Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Heilig-Land-Viering-van-het-feest-van-de-Heilige-Stoel-aan-het-Meer-van
        Het Heilig Land: Viering van het feest van de Heilige Stoel aan het Meer (...)

Het Heilig Land: Viering van het feest van de Heilige Stoel aan het Meer van Tiberias

Op zaterdag 20 februari werd in de kerk van de Heilige Petrus aan de oevers van het Meer van Tiberias een plechtige mis gecelebreerd ter ere van de Heilige Stoel. Volgens het Evangelie van Mattheüs legde Petrus hier getuigenis af van zijn geloof en wordt naar aanleiding van dit feit het Feest van de Heilige Stoel gevierd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 6 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

Père Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, ging op zaterdag 20 februari in de kerk van de Heilige Petrus aan het Meer van Tiberias voor in de plechtige Eucharistieviering ter ere van de Heilig Stoel. In zijn homilie stelde hij dat het “katholieke geloof gefundeerd is op het geloof dat de Heilige Apostel Petrus zowat 2.000 jaar geleden heeft uitgesproken. Precies vanuit deze geloofsbelijdenis werd de Kerk zelf geboren.” Als “woordvoerder” van de leerlingen en “geleid door de genade van de Vader die hem door de Heilige Geest werd aangereikt,” beantwoordde, volgens Père Patton, Petrus zo de vraag van Christus omtrent Zijn identiteit: “U bent de Christus, Zoon van de levende Vader”. Daarop bracht de Custode van het Heilig Land het antwoord van Jezus aan Petrus in herinnering: “U bent Petrus, en op deze steen zal ik mijn Kerk bouwen, en de kracht van de Dood zal deze niet overweldigen. Ik zal u de sleutels tot het hemelse koninkrijk overhandigen. Alles wat jij op aarde zal verbinden, zal ook in de hemel verbonden zijn. En alles wat u op aarde zal ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden blijven” (Mt. 16, 18-19). “Ondanks de vele interne en externe vervolgingen zal de Kerk dit ambt door de tussenkomst van de opvolgers van de Heilige Petrus gedurende eeuwen en eeuwen blijven uitoefenen. Aan hen heeft Christus de sleutels van het koninkrijk der hemel toevertrouwd. Deze sleutels staan symbool voor de verzoenende taak die de Kerk heeft gekregen,” zo ging Fr. Patton verder.

De mis ter ere van de Heilige Stoel werd door de geestelijkheid van de parochianen van Tiberias bijgewoond. De viering werd afgerond met een gebed voor Paus Franciscus aan de voet van het beeld van de Heilig Petrus bij de toegang tot de kerk.

De stad Tiberias ligt aan de westelijke oever van het gelijknamige meer, dat in de evangelies ook wel vaak het Meer van Genesareth wordt genoemd. Vandaag is Tiberias de hoofdstad van Galilea, gelegen in het noorden van Israël. Voor de christenen is dit de regio waar zich een groot deel van het leven van Jezus heeft afgespeeld, waar de eerste leerlingen werden geroepen en waar onder meer ook de wonderbaarlijke visvangst heeft plaats gevonden. Maar de regio telt ook tal van heilige plaatsen voor de Joden.

Herinnering aan de specifieke zending van de Bisschop van Rome

22 februari is het feest van de Heilige Stoel van de Heilig Petrus, de oude houten stoel die van de hand is van Bernini en die in de Sint-Pietersbasiliek te Rome als relikwie wordt bewaard. De Stoel staat symbool voor de autoriteit die door de Bisschop van Rome als opvolger van de Apostel Petrus wordt uitgeoefend. De bijzondere en specifieke opdracht van de Paus werd in het Tweede Vaticaans Concilie nogmaals in herinnering gebracht: “Hieraan ontlenen ook bepaalde kerken met eigen tradities binnen de kerkelijke gemeenschap hun legitimiteit. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het primaatschap van de Heilige Stoel die elke vergadering van de naastenliefde voorzit" (cfr. De Heilige Ignatius van Antochië, Ad. Rom., Pref). De Paus beschermt de legitieme verschillen en hij waakt er tevens over dat de legitieme verschillen de eenheid niet schaden, maar deze eerder dienen (Lumen gentium, 13).

Om aan het oppergezag van Petrus en de autoriteit van de Paus te herinneren, viert Rome reeds van in de IVde eeuw het Feest van de Heilig Stoel. Oorspronkelijk viel het feest in Rome op 18 januari en in Antiochië op 22 februari. Naar aanleiding van de hervorming van de liturgische kalender van Paulus VI koos men voor 22 februari als gemeenschappelijke datum voor het feest.

Bron: Vatican News - TC

Foto & vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter