Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Veertien-missionarissen-tot-diaken-gewijd-in-Jeruzalem
        Veertien missionarissen tot diaken gewijd in Jeruzalem

Veertien missionarissen tot diaken gewijd in Jeruzalem

JERUZALEM – Op zondag 12 juni 2016 ging Mgr. Shomali voor in de misviering in de Sint-Annakerk in Jeruzalem. In deze plechtigheid werden veertien toekomstige missionarissen tot diaken gewijd. Elf onder hen zijn Salesianen, drie behoren tot de Orde van de Witte Paters.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 29 juni 2016
  • réagir
  • 0 stem

De elf seminaristen van de Salesianen kregen hun opleiding aan het Studium Theologicum Salesianum (STS) in Jeruzalem. Dit seminarie is een afdeling van de Theologische Faculteit van de Salesiaanse Pontificale Universiteit van Rome. Deze faculteit biedt de unieke mogelijkheid om in het “Vijfde Evangelie”, zijnde het Heilig Land, theologie te studeren, en dit met dezelfde zin voor academische nauwkeurigheid die pontificale universiteiten kenmerkt.
Samen met de seminaristen van de Salesianen werden ook nog drie Afrikaanse missionarissen van de Orde van de Witte Paters tot diaken gewijd. De Franse communauteit die in de Oude Stad van Jeruzalem is gevestigd, telt missionarissen uit vier continenten: Europa, Afrika, Azië en Amerika.
Diezelfde universele en internationale ingesteldheid heeft er toe geleid dat op zondag 12 juni seminaristen uit deze twee kloostergemeenschappen samen door Mgr. Shomalie, Bisschop van Jeruzalem, in aanwezigheid van een grote menigte gelovigen tot diaken werden gewijd.
In zijn homilie herinnerde de bisschop de nieuwe diakens aan het belang en de grootsheid van hun zending. “Jezus kwam om te dienen en niet om gediend te worden. Via de diakens moet de wereld de Liefde en de Barmhartigheid van God daadwerkelijk kunnen ervaren.” Mgr. Shomalie gaf verscheidene voorbeelden van moedige barmhartigheid die door tastbare daden wordt belichaamd. Zo had hij het over de pastoraal onder de migranten in Israël en het onthaal van de vluchtelingen uit Jordanië. Ook sprak hij over het voorbeeld dat Paus Franciscus onder de vluchtelingen van Lesbos had gesteld. Door naar het feit te verwijzen dat de Paus niet-christene vluchtelingen onder zijn hoede heeft genomen, nodigde de bisschop de nieuwe diakens uit om “in het voetspoor van Christus een Barmhartigheid zonder grenzen te beoefenen.”. Hiermee alludeerde de bisschop op het feit dat (hun) roeping in Gods Liefde is geworteld en “dat het precies God is, die hen voor die roeping en zending heeft uitverkoren.”

Myriam Ambroselli voor www.lpj.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter