de Landscommanderij van Australië gepland.

Dit bezoek kan mogelijks een aanmoediging betekenen voor een grotere aanwezigheid in de Consulta. Dit is de vergadering binnen de Orde die om de vijf jaar telkens in november in Rome plaats vindt. De reis naar Australië kan deze ontwikkeling bevorderen en de Australiërs aanmoedigen om naar de Consulta te komen. Misschien is dat niet evident en vormt de afstand een hindernis. Maar ik meen dat naarmate wijzelf meer op reis gaan, wij tegelijk ook de idee voeden dat afstand in werkelijkheid geen hinderpaal zou mogen zijn.

Wij hebben gepraat over items die de landscommanderijen wereldwijd verenigen. Hebt u in de verschillende bijeenkomsten ook kennis gemaakt met lokale ervaringen die de Orde in haar geheel kunnen inspireren?

Het is precies op dit vlak dat de bijeenkomsten van de landscommandeurs zeer nuttig kunnen zijn. Tijdens de vergaderingen nemen zij voortdurend notities en de hoofdreden waarom we samen zijn, ligt precies in de uitwisseling van ideeën. Dergelijke zaken zijn niet meteen voorspelbaar, maar het doel van de bijeenkomsten ligt hem in het feit dat de ontmoetingen onder landscommandeurs vaak precies waardevolle elementen en ideeën aan de oppervlakte brengen, hetgeen anders voor het merendeel van de landscommanderijen compleet onbekend zou blijven. De bijeenkomsten zijn een uitdaging en een aanmoediging tot het ontwikkelen van nieuwe uitgangspunten en ze houden de dialoog open. En het is natuurlijk ook dé gelegenheid bij uitstek om elkaar te ontmoeten, om persoonlijke banden te smeden, om samen te bidden en de grote items binnen de Orde in de schijnwerpers te plaatsen.

De aanwezigheid van de jongeren in de landscommanderij houdt de Orde steeds meer bezig. Welke boodschap wilt u hieromtrent meegeven?

Ik denk dat dit een uitdaging is waar de hele Kerk mee geconfronteerd wordt. Het individualisme doordringt de hele westerse cultuur. Dat raakt alle organisaties en wij moeten er ons daar bewust van zijn. Wij moeten dan ook een oproep richten aan allen die jongeren via kameraadschap of sociaal engagement verenigen om hen opnieuw de aandacht bij te brengen voor de problemen in de wereld en deze te analyseren. We moeten de jongeren ook beter leren kennen en hen beluisteren alvorens we tot handelen overgaan en we moeten door hun aanwezigheid verder bouwen aan de toekomst van de Orde. De Orde uitbouwen en het aantrekken van jongeren is geen exclusieve verantwoordelijkheid van de landscommandeur. Het is een opdracht voor álle ridders en dames van elke landscommanderij.

Interview: Elena Dini

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter