Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Oproep-van-P-Patton-voor-de-collecte-voor-het-Heilig-Land
      Oproep van P. Patton voor de collecte voor het Heilig Land

Oproep van P. Patton voor de collecte voor het Heilig Land

“Help ons diegenen te helpen die grote nood hebben,” dit is de oproep die P. Francesco Patton, Custode van het Heilig land in een videoboodschap heeft gelanceerd. Deze oproep gebeurde in het kader van de collecte ten voordele van het Heilig Land die jaarlijks op Goede Vrijdag plaats vindt. Het land waar Christus eens heeft geleefd, werd ten gevolge van de COVID-pandemie en de daaraan verbonden restricties zwaar op de proef gesteld. Het heeft dan ook meer dan ooit behoefte aan de vrijgevigheid van de gelovigen waar ook ter wereld.

Om de video te bekijken: KLIK HIER


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

Zijn roep om hulp bereikte ons op de vooravond van het feest van Maria Boodschap, dat op woensdag 25 maart werd gevierd. Samen met het blijvend dringend karakter van de medische zorgen herinnerde Père Patton aan het vele werk dat de Custode in het voorbije jaar onophoudelijk heeft verricht om “de Heilige Plaatsen van onze Verlossing en de kleine christen gemeenschap die hier nog rest, te blijven bewaren.” Père Patton verzekert ons dat de intensiteit van de gebedsintenties voor de hele wereld ”in het Heilig Graf, op Gethsemane, in Bethlehem, in Nazareth en op alle andere plaatsen fors is toegenomen. Tegelijk daagden de parochies ons voortdurend uit om verder met de Arabisch, Hebreeuws en Grieks sprekende christenen aan de slag te blijven gaan terwijl ook de gastarbeiders en de vluchtelingen alle aandacht bleven opeisen.”

Via de scholen van het Heilig Land moest er ook heel veel aandacht aan de jongeren besteed worden. “Zo konden ongeveer 10.000 kinderen van goed onderwijs en van een degelijke opvoeding genieten.” Ons engagement inzake liefdadigheid diende nog verder opgedreven te worden om aan de essentiële noden van de zwaar beproefde bevolking te kunnen tegemoet te komen. “Deze noden waren niet enkel een uitvloeisel van de pandemie, maar zijn tevens het gevolg van de oorlogssituatie en het uitblijven van structurele sociale en medische zorgen.”

Maar dat alles heeft zijn prijs en deze kon volgens P. Patton in het verleden jaar na jaar met de opbrengst van de collecte op Goede Vrijdag ruimschoots gedekt worden. Vandaar de uitnodiging die hij aan alle christenen waar ook ter wereld richt: “Help ons ook dit jaar, elk naar zijn eigen mogelijkheden en elk volgens de vrijgevigheid van zijn hart, zodat wij ook in staat zijn diegene te helpen die grote nood kennen.” “Help ons te helpen,” besluit hij, “en dat de Heer u mag zegenen en u voor uw steun ruimschoots mag belonen.”

De collecte voor het Heilig Land op Goede Vrijdag kwam in het bijzonder tot stand onder het pontificaat van de Heilige Paus Paulus VI. Hij schreef hiervoor de apostolische exhortatie Nobis in Anima die op 25 maart 1974 werd uitgevaardigd en handelde over de noden van de Kerk in het Heilig Land. De verzamelde gelden moesten dienen voor het bewaren van de Heilige Plaatsen, voor de ontwikkeling van de lokale christen minderheid, alsook voor de bijstand aan de pelgrims en de liturgische diensten. In 2020, het eerste jaar van de pandemie, werd door de Congregatie voor de Oosterse Kerken in samenwerking met de Roaco (Réunion des oeuvres d’aide aux Églises orientales) tegelijk ook een noodfonds opgericht. Hiermee zouden maar liefst 303 projecten in 24 landen kunnen gefinancierd worden.

Bron: Vatican News service – IP

Foto: Eigen archief van de Landscommanderij

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter