Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paus-Franciscus-de-christen-media-vormen-het-geweten
        Paus Franciscus: de christen media vormen het geweten

Paus Franciscus: de christen media vormen het geweten

ROME – Op vrijdag 18 september ontving Paus Franciscus in de Zaal Clementina van het apostolisch paleis van het Vaticaan de redactie van het Belgisch christelijk weekblad Tertio. In zijn toespraak voor de redactieleden legde de Paus de nadruk op de belangrijke en hoogstaande missie van de christen journalisten in onze geseculariseerde samenleving. Dhr. Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van Tertio, leidde de delegatie. Hij is lid van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 september 2020
  • réagir
  • 0 stem

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Tertio, het Vlaams weekblad voor religieuze informatie, organiseerde de redactie van het blad een bedevaart naar Rome. Bij deze gelegenheid werden zij op vrijdag 18 september door Zijne Heiligheid Paus Franciscus in audiëntie ontvangen.

Voor dit gehoor van christen journalisten sprak de Paus zijn lof uit voor ”het groot belang” van het bestaan van media die zich hebben “gespecialiseerd in kwaliteitsinformatie over het wereldwijde leven binnen de Kerk”. Hiermee leveren zij een niet te overschatten bijdrage in “de vorming van het geweten”.

Een verrijking voor het geseculariseerde medialandschap

“Overigens, de naam zelf van uw weekblad, Tertio, verwijst naar de Apostolische Brief van de Heilige Paus Johannes-Paulus II, Tertio millennio adveniente.
Hij schreef die op de vooravond van het Jubileumjaar 2000. Maak uw harten klaar om Christus met Zijn verlossende Boodschap te verwelkomen,”
wist Paus Franciscus nog te verduidelijken. Hij zag in deze vergelijking niet enkel “een oproep om de hoop te bewaren”, maar evenzeer “een kans om de stem van de Kerk en van de christelijke intelligentia te laten horen en dit in een medialandschap dat meer en meer geseculariseerd is. Zo vormt het magazine met zijn diepgaande constructieve overwegingen een verrijking voor de media.”

Het komt er dus voor de christen media op aan om prioritair “een cultuur van ontmoeting te bevorderen” en hiermee “een positieve visie over personen en feiten te promoten en alle vooroordelen naast zich neer te leggen,” aldus Paus Franciscus.

Een christen journalist moet de waarheid niet verdoezelen

“Christenen die zich in de communicatie engageren, zijn geroepen om op een zeer concrete manier de stem van de Heer in de wereld te laten weerklinken en om het Evangelie te verkondigen (cfr. Mc 16, 15),” beklemtoonde de Bisschop van Rome. De christen journalist wordt vanuit zijn professioneel geweten uitgenodigd om “in de wereld van de communicatie een nieuw getuigenis te laten weerklinken, zonder de waarheid te verdoezelen of informatie te manipuleren.”

Het uitdragen van woorden van troost

“Een christen die professioneel met de informatieverspreiding bezig is, moet dus de hoop en het vertrouwen in de toekomst uitdragen. Pas wanneer de toekomst als een positieve en realiseerbare gegevenheid wordt voorgesteld, wordt ook het heden waarachtig leefbaar,” stelde de Paus. Vervolgens verwees de Paus ook nog naar zijn pontificale boodschap naar aanleiding van de 54ste Dag van de Sociale Media op 24 januari 2020.

In de specifieke context van de pandemie sprak de opvolger van Petrus als besluit nog de hoop uit dat de sociale media hun bijdrage zouden leveren om te helpen dat de mensen “niet in hun eenzaamheid zouden opgesloten blijven en via hen ook woorden van vertroosting zouden vinden.”

Het Nederlandstalig katholieke tijdschrift Tertio zag in het jaar 2000 het levenslicht in de Vlaamse context van groeiende libertijnse ideeën in het Belgisch openbaar debat. De toenmalige context was tevens gekenmerkt door een ondervertegenwoordiging van de katholieke stem en een maatschappij waarin de katholieke gemeenschap voortdurend terrein moest prijs geven. Het blad verschijnt wekelijks op circa 6.000 exemplaren en wordt in Vlaanderen en Brussel verdeeld. Het dankt zijn naam effectief aan “Tertio Millennio Adveniente”, de Brief van Paus Johannes-Paulus II.

Bron: Vatican News

Origineel Artikel: Pape François: les médias chrétiens forment les consciences
vertaling: Luk De Staercke

(n.v.d.r.) Tertio weet ons persoonlijk week na week heel sterk te boeien en te inspireren. Het is ook zonder twijfel uw wekelijkse aandacht en leestijd waard.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter