Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Tabgha-De-Broodvermenigvuldiging-1244
      #Tabgha – De Broodvermenigvuldiging

#Tabgha – De Broodvermenigvuldiging

HEILIG LAND – De naam Tabgha is een vervorming van het Griekse Heptapegon, dat “plaats van de zeven bronnen” betekent. Van de zeven bronnen die ooit in het Meer van Tiberias uitkwamen, bestaan er nu nog vijf. Deze plaats staat vooral bekend om het nieuwtestamentische verhaal over Jezus die zijn vijfduizend toehoorders voedde met slechts vijf broden en twee vissen. Op de plaats waar vermoed wordt dat deze gebeurtenis plaatsvond, werd in de 5de eeuw door de Byzantijnen de Broodvermenigvuldigingskerk opgericht.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 januari 2018
  • réagir
  • 0 stem

Toen Jezus vernam dat Johannes de Doper was onthoofd, stapte Hij hier met zijn leerlingen in een boot en voer naar een plek waar ze even alleen konden zijn. “Toen Jezus dat (de onthoofding van Johannes de Doper) hoorde, week hij met een boot uit naar een eenzame plaats waar Hij alleen kon zijn” (Mt. 14, 13). Maar dat viel tegen… want: “[…] de mensen zagen hem vertrekken […] uit alle plaatsen ging men er over land snel naartoe. Men kwam er eerder aan dan Jezus en zijn leerlingen” (Mc. 6, 33). “Toen Jezus daar aan land ging, zag Hij een grote menigte. En medelijden beving Hem: ze waren als schapen zonder herder” (Mc. 6, 34).

Ik wil hier net zoals in het evangelie niet de nadruk leggen op het wonder van de vermenigvuldiging, want na het zegengebed worden de broden en de vissen verdeeld en ze aten tot ze verzadigd waren. Het gaat evenwel om de achterliggende betekenis ervan. Om deze metaforen te kunnen begrijpen, dienen we terug te grijpen naar het Oude Testament. “De almachtige Heer richt een feestmaal aan voor alle volken” (Jes. 25, 6). De overvloedige maaltijd staat hier voor de doorbraak van de heerschappij van God. Het is de overvloed, die geschonken is in de figuur van Jezus, die centraal staat. Jezus heeft medelijden met deze mensen zonder leidsman. Dit is een verwijzing naar de aanstelling van de apostelen als herders van Zijn schapen. “Geven jullie hun maar te eten” (Mt. 14, 16). Men deelt ook álles wat men heeft. Men deelt de vijf broden en de twee vissen en niet drie broden en één vis. Men houdt geen reserves voor zichzelf. Een duidelijke boodschap voor de christenen: “deelt alles met elkaar”.

Peter Broos

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter