Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/God-vraagt-ons-om-onze-ziel-een-nieuw-aanzien-te-geven-de-Berg-Tabor
        God vraagt ons om onze ziel een nieuw aanzien te geven (de Berg (...)

God vraagt ons om onze ziel een nieuw aanzien te geven (de Berg Tabor)

BERG TABOR – Ze waren met honderden die voor de plechtigheid van de viering van de gedaanteverwisseling de kronkelweg naar de Berg Tabor insloegen. Ze kwamen van Jeruzalem, van Nazarerth, uit Akko en uit de talrijke heiligdommen van Galilea. Talrijk waren de gelovigen uit de Latijnse parochies die hier samenkwamen om hun geloof te herbronnen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 augustus 2018
  • réagir
  • 0 stem

Alhoewel de locatie in het Nieuw Testament niet expliciet wordt vermeld (de tekst heeft het enkel over het gebergte) heeft de christen traditie vrij snel de Berg Tabor als plaats van de Gedaanteverwisseling erkend. De archeologische onderzoekers leidden hieruit de vanzelfsprekendheid af van het bestaan van een heiligdom dat uit de vierde eeuw dateerde. “Het is goed dat wij hier zijn,” sprak Petrus destijds tot Jezus en het was op dezelfde manier dat de Custode die de plechtigheid voorging, de gelovigen verwelkomde.

Christenen uit heel Galilea en pelgrims van over de hele wereld namen er aan deel. Volgens lokale gewoonte waren zij reeds in grote getale de avond voordien aangekomen om het feest van de Gedaanteverandering te vieren. Zoals het evangelie verhaalt (Mt 17, 1-8; Mc 9, 2-8; Lc 9, 28-36) nam Jezus de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes mee op een berg en daar veranderde Hij voor hun ogen van gedaante. De franciscanen van de Custode van het Heilig Land hadden de plechtigheid reeds op 6 augustus in de basiliek van de Berg Tabor gevierd, de plaats waar volgens de traditie dit Bijbels verhaal zou plaats gehad hebben.

De traditie om er reeds vanaf de vooravond in tenten te verblijven, gaat terug tot in de Ottomaanse tijd toen de franciscanen deze plaats nog in hun bezit hadden, maar nog alleen over het recht beschikten om de plaats één keer per jaar, bij de gelegenheid van het feest van de Gedaanteverwisseling, te betreden. Zij arriveerden reeds op de vooravond om samen met de lokale christenen de nacht te kunnen doorbrengen. De volgende ochtend vierden zij dan de mis. Ook dit jaar ging de Custode, Fr. Francesco Patton, voor in de Eucharistie. Alvorens de gelovigen de plaats verlieten, stapten ze nog mee in de processie naar de kapel Descentibus. In deze kapel, die zich ten zuiden van de hoofdkerk bevindt, herdenkt men de plaats waar Jezus aan Petrus, Jacobus en Johannes verbood om ook maar aan iemand iets over de Gedaanteverwisseling te vertellen. “Spreek met niemand over wat je hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan” (Mt 17, 9).

De Berg Tabor verheft zich 450 meter boven de omringende vlakte en ligt 588 meter boven zeeniveau. De basiliek van de franciscanen werd in 1924 door de architect Antonio Barluzzi opgetrokken op de plaats van een benedictijner klooster dat uit de tijd van de kruistochten dateerde. Dit werd door Sultan Al Mali (1211-1212) verwoest.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter