Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/MiseRome-Eucharistieviering-in-de-Sint-Pietersbasiliek
      MiséRome: Eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek

MiséRome: Eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek

ROME – Vrijdag 6 mei – Z.E. Kardinaal Raymond Burke celebreert de eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 15 mei 2016
  • réagir
  • 1 stem

Votiefmis voor de Cathedra van de heilige apostel Petrus
Evangelie – Mt 16, 13-19

Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: “Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?”
Ze zeiden: “Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
Hij zei hun: “En jullie, wie ben Ik volgens jullie?”
Simon Petrus antwoordde hem: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God.”
Jezus gaf hem ten antwoord: “Gelukkig ben jij, Simon Barjoma; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: Jij bent Petrus; op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

Evangelietekst volgens de Willibrordvertaling (1999)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter