Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Huizenrenovatie-in-Madaba-een
        Huizenrenovatie in Madaba: een getuigenis van christelijke solidariteit

Huizenrenovatie in Madaba: een getuigenis van christelijke solidariteit

MADABA – In de oude stad van Madaba in Jordanië leven talrijke christelijke families in bijzonder precaire omstandigheden. Ze wonen er in aftandse vervallen huizen die dringend om renovatie smeken. Het project “huizenrenovatie” heeft tussen de lokale christenen een buitengewone solidariteit laten ontstaan en heeft het mogelijk gemaakt dat men arme families ter hulp is gekomen door middel van een grondige restauratie van hun woning. Op die wijze werden niet alleen hun levensomstandigheden gevoelig verbeterd, maar werd tegelijk een sfeer van vertrouwen en liefde gecreëerd. Dit kunnen we lezen in volgend getuigenis van Reem Sawalha, initiatiefneemster van dit project.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 25 april 2015
  • réagir
  • 0 stem

“Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt” (Luc 6,38).

Samen bouwen is heel wat eenvoudiger dan men zou denken!
Als christenen kennen we allen onze dagelijkse moeilijkheden waarvoor we op de solidariteit dienen een beroep te doen om deze te trotseren en te overstijgen. Ik kreeg een studiebeurs om aan de universiteit de opleiding tekenen te volgen. Ik wou eveneens noodlijdende families ter hulp komen die minder geluk hadden dan ikzelf en die dagelijks zeer moeilijke levensomstandigheden het hoofd moesten bieden.

Laten we tegelijk getuige en acteur zijn van de liefde en de eensgezindheid die Christus onze Heer heeft overgeleverd met de woorden: “er ligt meer geluk in te geven dan in te ontvangen”.
Het volstaat dan ook een bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeenschap om een totale heropleving van de hoop te bewerkstelligen.

Ik heb de leiding over een kleine onderneming van
binnenhuisdecoratie en heb het geluk talrijke projecten in mijn thuisland Jordanië te kunnen realiseren. Op die wijze heb ik elf jaar eraring kunnen opdoen op het vlak van management, consulting en realisatie van binnenhuisvernieuwing. Mijn ploeg medewerkers vertoonde een levendige interesse voor de idee om onze ervaring naar andere renovatieprojecten uit te breiden die de huisvesting konden verbeteren en dit volgens het DIY- (Do it yourself – doe het zelf) principe.

Door middel van het Project Huisrenovatie engageren wij ons om de levenomstandigheden van de christen families te verbeteren. Op die wijze willen wij de immigratietendens een halt toeroepen en een wezenlijke christelijke aanwezigheid in het Heilig Land in stand houden. We willen ons hierbij vooral richten op de minst bemiddelde families en de levensomstandigheden van gehandicapten, wezen, ouderlingen en arme gezinnen verbeteren.

Ons onderzoek omvat een studie door de broederschap die talrijke analytische technieken heeft gebruikt zoals:

  • De omgeving van de betrokken mensen
  • Hun gezondheidstoestand
  • Hun financiële situatie

De parochiepriester stond de families bij om een volwaardig dossier op te maken.
Deze methode werd gehanteerd om tegelijk de situatie te analyseren van die families die als hulpbehoevend werden opgegeven om vervolgens hun woning te bezoeken. Zo konden we de noodzakelijke fondsen verzamelen om het betreffende project te realiseren.

Tijdens deze bezoeken hebben we families ontmoet die met dermate harde omstandigheden dienden te worstelen dat leven quasi onmogelijk werd, laat staan dat men nog tot studeren of normale arbeid kwam. Dit ontnam hen dan ook alle uitzicht op een verbetering van hun financiële situatie. Hun erbarmelijke gezondheidstoestand was niet zelden het gevolg van deze onmenselijke levensomstandigheden.

Zo was er bijvoorbeeld de echtgenoot van een vrouw die aan een neurotische degeneratie leed, die zelf met een geknelde wervel voortdurend hevige pijnen moest doorstaan terwijl hun dochter aan kinderverlamming leed. In een ander huis ontmoetten we een vader met hartproblemen, wiens zoon dan weer gedeeltelijk hersenverlamd was. In nog een ander huis leefde een dame die leed aan een permanente zwakte als gevolg van gewrichtslijtage.

De voordelen van de verbeteringen aan de woningen zijn niet te tellen. Ze zorgden ervoor dat elkeen voortaan in gezondere omstandigheden kon leven in plaats van in precaire omstandigheden vol verwaarlozing en armoede die alleen maar tot wanhoop leiden.
We zijn er van overtuigd dat het tot onze missie behoort ondersteuning te bieden aan hen die noodlijdend zijn. Wij geloven in het recht van elkeen om in gezonde levensomstandigheden te wonen. Het is ook daarom dat wij ervoor gekozen hebben de solidariteit van de andere de beleven.

Wij zijn dan ook op zoek naar weldoeners die dit humanitair project in het Heilig Land willen steunen. Uw hulp en uw steun verhogen onze kansen om telkens weer verder te gaan.

Laten wij de handen in elkaar slaan om die verandering te bewerkstelligen. Samen zijn wij tot het onmogelijke in staat. "De ultieme waarde van het leven wordt bepaald door het plichtsbesef en door de kracht van de beschouwing," zei eens Aristoteles.

Reem Sawalha
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter