Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Nieuwe-Custode-voor-het-Heilig-Land
        Nieuwe Custode voor het Heilig Land

Nieuwe Custode voor het Heilig Land

ROME/JERUZALEM – Krachtens een decreet van de Heilige Stoel, dat op vrijdag 20 mei 2016 werd afgekondigd, werd E.P. Francesco Patton, o.f.m. tot Custode van het Heilig Land benoemd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 29 juni 2016
  • réagir
  • 0 stem

Pater Francesco Patton, o.f.m., vervangt Pater Pierbattista Pizzaballa die sedert 2004 Custode van het Heilig Land was.
Mgr. Fouad Twal, Latijns Patriarch heeft in een brief aan de nieuwe Custode zijn gelukwensen aan Pater Francesco Patton overgemaakt. Hij deed dit in naam van de volledige clerus van het patriarchaat en verzekerde de nieuwe custode van de totale medewerking vanwege het patriarchaat in het uitoefenen van zijn nieuwe opdracht.
De Custode van het Heilig Land is de Provinciale Overste (dit wil zeggen de hoogste in rang) van de congregatie van de minderbroeders voor bijna de volledige regio van het Heilig Land. Hij heeft zodoende de jurisdictie over de Israëlische en Palestijnse gebieden, over Jordanië, Libanon, Syrië, een gedeelte van Egypte, Cyprus en Rhodos. Van ambtswege is hij tevens rechtmatig lid van de Vergadering van Katholieke Ordinarissen van het Heilig Land.
Los van zijn verantwoordelijkheden als overste van de minderbroeders heeft de Custode tevens als bijzondere opdracht de coördinatie van en de leiding over het onthaal van de pelgrims die zich naar het Heilig Land begeven. Hij dient tevens, samen met de lokale Kerk, over ”het levend verleden” - de lokale christenen - in de regio te waken. Deze verantwoordelijkheid werd de custode ruim 600 jaar geleden door de Heilige Stoel toevertrouwd.
Pater Francisco Patton werd op 23 december 1963 in Vigo Meano, in het bisdom Trente (Italië), geboren. Hij is lid van de Sint-Antoniusprovincie van de Minderbroeders in Noord-Italië. Hij spreekt buiten Italiaans ook nog Engels en Spaans. Zijn eerste religieuze beloften legde hij af op 7 september 1983 en zijn plechtige professie had op 4 oktober 1986 plaats. Op 26 mei 1989 werd hij tot priester gewijd. In 1993 haalde hij aan de Pauselijke Universiteit van de Salesianen in Rome de graad van Licentiaat in de communicatiewetenschappen.
Hij vervulde binnen zijn orde in zijn heimatprovincie verschillende functies. Zo was hij tweemaal secretaris-generaal van het Generaal Kapittel van de Minderbroeders (2003 en 2009) en werd in 2003 ook tot Algemeen Visitator aangesteld. Van 2008 tot 2016 was hij Provinciale Overste van de Sint-Vigiliusprovincie in Trente, alsook voorzitter van de conferentie van de provinciale oversten van Italië en Albanië.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter