Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Jongerenbedevaart-2017-een-synthese-door-Mgr-Delville
      #Jongerenbedevaart 2017: een synthese door Mgr. Delville

#Jongerenbedevaart 2017: een synthese door Mgr. Delville

HEILIG LAND – Het was een mooi initiatief om, gebruik makend van de Allerheiligenvakantie, een bedevaart naar het Heilig Land te organiseren. Een twintigtal jongeren van de Belgische Landscommanderij hadden zich hier dan ook voor ingeschreven. Met een overvloed aan herinneringen in gedachten en de vele prachtige beelden voor ogen, wil ik pogen hier enkele indrukken neer te schrijven over datgene wat mij bijzonder getroffen heeft.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 november 2017
  • réagir
  • 1 stem

Voor mij kwam de eerste schok reeds meteen na onze vlucht bij onze aankomst in het hart van Bethlehem bij de Dochters van Liefde. In hun weeshuis, dat zij in de geest van de Heilige Vincentius a Paulo organiseren, bieden zij opvang aan een tiental weeskinderen, soms zelfs nog borelingen. Deze zijn door hun familie verlaten. De lokale cultuur ondersteunt immers noch het idee, noch de realiteit van jonge kind-moeders. Dat is dan ook vaak de reden waarom zoveel kinderen worden achtergelaten. De zusters zijn de enigen die er zich om bekommeren. Ze zijn maar met z’n tweeën, maar krijgen de steun van enkele kinderverzorgsters. Hun instelling kreeg de naam “de kribbe van Bethlehem”, maar ze houden ervan om met een glimlach om de mond te spreken van “een levende kribbe”. Jazeker, het is wellicht zelfs de meest levendige van alle levende kribben! De vreugde en de animositeit was bij ons bezoek zeker op de afspraak en de jonge ouders in onze groep van pelgrims begonnen op slag met de kinderen te spelen of namen hen op de schoot nu ze hun eigen kleine kinderen hadden moeten thuis achterlaten. Op slag werd meteen de ware spirit van onze bedevaart samengevat: terug naar de bron van ons geloof, terug naar de kern van ons hart.

Een andere gebeurtenis die mij ten zeerste heeft getroffen, was ons bezoek aan het Heilig Graf. Een groot deel onder ons bracht er de nacht in gebed door. Daarna kwamen we allen samen om onze beloften van trouw aan de Orde en haar ideaal te hernieuwen. Dit had plaats in de Latijnse kapel van de basiliek, in aanwezigheid van de adjunct van de Custode. Het was een sterk aangrijpend en diep moment dat een voortzetting kreeg in de vespers van Allerheiligen. Deze begonnen met de plechtige intrede van de Ordeleden onder het toeziend oog van de aanwezige menigte die stond aan te schuiven om ook naar binnen te gaan. Één na één betraden zij de kiosk van het Graf van Christus. De ridders en de dames hebben die dag op de plaats waar alles eens begon de kern van hun engagement kunnen beleven.

Wat is er vervolgens nog zeer nadrukkelijk in mijn herinneringen blijven hangen? In feite was alles boeiend, maar in alle eerlijkheid verwijs ik ook toch graag nog even naar de sterke indruk die ons bezoek aan de Jordaan, met name de locatie waar Johannes de Doper heeft opgetreden, op mij heeft gemaakt. We hebben daar een aangrijpende eucharistieviering beleefd. De aanval van de muggen tijdens de viering werd achteraf ruimschoots gecompenseerd door de frisheid van een voetbad in de Jordaan. Vandaar ging de tocht verder naar de Dode Zee die zich in haar uitgestrektheid en haar diepblauwe kleur aan de ogen van ons allen openbaarde en met haar zachte golfslag elkeen drijvend hield. Het leek wel een uitnodiging tot een siësta op een immens waterbed!

Het hoogtepunt van ons contact met de lokale kerk was ongetwijfeld de viering in het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina. Op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina was een grote menigte van gelovigen aanwezig en de viering werd voorgegaan door de Apostolische Administrator Mgr. Pizzaballa. Daarna viel ons een warm onthaal te beurt op het Patriarchaat en in het seminarie. Daar ontdekte ik de dynamiek van de lokale Arabisch sprekende kerk.

Het getuigenis van drie Palestijnse christenen bracht dan weer enig licht in de complexe, soms bijzonder pijnlijke situatie waarin de lokale christenen in Israël zich bevinden. Of dit nu in Palestina of in Jeruzalem is, het gaat om drie verschillende gebieden in telkens in een compleet andere situatie en compleet andere leefomstandigheden.

En dan is er nog Galilea waar ons eveneens een heel aangenaam onthaal te beurt viel. Eucharistie vieren aan de oevers van het Meer van Tiberias, waar eens de broodvermenigvuldiging plaats vond, was een ware vreugde; de Berg Tabor bestijgen, was werkelijk impressionant; even op de Berg van de Zaligspreking vertoeven, was verrukkelijk en vanaf de Berg Karmel de zee overschouwen, liet een onvergetelijke indruk na. Wij hebben gebeden in de grot van de Profeet Elia en men kan terecht stellen dat deze profeet zijn plaats voor gebed wist uit te kiezen. Daarna mochten we onze gebeden in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel, de Sterre der Zee, verder zetten. Dat was voor mij een ware ontdekking.

De vriendschap en de samenhorigheid binnen de groep hebben onze bedevaart steeds nadrukkelijker getekend. Zo werd onze uiterlijke bedevaart steeds meer verinnerlijkt en bleef er geen hart onberoerd. Wie het heeft beleefd, zal dit nooit vergeten, ook al zou hij over geen enkele foto meer beschikken. Onze pelgrimstocht trok een diep spoor door ons leven en opende nieuwe perspectieven voor ieder van ons.

Dank u wel Thibault, u was een uitzonderlijk reisleider!

Tevens dank aan alle participanten van de bedevaart. U hebt mij allen bevestigd in mijn geloof en in mijn ware vreugde.

Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter