Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Palmviering-in-Jeruzalem-samen-zullen-wij-overwinnen
        Palmviering in Jeruzalem: samen zullen wij overwinnen

Palmviering in Jeruzalem: samen zullen wij overwinnen

JERUZALEM – Op zondag 9 april begaven duizenden gelovigen zich naar de traditionele palmprocessie in Jeruzalem. Deze trok in de Heilige Stad van aan de kerk van Bethfage naar de kerk van de Heilige Anna. Deze feestelijke dag werd afgesloten met een toespraak van Mgr. Pizzaballa die een regelrechte oproep was tot vreugde en hoop.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 april 2017
  • réagir
  • 0 stem

Dit feest van Palmzondag begon met een eerste processie die werd voorgegaan door de Apostolische Administrator, Mgr. Pierbattista Pizzaballa. Deze had plaats in de basiliek van het Heilig Graf. Daarna volgde om 7u. een pontificale mis. De gelovigen hadden zich rond de graftombe van Christus opgesteld, waarvan de renovatiewerken nog maar een paar weken geleden voltooid werden.

http://ordredusaintsepulcre.be/Cele...

Vroeg in de namiddag begon dan in aanwezigheid van de Apostolische Administrator de processie die in Bethfage vertrok. Eveneens aanwezig waren Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris voor Israël, Père Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, alsook Mgr. Giuseppe Lazzarotto, Pauselijk Nuntius in Israël en Apostolisch Afgevaardigde in Jeruzalem en Palestina. Zij werden door de verzamelde seminaristen en tal van priesters voorafgegaan. Na de wijding der palmen gingen duizenden lokale gelovigen en pelgrims uit vele landen dezelfde weg die Christus 2000 jaar eerder was gegaan. Al wuivend met de palmen uitte een uitgelaten menigte tijdens de processie haar blijheid in een veelheid van talen.

Deze lange tocht naar de Nieuwe Poort van Jeruzalem werd met een oproep van Mgr. Pizzaballa in de communauteit van de Witte Paters bij Sint-Anna afgesloten. Zijn rede stond in het teken van de vreugde en de hoop en was een oproep tot vrede in deze turbulente tijden. “In deze stad waar de verdeeldheid, de haat en het misprijzen het steeds schijnen te halen, worden wij opgeroepen te vertellen wie we zijn en aan wie wij toebehoren. Vandaag verkondigen wij dat we sterk zijn en dat wij samen de overwinning zullen behalen. We hebben alleen Christus en zijn Liefde. Niemand zal ons scheiden van deze Liefde waaraan wij deel hebben (cfr. Rom 8, 35). Vandaag voelen we ons nog sterker omdat we in de heerlijkheid van de christenheid worden ondergedompeld, een heerlijkheid die we nodig hebben om weer krachten op te doen voor onze levensweg.” De aartsbisschop maande de gelovigen tevens aan om Christus radicaal te volgen terwijl hij het kruis in herinnering bracht dat zich op de weg van elke christen manifesteert. “We zouden slechts ongelukkigen zijn wanneer wij er ons toe beperken enkel zijn geografische weg te bewandelen en zouden vergeten om Zijn leven in ons leven navolging te geven. Hem navolgen tot het kruis betekent volgens zijn maatstaf te beminnen, dit wil zeggen, tot het einde toe.”

Deze sterke woorden hadden bij de gelovigen een wel zeer bijzondere naklank in de tragische actualiteit van deze zondag. In het teken van de eenheid en in gebed met de Koptische Kerk in Egypte verzocht de Apostolische Administrator de menigte om een moment van stilte in acht te nemen. Door deze woorden gedragen, vertrokken de pelgrims met een versterkt gemoed, klaar om de Goede Week te beleven. De dag werd zoals elk jaar op dezelfde uitgelaten manier afgesloten met de traditionele parade van de scouts vanaf de Leeuwenpoort, doorheen de stad, tot aan de Nieuwe Poort.

Claire Guigo voor www.lpj.org
Foto’s: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

Vertaling Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter