Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Israelisch-Parlement-verleent-zijn-goedkeuring-aan-het-verplicht-aanleren
        Het Israëlisch Parlement verleent zijn goedkeuring aan het verplicht (...)

Het Israëlisch Parlement verleent zijn goedkeuring aan het verplicht aanleren van het Arabisch vanaf de leeftijd van zes jaar

JERUZALEM – Het Israëlisch Parlement keurde woensdag in eerste lezing het verplicht aanleren van het Arabisch in alle scholen van de Hebreeuwse staat goed en dit voor jongeren vanaf de leeftijd van zes jaar. Dit is dus op jongere leeftijd dan vroeger het geval was.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 14 november 2015
  • réagir
  • 0 stem

Ongeveer de helft van de afgevaardigden was tijdens de zitting aanwezig en zij verleenden unaniem hun goedkeuring aan het voorstel zoals dit door afgevaardigde Oren Hazan werd voorgesteld. Hazan behoort tot Likoed, de rechtse partij van Premier Benjamin Netanyahu.

De tekst dient nu verder door een commissie bestudeerd te worden, alvorens een nieuwe (en definitieve) stemming hierover in het Parlement kan plaats vinden.

Het Arabisch is, net zoals het Hebreeuws, een officiële taal in Israël, maar ze worddt buiten de groep van Arabische Joden eerder zelden gebruikt. Deze zijn heden met 1,4 miljoen en vormen hiermee 17,5% van de Israëlische bevolking.

Toen de Joden en Palestijnen zich in het begin van de maand in een nieuwe cyclus van geweld stortten, verklaarde M. Hazan “dat er geen weg tot vrede kon gevonden worden zonder dat men elkaar zou verstaan”.

“De taal is een deur die uitgeeft op een cultuur: ik ben de mening toegedaan dat elke jongen en elk meisjes, op de leeftijd van 18 jaar, de taal van de andere, hetzij Joods of Arabisch, moet kennen.”
Hand in Hand, een van de zeldzame tweetalige scholen, heeft deze beslissing als “goed en belangrijk” betiteld. Haar directeur Shuli Dichter heeft de hoop uitgesproken dat dit slechts een eerste stap zou zijn maar dat, om te kunnen samenleven, de kennis van elkaars cultuur en elkaars stichtingsverhalen als even belangrijk moet worden beschouwd.

Volgens dhr. Hazan zijn de lessen Arabisch heden meer dan welgekomen. “De voorbije maanden is in Israël de intifada in alle hevigheid toegenomen. Wanneer mensen naast zich in een busstation Arabisch horen praten, gaan zij zich snel inbeelden dat iemand zich klaarmaakt om hen kwaad te doen.”

Sommige Joden die uit Arabische landen of gebieden komen, spreken nog wel de taal van de Arabische bevolking, terwijl anderen enige rudimentaire notie hebben overgehouden uit de tijd van hun militaire dienst in een groot deel van Cisjordanië en Gaza.

Bronnen: AFP et i24News
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter