Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Israel-Palestina-de-katholieke-hoogwaardigheidsbekleders-van-het-Heilig-Land
        Israël/Palestina: de katholieke hoogwaardigheidsbekleders van het Heilig (...)

Israël/Palestina: de katholieke hoogwaardigheidsbekleders van het Heilig Land presenteren “een nieuwe weg”

JERUZALEM – De katholieke hoogwaardigheidsbekleders van het Heilig Land betreuren de impasse die de Israëlisch/Palestijnse situatie kenmerkt. Om een rechtvaardige en duurzame vrede te bewerkstelligen is een nieuwe kijk op dit land noodzakelijk.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 1 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem

In een uitgebreid communiqué betreuren de katholieke hoogwaardigheidsbekleders van het Heilig Land de impasse die de Israëlisch/Palestijnse situatie kenmerkt. Er dringt zich dan ook een fundamentele visie op om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken.

Deze vaststelling smaakt eens te meer heel bitter. “De recente ontwikkelingen in de Israëlisch/Palestijnse situatie”, “het permanent verlies aan mensenlevens”, “de onbekwaamheid van de internationale gemeenschap om het internationaal recht te laten naleven” dat alles leidt steeds meer tot een groter extremisme en tot een groeiende discriminatie. Dit stelt de Raad vast die de katholieke bisschoppen groepeert die de jurisdictie in het Heilig Land uitoefenen. “Zelfs zij die zich vroeger als behoeders van de democratie en promotoren van de vrede presenteerden, zijn stilaan op een actieve manier aan het conflict gaan participeren,” vervolgen zij in hun communiqué.

Deze vaststelling doet ons logischer wijze de vraag stellen of het vredesproces ooit wel vanuit enige zin voor rechtvaardigheid en goede wil was geïnspireerd. Vanaf het begin stelden velen in Israël en Palestina vast dat hun leven ondraaglijk was geworden. De ballingschap, de toevlucht tot geweld en het onafwendbaar verlies aan alle hoop, zijn dan ook de directe gevolgen van een situatie die steeds meer onhoudbaar is geworden.

Gelijkheid als voetstuk van een rechtvaardige vrede

Zo werd de belofte op vrede niet gehouden. Zo groeide de voorbije jaren de verdrukking, de corruptie en het demagogisch discours. Daarom voelden de katholieke hoogwaardigheidsbekleders de plicht om “een nieuw geluid” te laten horen, om voor dit land en de twee volkeren die er leven “een nieuwe visie” te ontwikkelen. En bovenal willen zij de nadruk leggen op het feit dat Israëli’s en Palestijnen broeders en zusters in de grote mensheid zijn. Ze zijn broeders en zusters die in staat moeten zijn om in gelijkheid van rechten en plichten samen te leven. “Dit is niet zomaar een droom, maar een krachtige grondslag voor een visie die onze voorouders en onze profeten hebben geïnspireerd,” stellen de auteurs van dit communiqué.

De kerkleiders verzekeren dat zij zich aan de zijde van de bewoners van dit versnipperd en verscheurd land scharen. Zij zien dat de twee-staten-oplossing eigenlijk geen oplossing heeft gebracht. Om uit de impasse te raken die enkel maar tot haat en oorlog heeft geleid, willen zij op zoek gaan naar een weg naar een nieuw leven in dit land, een weg die gebaseerd is op de principes van liefde en gelijkheid. “Gelijkheid draagt inderdaad de fundamentele voorwaarden in zich om tot een duurzame en rechtvaardige vrede te komen,” stelt het communiqué heel uitdrukkelijk.

Bruggen van Liefde bouwen

Het communiqué wordt besloten met een plechtige oproep aan alle christenen in Israël en Palestina om zich bij de Joden, moslims en druzen aan te sluiten die deze idee delen om samen “bruggen van respect en van Liefde” te bouwen.

Het communiqué van de katholieke hoogwaardigheidsbekleders in het Heilig Land kwam er enkele dagen vóór de voorstelling van een nieuw vredesplan voor de regio die onder de regie van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president, tot stand kwam. Dit vredesplan dat de verwarring nog verder zal stimuleren, werd bij het einde van de Ramadam eind juni, ontplooid.

Voor de Franstalige tekst van het communiqué: klik HIER

Bron: Vaticannews.va

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter