Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Onze-Lieve-Vrouw-die-de-muren-sloopt-een-icoon-van-christelijk-verzet
        Onze-Lieve-Vrouw die de muren sloopt: een icoon van christelijk (...)

Onze-Lieve-Vrouw die de muren sloopt: een icoon van christelijk verzet

BETHLEHEM – De graffiti die de hele lengte van de scheidingsmuur inpalmen, en die tal van politieke en sociale boodschappen bevatten, waren altijd al een vorm van uitdrukkelijk protest tegen de onrechtvaardige maatregelen vanwege de Israëlische Staat. Zo werd ook in de buurt van het Emmanuelklooster in Bethlehem een beeltenis van de Moeder Gods op de acht meter hoge betonnen muur aangebracht. In al zijn pracht werpt deze icoon het licht op de onmogelijkheid van de gemeenschappen om elkaar te beminnen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 29 juni 2016
  • réagir
  • 1 stem

Op vraag van enkele christenen werd in de loop van het jaar 2010 ergens tussen Bethlehem en Jeruzalem op de scheidingsmuur de icoon van Onze-Lieve-Vrouw die de muren sloopt, aangebracht. De bedoeling van de vraag was duidelijk: een schildering te maken die de hoop uitdrukt dat deze muur op een dag zou gesloopt worden.
Paus Benedictus XVI als inspiratiebron voor de icoon
De iconenkunstenaar Ian Knowles, de auteur achter deze muurschildering liet zich door een toespraak van Paus Benedictus XVI inspireren. De paus hield deze rede naar aanleiding van een speciale vergadering voor het Midden-Oosten en de Bisschoppensynode in 2010. Tijdens deze vergadering citeerde de Paus het twaalfde hoofdstuk van de Openbaring. Daar wordt het beeld opgeroepen van een vrouw die met de zon is bekleed en die in een kreet vol pijn een kind ter wereld brengt. Ian Knowles heeft dit hoofdstuk op een profetische manier in het licht van het lijden van de christenen in het Midden-Oosten geïnterpreteerd: “Ik heb mij het beeld van de zwangere Maria voor ogen gehouden, bekleed met de zon en achtervolgd door een monster dat haar kind wou verslinden.”
Vóór het bezoek van Paus Franciscus aan het Heilig Land in 2014 werd er over de volle lengte van de muur een muurschildering aan toegevoegd die een enorme slang voorstelt die baby’s verslindt. Deze slang loopt tot aan de beeltenis van de Moeder van God. “Het is volkomen profetisch om deze slang in de nabijheid van Onze-Lieve-Vrouw te zien. In het Boek Openbaring wordt de vrouw door een monster achtervolgd dat haar kind wil verslinden,” vertelt Ian. “Eenmaal het beeld is voltooid, is het alsof het de afschuw van de muur heeft verjaagd.”
“In het icoon van Onze-Lieve-Vrouw,” gaat Ian verder, “zien we hoe de hand van de Maagd het voorhoofd raakt, net alsof een onnoemelijke pijn doorheen haar hoofd snijdt. Het lijden van de christenen is iets wat Maria in haar moederhart opneemt. Haar relatie met de christenen in deze regio is deze van een moeder die lijdt. Zij houdt haar arm en haar mantel als vluchtplaats en veiligheid wijd open gespreid. Dit vormt een van de andere belangrijke aspecten van dit beeld.”
De scheidingsmuur: een schending van de rechten van de mens
Bijna 85% van de scheidingsmuur, waarvan de bouw in 2003 werd aangevat, bevindt zich in Cisjordanië. De muur houdt niet in het minst rekening met het internationaal recht, en vandaag nog gaat de aanhechting van vruchtbare gebieden ten voordele van de uitbreiding van de kolonies steeds verder. Zo wordt aan de Palestijnse burgers de meest fundamentele rechten, waaronder het recht op bewegingsvrijheid, ontnomen.
Een blik op de geschiedenis leert ons echter dat de Romeinse keizer Aelius Hadrianus in 135 na Christus als gevolg op de opstand van Bar Kokhba, een decreet heeft gepubliceerd dat aan de Joden het verbod oplegde om in Jeruzalem te leven, ja zelfs om de stad te betreden. Eusebius van Cesarea schreef in zijn Kerkgeschiedenis “Aan heel het volk is bij decreet van Hadrianus verboden om het land en Jeruzalem opnieuw te betreden. Volgens de keizerlijke bevelen mochten de Joden – zelfs niet eens van op afstand – het grondgebied van hun voorouders aanschouwen. Enkel en alleen op de negende dag van de vastenmaand volgens de Joodse kalender, mochten zij Jeruzalem betreden om de verwoesting van de eerste en de tweede tempel te betreuren.”
Wanneer wij dit decreet van naderbij beschouwen, zijn er tal van gelijkenissen tussen dit historisch verbod en de gevolgen van de scheidingsmuur op het leven van de Palestijnen. De christenen die in Cisjordanië verblijven, mogen elkaar volgens hun toegangspas tot Jeruzalem alleen maar met Kerstmis en met Pasen ontmoeten. De situatie is voor de duizenden christenen in Gaza zelfs nog veel complexer.
Oh, Moeder Gods, open in onze harten de deur van de hoop
Midden de oorlogen, de vele conflicten die het Midden-Oosten, de Palestijnse en Israëlische gebieden teisteren, is het verzet dat de menselijkheid als anker hanteert een recht en een verantwoordelijkheid voor allen die een alternatieve oplossing zoeken.
Ian Knowles: “Door middel van de religieuze kunst wordt de menselijkheid met een gratie en een waarachtige schoonheid voorgesteld. De wilskracht in de icoon van Onze-Lieve-Vrouw is hiervan een voorbeeld. Het is een schoonheid die schril contrasteert met de lelijkheid en de verschrikking van de muur.”
De hoop van hen die dit werk hebben besteld, ligt in het zicht op de Moeder van God die meeleeft met de lijdensweg van allen die lijden. De hoop betekent dat men niet alles aanvaardt, dat men doorheen alle onderdrukking de moed niet verliest. Het betekent dat men volhardt in het geloof en hoopt op een betere en vreedzame toekomst.
Gebed aan Onze-Lieve-Vrouw die muren sloopt
Allerheiligste Moeder Gods,
wij aanroepen u als Moeder van de Kerk.
Moeder van alle christenen die lijden,
wij smeken u om door uw vurigste voorspraak
deze muur, de muur in onze harten, te slopen,
alsook alle muren die haat, geweld, angst en onverschilligheid
tussen mensen en volkeren veroorzaken.
Gij die door uw ja-woord het oude monster hebt verpletterd,
breng ons weer samen en verenig ons onder uw maagdelijke mantel.
Bescherm ons tegen alle kwaad,
en open voor altijd de poort naar de Hoop.
Laat in ons en in heel de wereld
de cultuur van de Liefde ontwaken,
de Liefde die uit het Kruis en uit de Verrijzenis
van uw goddelijke Zoon Jezus Christus, onze Redder, is ontstaan.
Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter