Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/RHHJ-Een-solidariteitsfonds-voor-600-families-die-in-een-land-werden-geholpen
      RHHJ: Een solidariteitsfonds voor 600 families die in één land werden (...)

RHHJ: Een solidariteitsfonds voor 600 families die in één land werden geholpen

ROME – De Ridderode van het Heilig Land van Jeruzalem ondersteunt in het bijzonder de berooide mensen en dit niet enkel door middel van financiële en materiële hulp maar tevens door hen hoop en waardigheid te brengen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 maart 2020
  • réagir
  • 0 stem

Een van de sectoren die de Orde bijzonder ter harte neemt is deze van de solidariteit ten aanzien van de meest berooide mensen. Dit komt het best tot uiting via diverse projecten die ze in het Heilig Land onderhoudt. “Door middel van een programma verlenen wij niet alleen enige materiële bijstand, maar brengen wij hoop aan heel wat mensen en maken wij het hen mogelijk om een waardig leven te leiden,” vertelt Sami El-Yousef, administrateur directeur van het Latijns Patriarchaat in Jeruzalem.

In 2018 maakten de bijdragen van de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf het mogelijk om aan 600 mensen door middel van studiebeurzen, familiale uitkeringen, medische bijstand en hulp bij de aankoop van medicijnen steun te verlenen. Dan mogen wij ook een specifiek project van juridische bijstand in Oost-Jeruzalem en het programma voor Iraakse christen vluchtelingen in Jordanië niet vergeten.

Het volstaat om kennis te nemen van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om van deze hulp te kunnen genieten om de ernst van de situatie te begrijpen. Wie hulp krijgt, is lid van een gezin waarvan de inkomsten niet volstaan om aan de primaire behoeften te voldoen en waarvan de kostwinner ziek is of onlangs is overleden. Het kan evengoed gaan om gezinnen die zich niet de medische zorgen kunnen veroorloven om een ziekte te behandelen, die geen medische bijstand genieten of om oudere mensen die geen pensioen krijgen. De kleinste hulp die aan deze families wordt verleend, verhult een hele geschiedenis van dagdagelijkse uitdagingen en moeilijkheden.

S.A. is bijvoorbeeld een 35-jarige gehuwde vrouw met vier kinderen. Zij werkt als huisvrouw en woont in een huurhuis op de Olijfberg. Haar salaris is voor het gezin de enige bron van inkomsten. Dat volstaat echter niet om de meest essentiële behoeften van huur, voeding en studiekosten te dekken. Met de tussenkomst van het solidariteitsfonds is het Latijns Patriarchaat erin geslaagd om S.A. te helpen om een deel van de studiekosten van de meisjes te betalen. Met de hulp van de Custode van het Heilig Land slaagt zij er ook in om een deel van de schuld te dekken die ze heeft met de elektriciteitsmaatschappij die de stroom levert voor het appartement dat het gezin betrekt.

W.A. is eveneens 35 jaar oud en woont met zijn gezin in Gaza. Het gezin telt vijf leden. Hij werkte als politieman maar werd vervroegd op pensioen geplaatst zodat hij nu nog slechts over een zeer laag inkomen beschikt. Dit is meteen ook het enige inkomen van het gezin en dit stelt hem niet in staat om maandelijks de eindjes aan mekaar te knopen. Naar aanleiding van zijn schulden bij de eigenaar van zijn appartement dreigde hij uit zijn woning te worden gezet en daarom verzocht hij om financiële hulp. Het Latijns Patriarchaat slaagde er nu in om dank zij de bijdragen van de Ridders en Dames van de Ridderorde wereldwijd een deel van deze schuld af te betalen en zo het voor het gezin van W.A. mogelijk te maken om in hun appartement te blijven wonen.

Het programma van medische bijstand heeft in 2018 aan 124 patiënten hulp verleend. Onder hen was er een vijftienjarige jongen uit Zababdeh (gouvernement van Jenin in Palestina) die een verkeersongeval had waardoor hij meerdere hersenoperaties moest ondergaan. De kosten hiervan werden slechts gedeeltelijk door het Ministerie van Volksgezondheid gedragen. Er was ook nog de 72-jarige K. uit Aboud (gouvernement van Ramallah in Palestina) die reeds gedurende vijf jaar strijdt tegen darmkanker hetgeen hem verplichtte om meerdere heelkundige operaties en chemotherapie te ondergaan. Deze gevallen zijn niet alleen vanuit medisch oogpunt en omwille van de vele pijnen die ermee gepaard gaan, problematisch, maar ze betekenen ook een hele uitdaging voor de zieken en hun familie die niet over de nodige gelden beschikken om de operaties, medische zorgen en medicatie te betalen die ook deels op hun schouders terecht komen.

Wij denken nog even aan de 600 berooide gezinnen die enige hulp aangereikt kregen die het hun mogelijk maakte om toch nog enigszins vooruit te komen. Sommigen om hun studies verder te zetten, anderen om in hun woning te kunnen blijven of om van de noodzakelijke medische zorgen te genieten en hiervoor danken wij het Latijns Patriarchaat en de sociale assistenten die zich voor dit project inzetten en zo mensen die dreigen alles te verliezen niet aan hun lot willen over laten. Zo zorgen zij ervoor dat de bijdragen van de ridders en de dames bij die gezinnen terecht komen die de hulp het beste kunnen gebruiken.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter