Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Tabgha-viert-het-feest-van-de-Broodvermenigvuldiging
        Tabgha viert het feest van de Broodvermenigvuldiging

Tabgha viert het feest van de Broodvermenigvuldiging

TABGHA – Naar jaarlijkse gewoonte werd op de tweede zaterdag van november in het Benedictijns heiligdom van Tabgha met heel veel geestdrift het feest van de vermenigvuldiging van de broden en vissen gevierd. Tabgha ligt op de noordelijke oever van het Meer van Tiberias.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2016
  • réagir
  • 0 stem

“Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze onder hen uit te delen; ook de twee vissen deelde Hij onder allen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden twaalf korven vol brokken op, en ook wat van de vis over was. Het waren vijfduizend man die van het brood hadden gegeten.” (Mc 6, 41-44)Het is ondertussen een traditie geworden. Elke tweede zaterdag van november nodigen de zusters Benedictinessen en het pelgrimshuis van de Duitse Gemeenschap voor het Heilig Land de gelovigen uit om in Tabgha (Pilgerhaus) samen te komen om er het feest van de Broodvermenigvuldiging te vieren. Op 12 november l.l. ging opnieuw een grote schare van gelovigen op de uitnodiging in. Het hele heiligdom, dat nog in volle restauratie is na de verschrikkelijke kwaadwillige brand die er in februari 2015 heeft gewoed, was volgelopen. De eucharistieviering werd opgedragen door Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris van Israël, in concelebratie met de Apostolische Nuntius, Mgr. Giuseppe Lazzarotto, met de Grieks-katholieke aartsbisschop van Akko, Mgr. George Bacouni, alsook met Pater Basilius osb, Prior van de Benedictijner gemeenschap, en nog tal van andere priesters.
De bisschop nodigde in zijn homilie de gelovigen uit om even over de betekenis van de Broodvermenigvuldiging na te denken, zeker nu, in de context van het Jaar van de Barmhartigheid. Het wonder dat Christus op deze plaats heeft voltrokken is een teken van “Gods barmhartige Liefde voor de mens, voor alle mensen en voor de hele mens, lichaam en ziel”, zo stelde Mgr. Marcuzzo. “Hier worden wij uitgenodigd om als Christus te zijn en om naar Zijn voorbeeld te handelen: om er te zijn mét de mens en vóór de mens, wie die ook moge wezen. Maar om er in de eerste plaats altijd en overal te zijn voor de arme mens en voor allen die lijden.”


De bisschop maakte tevens van de gelegenheid gebruik om alle religieuze gemeenschappen die voor de Heilige Plaatsen instaan, van harte te danken, in het bijzonder hier de Duitse gemeenschap voor het Heilig Land en de Benedictijner paters en zusters.
De kerk van Tabgha bevindt zich boven op de restanten van een kerk uit de 4de eeuw en bevat nog figuratieve mozaïeken die tot de oudste uit het christendom in het Heilig Land worden gerekend. De meest gekende is zeker de vermaarde voorstelling van de broden en de vissen die zich aan de voet van het altaar bevindt. De broden en de vissen behoren tot de oudste symbolen van de vroeg-christelijke Kerk en vormen de eerste bewijzen van de aanwezigheid van het christen geloof op de oevers van het Meer van Galilea. De mozaïek stelt overigens slechts vier broden voor. Het vijfde brood is het geconsacreerde brood van de Eucharistie, “het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald”. (Joh 6, 51). Dit dient zowel het lichaam als de geest van de gelovigen tot voedsel.
De volgende grote afspraak voor de gelovigen en vrienden van het Heilig Land hier op deze plek is ongetwijfeld 12 februari 2017, de dag waarop het gerestaureerde deel van de kerk plechtig zal worden heringezegend.

Myriam Ambroselli voor www.lpj.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter