Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Mgr-Pizzaballa-Het-heil-zit-in-de-persoonlijke-ontmoeting-met-God
        Mgr. Pizzaballa : Het heil zit in de persoonlijke ontmoeting met (...)

Mgr. Pizzaballa : Het heil zit in de persoonlijke ontmoeting met God

Naar aanleiding van het feest van Maria Boodschap droeg de Latijnse Patriarch op 25 maart in Nazareth de Heilige Mis op. In zijn homilie kwam hij nog eens uitgebreid op het mysterie van de Incarnatie terug en wees hij op hetgeen dit voor de gelovigen betekent, zeker in deze pandemische tijden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 april 2021
  • réagir
  • 1 stem

“De Incarnatie getuigt hoezeer God de mensheid bemint,” vertelde Mgr. Pizzaballa tijdens de H. Mis die hij naar aanleiding van het Feest van Maria Boodschap in de Basiliek van de Annunciatie in Nazareth heeft opgedragen. “De wereld is nooit een gelukzalig eiland geweest. Problemen van allerlei aard, ongerechtigheid, verdeeldheid, oorlogen en ziekten waren er altijd in het verleden, ze zijn er vandaag en ze zullen er altijd zijn. Maar dat alles heeft nooit de verwezenlijking van Gods project in deze wereld belet.” Dit preciseerde de Italiaanse Aartsbisschop.

Het komt erop aan om vandaag in deze wereld te leven, hoe gekwetst die ook mag zijn. Het komt erop aan om ook dan de zekerheid te bewaren dat dit nog steeds de plaats is waar God zich manifesteert, waar God ons ontmoet en waar wij Hem nog ontmoeten.” Gedurende de voorbije maanden waren als gevolg van de beperkende maatregelen de virtuele ontmoetingen echter talrijker dan de echte. Maar ook al maakte de techniek het ons mogelijk om een minimum aan sociaal contact te onderhouden, “het is niet bepaald langs deze weg dat we God kunnen ontmoeten,” liet Mgr Pizzaballa opmerken. “Het zijn niet de virtuele eucharistievieringen en evenmin de sociale media die ons zullen redden, maar de persoonlijke ontmoeting met Hem, die onze Vader is,” voegde hij hieraan toe.

Het mysterie van de Incarnatie is tevens een uitnodiging om in het eigen leven, hetzij individueel hetzij in gemeenschap, de tekens van Gods aanwezigheid te ontdekken en te zien waar men Hem kan ontmoeten. Voor de Latijnse Patriarch is het noodzakelijk om opnieuw een positieve kijk op de Kerk en de wereld te ontdekken, “die nog steeds Gods aanwezigheid in zich dragen.” Het is belangrijk dat het kwaad, de ongerechtigheid en de eenzaamheid niet de enige stemmen zijn die ons bereiken.

“In deze wereld, in deze samenleving, in deze Kerk worden wij uitgenodigd om ons ’ja-woord’ aan God uit te spreken. Hij roept ons op om mee zijn heilsplan te realiseren. Ons ‘ja-woord’ moet zich meteen in een concreet en positief actieplan vertalen ter bevordering van het welzijn en de rechtvaardigheid,” ging Mgr. Pizzaballa verder. Hij vindt dat er dringend behoefte is aan “getuigen die ons met hoop en vertrouwen helpen de gebeurtenissen in het leven het hoofd te bieden.” Er is dringend behoefde aan “een gemeenschap van gelovigen met een vrije, serene en onbevreesde blik op het leven, een gemeenschap die verlangend mee wil bouwen aan het welzijn en de rechtvaardigheid in deze wereld. Al te vaak sluiten wij ons op in onze eigen problemen die wij in de beslotenheid van onze horizon ontdekken. We worden voortdurend door al de futiliteiten van het dagelijkse leven in beslag genomen, door alles wat we zogezegd nog moeten doen, ja soms ook wel door tal van grote projecten. Maar dat alles dreigt ons voortdurend het essentiële uit het oog te doen verliezen. Ons bestaan heeft slechts zin in de mate dat het voor ons de liefde opent.”

De Latijnse Patriarch besloot zijn homilie met de vraag aan de Heilige Maagd van Nazareth om ons te vergezellen en om de Kerk van het Heilig Land te ondersteunen zodat deze Kerk vruchtbaar mag zijn voor het tot stand komen van een nieuw en vreugdevol leven en voor het welzijn van ons allen.

Bron : Vatican News

Foto : Fotoarchief Luk De Staercke

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter