Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Ondersteuning-van-de-christelijke-aanwezigheid-in-de-Oude-Stad-van-Jeruzalem
        Ondersteuning van de christelijke aanwezigheid in de Oude Stad van (...)

Ondersteuning van de christelijke aanwezigheid in de Oude Stad van Jeruzalem: een gerehabiliteerd gebouw

JERUZALEM – Het project “Jeruzalem, Stenen vol Herinneringen” dat door de Custode wordt ondersteund, maakt de herwaardering van gebouwen in de Oude Stad van Jeruzalem mogelijk. Het stelt deze gebouwen ter beschikking van behoeftige christene families. De website van de Custode presenteert ons een project dat dank zij de ondersteuning van de Ridderorde van het Heilig Graf werd gerealiseerd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 2 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

Jeruzalem, Stenen vol Herinneringen

De Oude Stad van Jeruzalem werd door de UNESCO als Mondiaal Erfgoed erkend. De stadsmuren omvatten een gebied van 90.000m² dat in vier wijken is ingedeeld: christen, Armeens, joods en moslim. Het geheel telt ongeveer 40.000 inwoners. De bevolkingsdichtheid varieert evenwel van wijk tot wijk, maar het geheel van het historisch centrum kan ongetwijfeld als “overbevolkt” worden omschreven. De openbare en religieuze gebouwen (kloosters, kerken, moskeeën, synagogen, hotels, winkels enz.) nemen bovendien een groot deel van de oppervlakte in beslag.

De franciscanen van de Custode in het Heilig Land waren gedurende heel wat eeuwen in het bezit van een groot aantal gebouwen in de Oude Stad. Bovenop de kloosters en kerken onderhield de Custode nog ongeveer een 400-tal wooneenheden. Deze zijn ter beschikking gesteld van de meest hulpbehoevende christelijke families, en dit voor een eerder symbolische huurprijs die ze aan de Custode van het Heilig Land verschuldigd zijn. Ondertussen zijn het merendeel der gebouwen echter sterk verouderd en voldoen niet langer aan de geldende normen inzake gezondheid, veiligheid en comfort. In werkelijkheid ressorteren ze eerder onder de noemer noodopvang. Dit heeft de franciscanen van de Custode van het Heilig Land aangezet een uitgebreid interventieprogramma in de Oude Stad van Jeruzalem te ontplooien.

De woningen in de Oude Stad zijn rond binnenplaatsen (“hosh” genaamd) gegroepeerd. Zodoende zijn de woningen vaak samengesteld uit aangrenzende delen op verschillende niveaus. Ten gevolge van de overbevolking huisvesten deze “hosh” heel veel mensen binnen een zeer beperkte ruimte. Het aantal en de grootte van de families in elke “hosh” geeft vaak aanleiding tot ruzie en wanorde onder de families, vaak zelfs binnen de schoot van dezelfde familie. De vochtigheid en het gebrek aan ventilatie en de vervallen toestand van de gebouwen, zijn tevens oorzaak van heel wat gezondheidsproblemen.

Om al deze redenen kan het leven in deze “hosh” doorgaans terecht als slecht worden omschreven. Talrijk zijn de woonplaatsen die hoognodig moeten gerenoveerd worden teneinde de levensomstandigheden weer veilig en fatsoenlijk te maken. Renovatieprojecten werden dan ook opgezet om aan deze problemen tegemoet te komen en de kwaliteit van de woningen te verbeteren.

De Custode van het Heilig Land heeft daarom een masterplan opgesteld om alle mogelijke middelen aan te wenden om deze appartementen te vernieuwen. Het objectief bestaat erin de levensomstandigheden naar een beter niveau op te tillen, zonder de geest van de site te verloochenen en om tevens rekening te houden met de heersende lokale cultuur. Het project heeft als belangrijkste doelstelling de aanwezigheid van de christene families in het land van Jezus Christus aan te moedigen

Herro

Gelegen op de grens tussen de christen en de moslimwijk binnen de muren van de Oude Stad van Jeruzalem, geeft het gebouw “Herro” uit op de Arabische souk, op het traject van de oude Romeinse “Cardo Maximus” die het antieke Jeruzalem in een noordelijk en een zuidelijk deel opdeelde.

Het complex dat eigendom is van de Custode van het Heilig Land, bevond zich in verregaande staat van verval. De muren waren door vochtigheid aangetast. De zolderbalken en de geglazuurde daken van de binnenplaats dreigden als gevolg van corrosie in te storten, de waterleiding en de elektrische installaties waren hopeloos verouderd. De zo noodzakelijke herstructurering van het gebouw om het in stand te houden, maakte meteen ook een grondige revisie van de plaatsindeling mogelijk. Zo kon het aangepast worden aan de noden van de bewoners. Twee appartementen werden op die manier aangepakt: een zeer groot appartement voor een familie met vier kleine kinderen en een klein voor een alleenstaande.

De werken werden uitgevoerd door een ploeg van arbeiders die door het custodiaal bureau specifiek voor het project “Jeruzalem, Stenen vol Herinneringen” werd aangeworven. Het werk werd tevens door de Associatie “pro Terra Sancta” ondersteund. Een groot deel van de uitgaven werd door een genereuze schenking vanwege de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem uit Frankrijk gedragen.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter