Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wat-is-het-profiel-van-de
        Wat is het profiel van de religieuzen in het Heilig Land ?

Wat is het profiel van de religieuzen in het Heilig Land ?

JERUZALEM - 2 februari is van oudsher de feestdag van het Gewijde Leven. Veel religieuze gemeen-schappen houden eraan om op deze dag hun geloften te hernieuwen. Het is dus een passende gele-genheid om een beknopte schets te maken van de religieuzen in het Heilig Land.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 22 februari 2015
  • réagir
  • 0 stem

Welke overste van een congregatie, welke stichtster of welke vader abt had niet als droom een klooster of abdij in het Heilig Land of in Jeruzalem op te richten, met als doel in de nabijheid van de heilige plaatsen te bidden of om deze plaatsen in stand te houden en te beschermen.

De katholieke Kerk in het Heilig Land is dan ook begenadigd met de aanwezigheid van talrijke or-den en congregaties die er kwamen getuigen en die er de moederkerk van Jeruzalem kwamen die-nen. Naargelang hun charisma ontvingen ze en vervulden ze een zending van gebed, van getuigenis, naastenliefde, onderwijs en/of verbondenheid.

De Franciscanen arriveerden als eerste na de islamitische invasie in het begin van het 2de millennium. De Bescherming van het Heilig Land, in 1217 gesticht, is heden de grootste gemeenschap in het Heilig Land. Om hun opdracht ter vrijwaring van de Heilige Plaatsen te vervullen, leven zij ver-spreid over 31 kloosters en hebben zij scholen, informatieve instellingen en meerdere parochies. Zij zijn tevens in Cyprus aanwezig en dit in drie op de vier parochies, alsook in Jordanië, onder meer in Amman en op de Berg Nebo.

Heden ten dage zijn er in het Heilig Land dertig orden en congregaties van mannelijke religieuzen. Ze leven er in meerdere kloostergemeenschappen over heel het Heilig Land verspreid. Afkomstig uit heel diverse regio’s, landen en continenten vervullen zij in hun kloosters een zending van gebed, of bieden zij ondersteuning in scholen, ziekenhuizen, universiteiten of in tal van sociale werken. Onder de talrijke aanwezigen telt men Salesianen, Broeders de la Salle, Benedictijnen van de Ontslapenis van Maria (Hemelvaart van Onze-Lieve Vrouw), de Dominicanen van de Bijbelschool, de Trappisten van Latroen, de Missionarissen van de Incarnatie in Gaza, de Karmelieten in Haïfa (se-dert 1631) alsook nog de Witte Paters.

Het Heilig Land telt ook 73 orden en congregaties van vrouwelijke religieuzen. De congregatie van de Zusters van de Rozenkrans kan hier wel als de belangrijkste worden beschouwd. Deze congrega-tie werd in 1880 door de zalige - en binnenkort heilige - Marie-Alfonsine Ghattas gesticht. De zus-ters zijn aanwezig in tal van scholen en instituten, alsook in enkele Latijnse parochies.
De eerst aangekomen congregatie verblijft er ondertussen reeds vanaf 1848. Het betreft de Zusters van Sint-Jozef-Verschijning. Heden beheren zij nog steeds talrijke scholen en ziekenhuizen en zijn tegelijk ook vertegenwoordigd in parochies en in een bezinningstehuis.

Het Heilig Land herbergt bovendien ook nog andere congregaties: De Karmelietessen in Bethlehem in het klooster van de Zalige Maria van de Gekruisigde Christus, de Zusters Franciscanessen van het Onbevlekte Hart van Maria, de Zusters van de Heilige Dorothea, de slotzusters van Bethlehem in Bet Gemal, de Franciscanessen Missionarissen van Maria, de Dochters van de Naastenliefde van Sint Vincentius a Paulo, de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Sion, de Kleine Zusters van Jezus, de Comboni Zusters, de Missionaire Zusters van Moeder Teresa, de Zusters van de Heilige Birgita, de Franciscanessen van het Heilig Hart en de Zusters Aanbidders van het Heilig Sacrament of de Zusters van het Mensgeworden Woord.
Aan deze groep van orden en congregaties dienen ook nog eens een twintigtal instituten voor het Gewijde Leven in het Heilig Land toegevoegd te worden

Pierre Loup de Raucourt voor www.lpj.org
vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter