Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Qumran-1191
      #Qumran

#Qumran

HEILIG LAND – Tot op het moment van de ontdekking van de beroemde tekstrollen kreeg de naburige archeologische site van Qumran nauwelijks enige aandacht. In de jaren 50 ontdekten bedoeïenen de bewuste manuscripten en op slag werd alles anders en kreeg de site een compleet nieuwe aantrekkingskracht. De rollen waren ooit acteur, al dan niet mogelijks getuige, van eeuwenoude gebeurtenissen die er toen voor zorgden dat mensen duizenden manuscripten in de naburige grotten zouden opslaan of verstoppen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 november 2017
  • réagir
  • 0 stem

De allereerste “Qumranese” onderzoekers (waaronder Roland de Vaux) zouden vrij snel het verband onthullen tussen de zogenaamde “communautaire” geschriften (die zowat één derde van het ontdekte fonds vertegenwoordigen), de Essenen en de archeologische site. De bewuste geschriften moeten zonder twijfel in de loop van de eerste eeuw van onze tijdrekening verstopt zijn, toen het Romeinse leger van Keizer Titus (in 68) de Tempel van Jeruzalem heeft vernietigd en de vervolging van de Joodse gemeenschappen heeft ingezet. Als gevolg hiervan hebben velen toen hun meest waardevolle documenten in veiligheid gebracht.

Onder de deskundige leiding van Zuster Rebecca mochten wij deze grote archeologische site bezoeken. De site bevindt zich op een vijftiental kilometer van Jericho en biedt uitzicht op de Dode Zee. Men kan er nog steeds zeer goed de ruimten voor de rituele baden, de eetzaal en het scriptorium herkennen, maar toch blijft dit uitgestrekt geheel nog onder tal van mysteries gehuld, zeker voor wat betreft de gemeenschap die hier leefde en de beroemde manuscripten die hier gevonden werden. Het oudste gekende manuscript van de Bijbel, vóór de ontdekking van de Qumranrollen, dateerde uit de Middeleeuwen. Aan de hand van deze nieuwe ontdekking konden Joden en christenen vaststellen dat de canonieke referentieteksten gedurende 2000 jaar nauwelijks gewijzigd waren en dat de continuïteit in de teksten zich zonder haperingen had voortgezet.

Na het bezoek aan de site hebben we ook nog enige afstand onder zeeniveau afgelegd om dit verbazingwekkend bezoek met een weldadig bad in het water van de Dode Zee (400m onder de zeespiegel) af te ronden. Het was een unieke ervaring om vast te stellen hoe deugddoend de rijkdom aan mineralen voor onze opperhuid wel was, maar tegelijk heel wat minder deugd deed aan onze ogen en onze tong.

2000 jaar geleden, in de tijd van Herodes de Grote, had men reeds de weldadige invloed van een bad in de Dode Zee ontdekt. Er wordt zelfs beweerd dat Cleopatra zich in modderbaden van de Dode Zee onderdompelde ten einde haar delicate huid te beschermen. De Dode Zee is inderdaad tien keer rijker aan minerale bestanddelen dan het water van welke andere zee ook. En de weldadigheid van de Dode Zee ligt niet enkel in de aard van het water. Ten gevolge van de hoge atmosferische druk is de ultravioletstraling duidelijk minder schadelijk zodat hier zelfs een zonnebad als bevorderlijk voor de huid kan worden beschouwd. De lucht bevat er 8% meer zuurstof dan de lucht in om het even welk ander kustgebied. Op die wijze vormt de Dode Zee tegelijk ook een ideaal oord voor het verlichten van problemen met de luchtwegen en het bestrijden van tal van allergieën.

Stiekem werd met een milde knipoog aan Thibault de vraag gesteld wanneer hij eens een reisje specifiek naar de Dode Zee zou organiseren 😉 

Nathalie de Courcel

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter