Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Steen-voor-steen-cartografie-van-de-grond-onder-de-Basiliek-van-het-Heilig-Graf
      Steen voor steen: cartografie van de grond onder de Basiliek van het Heilig (...)

Steen voor steen: cartografie van de grond onder de Basiliek van het Heilig Graf

Jeruzalem – De Basiliek van het Heilig Graf vormt steeds meer het voorwerp van archeologisch en historisch onderzoek, zo ook de vloer en de ondergrond van de kerk. Zo zijn de architecten Andrea Caligaris en Osama Hamdan druk bezig om deze met hun onderzoek letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 juli 2020
  • réagir
  • 0 stem

Het in kaart brengen van de vloer en de ondergrond van de Basiliek van het Heilig Graf is gestart en dit gebeurt letterlijk steen voor steen. Reeds eeuwenlang doorkruisen elke dag honderden pelgrims de basiliek. Dat betekent dat er reeds miljoenen mensen van over de hele wereld hun vroomheid op deze vloertegels hebben betuigd.

Arch. Andrea Caligaris

Caligaris Architects

“Ik ben architect en momenteel vul ik mijn dagen met het tekenen van stenen, de een na de andere. Deze tekeningen worden vervolgens van op mijn i-pad naar een computer doorgestuurd waar ze in een technische schets worden omgezet. Deze schets wordt dan met de informatie van de restaurateurs, de geologen en andere mensen uit onze ploeg geconfronteerd. Op die manier kunnen we de huidige staat en de stand van de aftakeling van de bewaarde stenen beter begrijpen. Deze gegevens vormen dan de basis om een hypothese voor het restauratieproject op te stellen.”

Het project wordt geleid door het Centrum voor het Behoud en de Restauratie van het Cultureel Patrimonium van de Venaria Reale (Ccr) van Turijn en door het Departement van Oudheidkunde van de Universiteit La Sapienza van Rome.

Arch. Osama Hamdan

Université Al Qods – Jérusalem

“Wij bevinden ons momenteel in de eerste fase van de werken. Deze fase is de opvolging van de informatie die ons aan de hand van een laserscan van de hele vloeroppervlakte van de basiliek is verstrekt. Vertrekkende vanuit deze gegevens kunnen we de staat van vloer evalueren. Dit wil zeggen dat we de aftakelingsverschijnselen van elke afzonderlijke tegel kunnen beschrijven. Maar tegelijk bestuderen we ook de materiaalsoort en de origine van de tegel. Zo kunnen we vrij nauwkeurig de oorsprong bepalen van de materialen waaruit de vloer van de basiliek is samengesteld.”

Volgens architect Osama Hamdan “heeft de werkwijze in dit stadium vooral tot doel om een maximaal behoud van de bestaande materialen mogelijk te maken, ook al weten wij op dit moment nog niet goed wat er al dan niet zal kunnen bewaard blijven.”

Arch. Osama Hamdan

Université Al Qods – Jérusalem

“Ik ben ten zeerste verheugd dat wij de restauratie van de luifel over het Graf tot een goed einde hebben gebracht en wij nu de vloer kunnen aanpakken. Langzaam maar zeker verbetert de toestand van de basiliek, zeker voor wat de veiligheid van de bezoekers betreft. En wij stellen vast dat het bezoekersaantal als maar groter wordt! Beoogt ons project in de eerste plaats een verbetering van de veiligheid van de bedevaarders, dan gaat onze volle aandacht tegelijk ook naar de materialen en installaties, alsook naar de esthetiek in de basiliek.”

Arch. Andrea Caligaris

Caligaris Architects

“Dit werk bezorgt ons toch wel een heel bijzonder gevoel. Wij zijn hier immers op de plaats die het middelpunt van de christenheid vormt. We bevinden ons hier in de onmiddellijke nabijheid van het Graf van Jezus. Dit is heel emotioneel. Het is zeer mooi en tegelijk interessant want wij vinden hier in de opeenvolgende lagen van de bodem evenveel aanduidingen als wij in een boek informatie over de opeenvolgende eeuwen krijgen. Het is dus zeer boeiend om dit alles te ontdekken en te zien hoe al deze elementen perfect in mekaar passen. De grond is hier een echte historische getuige en dat zorgt ervoor dat het een waar genoegen is om hier te mogen werken.”

Bron : Christian Media Center

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter