Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Votiefmis-ter-ere-van-de-Instelling-van-de-Eucharistie
      #Votiefmis ter ere van de Instelling van de Eucharistie

#Votiefmis ter ere van de Instelling van de Eucharistie

HEILIG LAND – Op dinsdag 31 oktober hadden wij een votiefmis ter ere van de Instelling van de Eucharistie. Deze ging door in het Cenakel, de locatie van het Laatste Avondmaal. Hieronder presenteren wij u de tekst van de homilie die Mgr. Delville bij deze gelegenheid uitsprak.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 24 november 2017
  • réagir
  • 0 stem

Homilie over de Instelling van de Heilige Eucharistie, 31 oktober 2017

Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik

Dierbare broeders en zusters,

Op deze historische plek die ons herinnert aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn volgelingen hield, worden wij geconfronteerd met het mysterie van de Eucharistie. Hiermee maakte Jezus zijn wil kenbaar dat wij na Zijn dood en Verrijzenis in gemeenschap met Hem zouden blijven. Daartoe heeft hij op de vooravond van zijn dood de maaltijd met hen gedeeld. De evangelist Marcus, die we zonet mochten beluisteren, heeft in detail de voorbereiding van de maaltijd beschreven, alsook het bijzondere belang dat Christus aan die voorbereiding hechtte (Mc 14, 12-26). Tijdens de maaltijd heeft Jezus het brood genomen, brak het en sprak volgende verbazingwekkende woorden uit: “Neem, dit is mijn Lichaam;” Hij deelde dus Zijn Lichaam, dit wil zeggen, heel zijn leven, net zoals men het brood verdeelt en wij ons hierdoor in Hem zouden verenigd weten en wij ons leven aan Zijn Leven zouden voeden. Nadat Hij vervolgens de beker had doorgegeven, ging Jezus dieper in op Zijn Bloed: “Dit is mijn bloed, het bloed van de verbondenheid, dat voor velen wordt vergoten”. Jezus bloed werd inderdaad vergoten. Hij gaf zijn leven, doorheen Zijn lijden en dood, die zich ‘s anderendaags zou voltrekken.

Dit brengt ons meteen ook al diegenen in herinnering wiens bloed vandaag wordt vergoten, die onder geweld te lijden hebben, allen die ziek of stervende zijn.

Telkens wanneer ik op radio of TV hoor: “een dode in een aanslag”, “talrijke doden in een bombardement”, “zoveel dode immigranten bij een schipbreuk op de Middellandse Zee”, zeg ik bij mezelf: zoveel anonieme doden, zoveel slachtoffers van geweld die voor ons altijd onbekenden zullen blijven. Door aan te kondigen dat zijn bloed voor velen zou worden vergoten, heeft Jezus hen in zekere zin door zijn dood vertegenwoordigd. Jezus wil allen die in complete eenzaamheid en verlatenheid sterven, uit de vergetelheid halen, net zoals Hij ons de ogen wil openen voor de zin van Zijn Dood.

Op deze plaats van het Laatste Avondmaal worden wij dus verzocht om solidair te zijn met hen die vandaag op een onrechtvaardige manier sterven, net zoals ook Jezus op een onrechtvaardige manier ter dood is gebracht. Wij worden tevens verzocht om van ons leven een gave te maken om met ons leven aan een betere wereld te werken. Want Jezus laat ook ons na zijn dood niet verweesd achter. Hij zegt immers ook nog: “Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk Gods” (Mc 14, 25). Jezus belooft ons de nieuwe wijn van Gods Koninkrijk. Zijn boodschap en zijn leven zijn zo volmaakt dat deze niet in de schaduw kunnen verborgen blijven. Zij zijn voor ons vandaag een genade. Zij zijn heden ons voedsel. Zoals de Brief aan de Hebreeën vermeld: “Deze Zelfgave zuivert ons geweten van de daden des doods opdat wij de eredienst van de levende God zouden kunnen belijden.” Ja, wij gaan hier in deze Eucharistie met vreugde de eredienst van de levende God vieren en wij zullen als geheiligd volk door het hart van de stad trekken zoals het een volk op trektocht en een vreugdevol volk past.

Amen. Alleluja.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter