Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Solidariteit-met-Palestijnse-moslims-en-christenen
        Solidariteit met Palestijnse moslims en christenen

Solidariteit met Palestijnse moslims en christenen

JERUZALEM – Ieder jaar viert de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 29 november de Dag van de Internationale Solidariteit met het Palestijnse volk. Deze datum is de verjaardag van het plan dat in de opdeling van Palestina voorziet, beter bekend onder de naam Resolutie 181. Meer dan zeventig jaar later is de Palestijnse kwestie nog steeds niet opgelost en niets laat vermoeden dit in de nabije toekomst zou kunnen gebeuren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

Sedert 29 november 1977 neemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de dag van de internationale solidariteit met het Palestijnse volk in acht. Op deze bijzondere dag worden tal van evenementen georganiseerd: vergaderingen, filmprojecties, publicaties, boodschappen en verklaringen rond deze solidariteit. Een aantal cruciale onderwerpen worden aan de orde gesteld. Zo bijvoorbeeld de bouw van de kolonies, het zelfbeschikkingsrecht, het recht op onafhankelijkheid en nationale soevereiniteit, het recht op terugkeer voor de vluchtelingen en de verslechtering van de levensomstandigheden in Gaza.

“Israël zet haar officiële politiek van illegale eenzijdigheid verder met een totaal misprijzen van het internationaal recht en de mensenrechten van de Palestijnen.” Dat verklaarde Hanan Asheawi, lid van het Uitvoerend Comité van de Bevrijding van Palestina, terwijl zij eraan herinnerde dat dergelijke houding onder meer “de aanpak van de illegale bezetting en onteigening door Israël van Palestijnse gronden en bestaansmiddelen.”

Op 19 juli keurde het Israëlisch parlement de “Wet van de Joodse nationale staat” goed waarvan een van de clausules duidelijk stelt dat “de Staat de ontwikkeling van de Joodse kolonisatie van nationaal belang beschouwt en zich zal inzetten voor de aanmoediging en de bevordering van haar bestaan.” Deze fundamentele wet bepaalt tevens dat “de Israëlische staat de nationale thuis is voor het Joodse volk, in dewelke haar natuurlijk, cultureel, religieus en historische zelfbeschikkingsrechten worden vervuld.” De wet laat evenwel na om de grenzen van dit land precies vast te leggen.

Het Latijns Patriarchaat, net als de Vergadering van de katholieke hoogwaardigheidsbekleders van het Heilig Land, riep de Israëlische regering op om deze wet in te trekken. Het onderlijnde dat deze wet “helemaal het feit negeert dat er ook nog een ander volk, met name het Palestijnse volk, in dat land leeft” en dat de wet “regelrecht tegen Resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en zelfs tegen de eigen onafhankelijkheidsverklaring van Israël ingaat.”

Strijd tegen de ongevoeligheid voor de brute realiteit

In het raam van de herinneringsmanifestaties voor de dag van de internationale solidariteit en een zitting in de Zetel van de Verenigde Naties in New York sprak Maria Fernanda Espinosa, voorzitter van de Algemene Vergadering, de wereldleiders en religieuze leiders toe. Zij spoorde hen aan om van het Palestijns probleem een prioriteit te maken en “de strijd aan te binden tegen de ongevoeligheid als gevolg van het feit dat pijn en dood tot dagelijkse realiteit zijn verworden en tegen het feit dat de media deze gruweldaden zelfs niet meer in hun voorpaginanieuws vermelden.”

In soortgelijke bewoordingen sprak Sr. Bridget Tighe, Directeur-Generaal van Caritas Jeruzalem, haar afkeuring uit voor de Israëlische bezetting van het Palestijnse volk, in het bijzonder dan in Gaza, en de emotionele ongevoeligheid die de bevolking ten aanzien van deze verschrikking heeft ontwikkeld. “Wat in feite compleet abnormaal zou moeten zijn, is nu tot norm verworden,” schreef zuster Bridget in een brief van Caritas Jeruzalem. “De kinderen van Cisjordanië groeien op in het besef dat het normaal is om langs controleposten te passeren die door jonge bewapende soldaten worden bewaakt.”

De brief gaat verder met de uitnodiging om voor het Palestijnse en Israëlische volk te bidden opdat ze de moed zouden vinden om “de ketens van de angst te breken, wederzijds respect te tonen en de wil op te brengen om elkeen een grotere vrijheid te bieden.”

Van zijn kant schreef Mgr. Atallah Hanna, Orthodoxe Aartsbisschop van Sebastia in Palestina, naar aanleiding van deze dag op zijn facebookpagina dat “de Palestijnse kwestie de zaak van het hele Palestijnse volk is, in al zijn geledingen. Dat volk vecht voor zijn vrijheid en het herstel van zijn rechten.”

Hij deed tegelijk een oproep tot alle Arabische denkers, journalisten en intellectuelen om ”hun verantwoordelijkheden en ethische, humanitaire en nationale verplichtingen ten aanzien van de Palestijnse kwestie niet te ontvluchten. Deze is immers vóór alles hun eerste verantwoordelijkheid alsook voor allen die in rechtvaardigheid, vrijheid en menselijke waardigheid geloven.”

Saher Kawas voor www.lpj.org
www.lpj.org

NB: De Resolutie 181 voorziet in de verdeling van Palestina in drie entiteiten: een Joodse Staat, een Arabische Staat en Jeruzalem met zijn onmiddellijke omgeving die als corpus separatum onder internationale controle is gesteld.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter