Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Verklaring-betreffende-de-bescherming-van-de-privacy
      Verklaring betreffende de bescherming van de privacy

Verklaring betreffende de bescherming van de privacy

De Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (hierna de Landscommanderij genoemd) respecteert de wetgeving op de bescherming van de privacy. Hieronder kan je lezen wat dit concreet inhoudt voor wat betreft de behandeling van uw huidige en toekomstige gegevens.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 2 april 2019
  • réagir
  • 0 stem

Hoe verwerft de Landscommanderij persoonlijke gegevens?
De Landscommanderij verwerft enkel persoonlijke gegevens:
• die haar in het kader van gevraagde dienstverlening (bijvoorbeeld via een abonnementsaanvraag) via uw goede zorgen of deze van derden zijn overgemaakt
• die haar zijn meegedeeld via derden aan wie u daartoe uw toestemming hebt verleend, teneinde informatie te krijgen over de activiteiten, de dienstverlening en de ondersteuningsmogelijkheden vanwege de Landscommanderij.

Welke persoonlijke gegevens behandelt de Landscommanderij?
De Landscommanderij verzamelt enkel de persoonlijke gegevens die het haar mogelijk maken uitvoering te geven aan een gift of een dienstverlening die door u (of door derden) werd aangevraagd en die wij aan u vooraf hebben voorgesteld.

Wanneer en waarom behandelt de Landscommanderij persoonlijke gegevens?
De Landscommanderij gebruikt deze gegevens enkele in onderstaande gevallen:
• indien u daartoe expliciet de toestemming hebt verleend
• indien het gebruik ervan nodig is bij het verlenen van een dienst die door u werd aangevraagd of die wij hebben voorgesteld (bijvoorbeeld het gebruik van uw adres voor het toesturen van een publicatie, of van het nummer van uw bankrekening voor het overschrijven van een gift
• indien wij wettelijk verplicht worden de gegevens te gebruiken
• indien het een publiek of rechtmatig belang betreft (bijvoorbeeld bij de publicatie van bepaalde evenementen in onze agenda via onze website met de vermelding van de contactadressen).

Hoe gebruikt de Landscommanderij de persoonlijke gegevens?
• De gegevens van minderjarigen alsook bepaalde gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld informatie over de gezondheid of het nummer van bankrekeningen) worden steeds op de meest vertrouwelijke manier behandeld en worden nooit bekend gemaakt.
• Uw gegevens worden slechts gebruikt in functie van de diensten die door u zijn gevraagd (voor zover er voldaan is aan de voorwaarden die in bovenstaande paragraaf zijn beschreven) of die door ons aan u zijn voorgesteld.
• Indien u zich bijvoorbeeld inschrijft op de Nieuwsbrief van de website van de Landscommanderij gebruiken wij uw gegevens om u de Nieuwsbrief op het moment van verschijnen toe te sturen, alsook voor de communicatie betreffende specifieke activiteiten van de Landscommanderij, haar dienstverlening en ondersteuningsinitiatieven. Elke Nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om zich uit te schrijven en de Nieuwsbrief niet langer te ontvangen.
• Uw gegevens worden door ons nooit omwille van commerciële doeleinden met derden gecommuniceerd.
• Uw gegevens zullen enkel met partners worden gecommuniceerd die u zeer duidelijk hebt geïdentificeerd en die door u als partners voor communicatie en oproepen tot ondersteuning aanvaard zijn.

Hoe lang bewaart de Landscommanderij de persoonlijke gegevens?
Indien u zich via deze site abonneert of een publicatie bestelt, indien u zich voor een of ander evenement inschrijft of een gift schenkt, dan bewaren wij uw gegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om correcte uitvoering van de gevraagde dienstverlening mogelijk te maken.
De Landscommanderij kan evenwel ook beslissen bepaalde gegevens langere tijd te bewaren ten einde haar eigen werking te evalueren en aan te passen (bijvoorbeeld voor statistische analyse van de gegevens op langere termijn).

Bewaart de Landscommanderij mijn gegevens op een veilige manier?
Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld en bewaard. Daartoe gebruiken wij verschillende technologieën en veiligheidsmaatregelen op die uw gegevens een correcte wijze tegen elke vorm van onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of verspreiding beschermen. Deze technologieën en veiligheidsmaatregelen worden volgens noodwendigheid en geregeld getest en aangepast.

Wat kan ik zelf doen met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?
U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die de Landscommanderij hanteert, opvragen en desgewenst om correctie of verwijdering van onjuiste of onvolledige gegevens verzoeken.
U hebt het recht om op uw vraag uit de databank verwijderd te worden. Het volstaat hiervoor ons via e-mail te contacteren of via een schrijven aan de Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, Basiliekvoorplein 1, B-1083 Brussel. Voeg aan uw vraag evenwel een document toe dat uw identiteit kan bevestigen.
Indien u van mening bent dat uw gegevens op een foute manier behandeld worden, kan u een klacht formuleren bij de Commissie ter Bescherming van de Privacy.

Andere vragen of bemerkingen?
Wij houden ons ten allen tijde ter uwer beschikking voor uw vragen om verduidelijking die u per e-mail of via een schrijven kan richten tot de Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, Basiliekvoorplein 1, B-1083 Brussel.

De Webmaster

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter