Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paus-Franciscus-ontvangt-de-Palestijnse-President-Mahmoud-Abbas
        Paus Franciscus ontvangt de Palestijnse President Mahmoud Abbas

Paus Franciscus ontvangt de Palestijnse President Mahmoud Abbas

ROME – Op 3 december 2018 ontving Paus Franciscus de Palestijnse president in privé-audiëntie op het Vaticaan. Op het programma stond het statuut van Jeruzalem, de heropleving van het Israëlisch-Palestijns vredesproces en de verzoening in de schoot van het Palestijnse volk.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

Het was reeds voor de vierde keer dat Mahmoud Abbas door Paus Franciscus in privé-audiëntie werd ontvangen. Daarbij is dan nog niet die keer meegerekend toen de president op 8 juni 2014 in de tuinen van het Vaticaan aan het gebed voor de vrede in het Heilig Land deelnam.

Op 3 december l.l. was het wel de eerste ontmoeting tussen beide mannen sedert de Verenigde Staten op 14 mei 2018 hun ambassade in Israël naar Jeruzalem hebben overgebracht. Tot dan was deze in Tel Aviv gevestigd. Er valt bovendien nog op te merken dat ongeveer een jaar geleden, op 6 december 2017 om precies te zijn, de president van de Verenigde Staten eenzijdig Jeruzalem als hoofdstad van de Israëlische staat heeft erkend.

Het is precies in de schaduw van deze verjaardag dat deze privé-audiëntie tussen de Palestijnse president en de pontificale vorst werd georganiseerd. Tijdens deze audiëntie ging er “een bijzondere aandacht naar het statuut van Jeruzalem. Zo werd het belang onderlijnd van de erkenning en de bescherming van de identiteit en van de universele waarde die de Heilige Stad heeft voor de drie Abrahamitische godsdiensten.” Dat verklaarde de Heilige Stoel in een communiqué. De audiëntie was tevens een echo van de ontmoeting die de paus op 15 november l.l. met de Israëlische President Reuven Rivlin heeft gehad. Toen werd Jeruzalem voorgesteld in zijn “religieuze en humanitaire dimensie voor de Joden, de christenen en de moslims” en werd de nadruk gelegd op de noodzaak om “de identiteit en de roeping van Jeruzalem als stad van de vrede” te vrijwaren.

Volgens het Palestijns persagentschap Wafa heeft Mahmoud Abbas vorige woensdag de Paus geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in Palestina en over de gevolgen van de beslissingen van de Amerikaanse administratie op de Palestijnse kwestie. Buiten de verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en de sluiting van de diplomatieke zending van de OLP (Organisatie voor Palestina) in Washington heeft Donald Trump ook nog de toelage aan de UNRWA (de hulporganisatie van de Verenigde Naties voor de Palestijnse vluchtelingen) ingetrokken. Tevens heeft hij op het einde van de zomer een omslag van 200 miljoen dollars (circa 172€) aan hulp geschrapt die bestemd was voor de bewoners van Cisjodanië en de Gazastrook.

President Abbas bracht ook nog “de Israëlische gewelddaden tegen het Palestijnse volk, tegen het land en de islamitische en christen Heilige Plaatsen” in herinnering. Vooral de gewelddaden in Jeruzalem werden scherp aan de kaak gesteld.

Toen de president de bibliotheek van het pauselijk paleis in het Vaticaan verliet, vertrouwde de Palestijnse Autoriteit Paus Franciscus toe: “Wij rekenen op u.” Dat rapporteerde het persagentschap Reuters.

“Een kreet vol pijn”

De Heilige Stoel, die de twee-staten-oplossing als weg naar het einde van het Israëlisch-Palestijns conflict ondersteunt, heeft meerdere malen uiting gegeven aan zijn bezorgdheid omtrent de beslissingen van Donald Trump.

Tijdens de audiëntie bogen het hoofd van de katholieke Kerk en de Palestijnse leider zich over “de inspanningen om het vredesproces tussen de Israëli’s en de Palestijnen opnieuw te doen heropleven en tot de twee-staten-oplossing te komen, in de hoop dat de internationale gemeenschap zich opnieuw zou engageren om aan de legitieme verzuchtingen van de twee volkeren tegemoet te komen.” De onderhandelingen tussen beide volkeren zijn bevroren sedert de Palestijnse Autoriteit na de aankondiging van 6 december 2017 elke diplomatieke band met de Amerikaanse administratie heeft verbroken.

Pater Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, omschreef voor de Italiaanse editie van Radio Vaticaan het bezoek van Mahmoud Abbas aan het Vaticaan als “een schreeuw vol pijn” ten aanzien van het feit dat “het project van de twee staten geleidelijk dreigt te verdampen.” Het is een schreeuw die de situatie vertolkt die het overgrote deel van de Palestijnen ondergaat, een volk dat voelt dat hun droom om nog maar gewoonweg over een eigen land, een eigen staat te beschikken helemaal niet binnen handbereik ligt.

“Een nieuwe mentaliteit van de leiders”

De paus en de Palestijnse president bleven niet enkel bij het Israëlisch-Palestijns probleem stilstaan, maar concentreerden zich eveneens op de weg naar verzoening binnen de schoot van het Palestijnse volk. Een volk dat politiek verdeeld is sedert de Islamitische beweging van Hamas in 2007 de controle over de Gazastrook verwierf en zo Fatah uitschakelde dat door Mahmoud Abbas werd geleid. Tot op heden liepen alle toenaderingspogingen tussen beide steeds met een sisser af.

Een uur na deze audiëntie ontving de Paus enkele jeugdige Italianen van de vredesbeweging Rondine citadella della pace. Tegen hen had hij het over de nood aan leiders met een nieuwe mentaliteit” om tot vrede te komen. “Politici die niet weten te dialogeren en te discussiëren, zijn geen leiders van de vrede. Een leider die zich niet inspant om naar de vijand toe te stappen om met hem aan tafel te zitten (…) kan zijn eigen volk geenszins naar vrede brengen,” besloot Paus Franciscus.

De rol van de religieuze gemeenschappen in het Midden-Oosten

Paus Franciscus en Mahmoud Abbas hadden het eveneens over “de conflicten die het Midden Oosten teisteren,” dit stelt het communiqué van het persbureau van de Heilige Stoel. Beiden onderstreepten “de dringende noodzaak de wegen naar vrede en dialoog aan te moedigen en dit met de bijdrage van de religieuze gemeenschappen. Allen moeten de strijd aanbinden tegen alle vormen van extremisme en fundamentalisme.”

Na de audiëntie die zowat twintig minuten duurde, had Mahmoud Abbas een ontmoeting met Mgr. Paul Richard Gallagher, Secretaris van de Relaties met Staten (de Minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan n.v.d.r.). Dit meldde het communiqué van de Heilige Stoel. Het herinnerde aan het feit dat dergelijke hartelijke ontmoetingen “de goede relaties tussen de Heilige Stoel en Palestina bekrachtigen en onderstreepte de positieve rol van de christenen en de activiteiten van de Kerk in de Palestijnse samenleving, zoals dit in het Globaal akkoord van 2015 is beschreven.” Ter herinnering: het betreft hier een bilateraal akkoord tussen de Heilige Stoel en Palestina over “essentiële aspecten van het leven en de activiteiten van de Katholieke Kerk in de Palestijnse Staat, als bevestiging van de steun aan een onderhandelde en vreedzame oplossing voor de situatie in de regio.” Dit akkoord heeft eveneens de weg geopend voor een Palestijnse diplomatieke vertegenwoordiging op het niveau van een ambassade bij de Heilige Stoel.

Bronnen: lpj.org, zenit.org, radiovaticana, terrasanta.net (Christophe Lafontaine)

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter