Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Nieuwe-Abdis-bij-de-Clarissen-van-Jeruzalem
        Nieuwe Abdis bij de Clarissen van Jeruzalem

Nieuwe Abdis bij de Clarissen van Jeruzalem

JERUZALEM – Op vrijdag 19 februari had bij de Clarissen van Jeruzalem de verkiezing plaats van een nieuwe abdis en van een nieuwe raad.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 6 maart 2016
  • réagir
  • 0 stem

In de rustige kapel van het monasterium maakte een zuster de laatste voorbereidselen voor de ceremonie. Deze werd voorgezeten door Mgr. Fouad Twal, Latijns Patriarch van Jeruzalem. Vrij snel hoorde men de zusters in processie vanuit het klooster naderen. Zij werden vergezeld door de patriarch en door Broeder Stéphane Milovich, ofm, patriarchaal afgevaardigde voor de communauteit.

De patriarch begon de plechtigheid met het meedelen van de resultaten van de verkiezing. De nieuw verkozenen zijn: Zuster Mariachiara Bosco, moeder abdis; Chiara Cristina Ianni, Vicarisse en Zuster Marie van Nazareth Munganyki, de laatst bijgekomen zuster van de communauteit.

“Het verkiezingskapittel is een bijzondere gebeurtenis binnen de schoot van de Kerk,” verklaarde de nog geëmotioneerde Moeder Abdis. “Dat is de reden van de aanwezigheid van de patriarch. Maar het is tevens een nieuwe adem voor onze kloostergemeenschap. Het is een moment waarop Gods wil handelend optreedt. Het is een moment waarop de communauteit even stil houdt, even over het leven binnen de kloostergemeenschap gaat reflecteren, om vervolgens de draad opnieuw op te nemen. Volgens de franciscaanse spiritualiteit is het de communauteit die samen verder op pad gaat en niet de abdis die voortdurend sturend optreedt.”

Nadat de resultaten waren bekend gemaakt, overhandigde de patriarch de sleutels en het zegel van het klooster als symbool van de verantwoordelijkheid die aan de functie is verbonden. Hierop omhelsde de abdis elk van de zusters. De andere verkozen zusters van de raad volgden daarna haar voorbeeld. Bevraagd over de betekenis van deze verkiezing, gaf Zuster Mariachiara volgende verklaring: “Het gaat hier niet om een kwestie van democratie in een schoot van het klooster. De Heilig Clara zei dat de abdis de dienares van alle zusters moet zijn en zich ten dienste moet stellen van de eenheid van de communauteit. Zij is een zuster onder de zusters, maar met de bijzondere rol van bewaarder van de eenheid, van gids, maar vooral van dienstbaarheid.”

Het Sint-Claraklooster van Jeruzalem werd in 1888 gesticht door de Franse communauteit van Paray-le-Morial. De heroprichting had plaats in 2008 en gebeurde met de hulp van de Patriarch en vader van de Custode. Sindsdien was deze plaats van gebed verbonden met de Italiaans stad Assisi. Vandaag telt de kloostergemeenschap elf zusters uit drie verschillende nationaliteiten (Italiaans, Frans en Rwandees). Het klooster heeft een nieuwe adem gevonden en geniet weer van de nodige stabiliteit.

In Jeruzalem zijn de Clarissen verbonden met de moederkerk van Jeruzalem. Zij zijn samen met de andere contemplatieve communauteiten het toonbeeld van de biddende vrede. “Gelegen tussen Jeruzalem en Bethlehem weten wij ons door het Verlossingsmysterie omringd. Onze roeping zit in deze grond geworteld. Het gebed van ons – in economische termen – onnuttig leven, laat toe dat elkeen in de kerkgemeenschap die dit nodig heeft, er toch kan van genieten. In Christus staan geen mensen alleen. Wij vormen samen één lichaam. Onze gebeden zijn als de wortels van een boom. Ze blijven verborgen, maar geen boom kan zonder. De Clarissen hebben, net als alle andere kloostergemeenschappen, een eigen zending. Die van ons is verborgen, maar weet zich met alle andere via het gebed verbonden.”

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter