Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Pinksteren-Heiligheid-de-uitgelezen-vrucht-van-de-werking-van-de-Heilige-Geest
        Pinksteren: Heiligheid, de uitgelezen vrucht van de werking van de Heilige (...)

Pinksteren: Heiligheid, de uitgelezen vrucht van de werking van de Heilige Geest

JERUZALEM - Op zondag 24 mei werd het feest van Pinksteren gevierd. Op de vijftigste dag na de Verrijzenis herdenkt dit feest de nederdaling van de Heilige Geest over de gemeenschap van de apostelen. Bij deze gelegenheid celebreerde Mgr. William Shomali in de Dormitio Abdij in Jeruzalem een plechtige mis. De Dormitio Abdij of de abdij van de eeuwige slaap van Maria ligt op de Berg Sion, nabij het Cenakel. Tijdens deze viering diende hij aan drie gedoopte christenen het Sacrament van het Vormsel toe.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 26 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

“Toen de dag van Pinksteren, de vijftigste dag na de Verrijzenis, was aangebroken, waren zij allen op één plaats verzameld.” Aldus begint Sint-Lucas het tweede hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen en beschrijft hij de gebeurtenissen van Pinksteren. Vijftig dagen na Zijn overwinning op de dood en tien dagen na Zijn Hemelvaart, zond Christus in aansluiting bij hetgeen Hij had beloofd, de Heilige Geest, de Geest van de vertroosting. De Geest schonk aan de gelovigen en aan de Kerk de gaven van de wijsheid, het onderscheidingsvermogen, de raadgeving, de kracht, de kennis, de schroom voor de Heer en de vroomheid.

Het christelijk feest van Pinksteren vindt zijn oorsprong in het Joodse feest van “shaouot”, het feest van de weldaden van de Heer bij de tarweoogst. Later werd dit het feest voor de overhandiging van de Wet aan Mozes op de Berg Sinaï. In de Kerk is dit feest de gelegenheid om de Heer dank te zeggen voor Zijn gave van de Heilige Geest. Sedert de nederdaling van de Geest over de apostelen en Onze-Lieve-Vrouw woont de Geest vanaf ons Doopsel en Vormsel ook in ons.

De traditie wil dat in de Duitse benedictijnerabdij van de Dormitio de Latijnse patriarch of zijn vicaris voorgaat in de eucharistie. De Dormitioabdij is een van de christelijke plaatsen nabij het Cenakel. Hier is het, sedert het verdrijven van de franciscanen zowat vijf eeuwen geleden, niet toegestaan om de Mis volgens de gewone ritus op te dragen.

Dit jaar werd de plechtige Eucharistieviering voorgegaan door de patriachaal vicaris, Mgr. Shomali. Hij diende tegelijk ook aan drie gedoopte christenen het sacrament van het vormsel toe. Een van hen was Eva Maurer Morio die sedert bijna een jaar als vrijwilliger bij het Latijns patriarchaat en het Home Onze-Lieve-Vrouw van Smarten fungeert.

Een groot aantal gelovigen heeft deze plechtigheid bijgewoond. De viering werd gekenmerkt door rust, bezinning, vereniging in vroomheid en plechtstatigheid. De gregoriaanse gezangen droegen hiertoe in grote mate bij. Deze gezangen zijn reeds gedurende vele eeuwen het keurmerk van de benedictijnse liturgie.

In zijn homilie had de patriachale vicaris veel aandacht voor de vruchten van de werking van de Heilige Geest. “De heiligheid is hiervan de vrucht bij uitstek. En dit jaar schonk de Kerk van Jeruzalem in de figuren van de Heilige Marie-Alphonsine Ghattas en de Heilige Mariam van de Gekruisigde Jezus twee mooie vruchten van de werkzaamheid van de Geest. Beide werden de voorbije week heilig verklaard. Zuster Mariam heeft bijvoorbeeld velen onder ons precies over het leven in de Heilige Geest onderwezen. Zij hield niet op om over de Geest te spreken, dit zowel in haar leven, haar werken, haar eigen onderwerping aan de Heilige Geest en Zijn werkzaamheid in de harten.”

Pinksteren op de Berg Sion vieren, is een bijzonder voorrecht voor de lokale christenen en voor de christenen die op pelgrimstocht komen. De vreugde viel op de gezichten van alle aanwezigen te lezen. De aanwezige gelovigen werden vervolgens uitgenodigd om nog op de binnenkoer van de abdij een verfrissing te gebruiken.
Moge de Heilige Geest onze metgezel zijn gedurende de komende nieuwe liturgische tijd. Dat het een tijd vol christelijke wijsheid mag zijn die in het dagelijkse leven zijn verwezenlijking krijgt in de trouw aan de Nieuwe Wet van Jezus Christus.

Firas Abedrabbo voor www.lopj.org

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter