Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/MiseRome-Jongerenbedevaart-te-Rome-Zondag-8-mei-2016
      MiséRome: Jongerenbedevaart te Rome – Zondag 8 mei 2016

MiséRome: Jongerenbedevaart te Rome – Zondag 8 mei 2016

ROME – Hier volgt het relaas van de laatste dag van de jongerenbedevaart van de Landscommanderij. Deze ging door naar aanleiding van Hemelvaartsdag en was gekaderd in het Jaar van de Barmhartigheid.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 15 mei 2016
  • réagir
  • 1 stem

Zondag 8 mei 2016 - Chiesa di San Giuliano dei Fiamminghi en de belangrijkste basilieken

Het was Pater Hugo Vanermen, msc, die ons hartelijk verwelkomde in onze Belgische nationale kerk Sint-Juliaan der Vlamingen waar wij Hemelvaart mochten vieren. Wij kregen daar het gezelschap van enkele vrienden en van een aantal nieuwsgierigen. Aan het einde van de viering brachten wij een bezoek aan de kerk en aan een deel van het gebouw dat reeds sedert de VIIIste eeuw als gastverblijf voor de pelgrims uit onze contreien fungeert.

De namiddag was voorbehouden voor een bezoek aan de belangrijkste basilieken en de passages via de Heilige Deuren. De vier jongste leden van onze groep namen het besluit om de Scala Santa, de Heilige Trap op de knieën en in gebed te bestijgen. Wij zouden ons in de buurt opnieuw bij hen aansluiten om samen onze retraite met een uitgebreid dankgebed af te sluiten. Wij wilden in het bijzonder onze dankbaarheid uitspreken voor alles wat we gedurende deze dagen mochten beleven, voor allen die we in de loop van deze bezinningstijd mochten ontmoeten voor onze Landscommandeur en alle leden van de Landscommanderij, voor vrede in het Heilig Land, voor de instanties van het Latijns Patriarchaat alsook voor onze broeders en zusters in het Heilig Land.

Bij wijze van voorlopig besluit…

“Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen. Als kostelijke olie is het op Aärons hoofd, die neerdruipt in de baard en van de baard op de kraag van zijn kleed. Als dauw is het, dauw van de Hermon, die neerdrupt op de Sionsberg. Ja, daar schenkt de HEER zijn zegen: Leven voor altijd.” (Psalm 133 volgens de Willibrordvertaling – 1999)

De bedevaartsliederen of de liederen voor onderweg, zoals deze psalmen ook wel worden genoemd, drukken het geluk uit van de pelgrims die Jeruzalem hadden bereikt. Het is precies datzelfde geluk dat wij als jongeren van de Landscommanderij bij het beëindigen van onze Romeinse bedevaart met elkaar mochten ervaren. Bovenop het delen van de intense momenten van bezinning, van gebed en gezellig samenzijn was het ons tevens gegund om doorheen de ontmoetingen die hebben plaats gehad, te proeven van het geluk om samen Kerk te zijn.

Het was een waar geluk om op een eenvoudige maar des te hartelijker manier op het Paleis della Rovere te gast te zijn en er door de Gouverneur-Generaal Agostino Borromeo, door Mgr. Antonio Franco en door François Wayne te worden verwelkomd en er met een tiental jongeren van de Landscommanderij van Centraal-Italië gemeenschap te vormen.

Kardinaal Burke, lid van de Orde, offerde eveneens een deel van zijn kostbare tijd aan ons op om ons in gebed voor te gaan en ons begrip van de Goddelijke Barmhartigheid, die in dit jubeljaar wordt gevierd, fijner te stemmen.

Davide Serrago, eveneens lid van de Orde, deelde met ons zijn ervaringen in de Zwitserse Wacht terwijl hij met ons pad ging doorheen de tuinen van het Vaticaan.

Men kan de eeuwige stad in alle richtingen doorzwerven, maar geen enkele tocht kan zoveel bekoring in zich dragen dan te wandelen in een sfeer van vriendschap, waar men zich door een onzichtbare draad met de Orde verbonden weet en, nog veel belangrijker, waar de band met ons doopsel zo nabij is. Dit gevoel van eenheid is de ware olie van het zich gezegend weten, de noodzakelijke voorwaarde voor de broederlijke vreugde die ons eens naar het hemelse Jeruzalem zal voeren!

Florence Otten

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter