Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wat-gebeurt-er-achter-de-omheining-rond-het-Heilig-Graf
        Wat gebeurt er achter de omheining rond het Heilig Graf?

Wat gebeurt er achter de omheining rond het Heilig Graf?

JERUZALEM – Sedert meer dan een maand omringen hoge panelen de graftombe van Jezus. Terresainte.net wierp een blik achter de omheining.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 5 juli 2016
  • réagir
  • 0 stem

De aan de gang zijnde werkzaamheden rond het lege graf van Jezus ontmoedigen geenszins de pelgrims en de toeristen. Het decor ten spijt wijdt men zich nog steeds met volle overgave aan de obligate herinneringsfoto voor de grafluifel. En toch heeft de achtergrond nog weinig attractiefs te bieden.
De gevel van de grafluifel staat er momenteel even kaal bij dan onmiddellijk na de bouw ervan. Geen iconen, geen olielampen, geen schilderingen. De toegangsdeur zit achter een stalen veiligheidskooi ter bescherming van de pelgrims verborgen. Maar boven de deur zweeft toch nog steeds de Heilige Geest. Dat is dan toch al iets!
Toen professor Maropoulo de werken voorstelde, beloofde zij dat de grafluifel steeds toegankelijk zou blijven en deze belofte wordt waargemaakt. Alle kerkdiensten blijven er door gaan en overdag kunnen de pelgrims steeds de graftombe betreden. Ten minste indien zij niet verkiezen om de kleine koptische kapel aan de overkant te betreden.
En de keuze eindigt meestal dáár omdat het heiligdom vanaf 8 mei gedurende de restauratie door een twee meter hoge omheining wordt omgeven.
Maar dank zij de gastvrijheid van de partnerkerken van de Grieks-Orthodoxen, de apostolische Armeniërs en de Franciscanen voor de katholieke Kerk kan Terresainte.net de werkzaamheden aandachtig volgen.
De zuidgevel is de plaats waar de pelgrims de gewoonte hadden hun kaarsen aan te steken. Daar is de stalen omkadering die de Britten destijds hebben aangebracht, verre van verwijderd. Integendeel, ze is aan de basis nog verstevigd. En steigers overkappen het geheel. Daarboven valt echter niet veel te zien, want daar valt nooit veel beweging waar te nemen.
De belangrijkste werkzaamheden hebben aan de noordgevel plaats. De architectuur van de Ottomaanse barok voorzag in de gevel drie schijnbaar dichtgemaakte ramen. Deze zijn daar niet meer. De marmeren platen die ze afsloten zijn verwijderd en legde het metselwerk bloot. Fotografische studies laten vermoeden dat het optrekken van de gevel over twee bouwperioden werd gespreid. Dit wordt door het gebruik van twee steensoorten en de respectievelijk toegepaste bouwtechniek bevestigd. Wat de datering van de bouwperioden betreft, is er tot op heden vanuit de hoek van de specialisten en archeologen nog geen enkele valabele informatie aangereikt.
Deze visie die voor het eerst 206 jaar na de bouw van de grafluifel werd geopperd, bevestigt de visie van Martin Biddle in zijn boek Le tombeau du Christ: “de constructie is als de schil van een ui; de ene historische laag omringt de andere en de laatste laag bedekt alles.”
Wat de huidige restauratie betreft, valt aan te stippen dat de meest luidruchtige werkzaamheden zoals het werken met boormachines en pneumatische beitels, meestal ’s nachts gebeuren, al is dit niet altijd het geval.
Om hun mobiele steigers makkelijk te verplaatsen werd rond de tombe een voorlopige bevloering aangebracht. Een zeil bedekt de roze en zwarte tegels van de ronde hal. Daarop hebben de arbeiders een laag zand aangebracht, waarop vervolgens zware grijze tegels zijn gelegd.
Alle gedemonteerde materialen worden via een goederenlift in de buurt van de Bogen van de Maagd naar de galerij van de franciscanen overgebracht. Daarboven werd een laboratorium ingericht. Daar bestudeert men de materialen en de afmetingen. Daar wordt alles geïnventariseerd en gereinigd.
Gedurende de hele zomer zullen wij onze toch eerder onbeholpen en nieuwsgierige waarnemingen blijven verder zetten.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter