Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-oude-steengroeve-binnenin-de-Basiliek-van-het-Heilig-Graf
        Een oude steengroeve binnenin de Basiliek van het Heilig Graf

Een oude steengroeve binnenin de Basiliek van het Heilig Graf

JERUZALEM – We brengen samen met het Studium Biblicum Franciscanum een bezoek aan enkele minder gekende plaatsen in Jeruzalem. Zo treffen we binnen in de Basiliek van het Heilig Graf nog sporen aan van een steengroeve die ruim tweeduizend jaar oud is.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 juli 2020
  • réagir
  • 0 stem

“Jezus heeft geleden buiten de poorten,” zo schreef de Heilige Paulus in zijn Brief aan de Hebreeën. In het Evangelie van de Heilige Johannes lezen we dat Jezus de stad verliet en naar een plaats ging die “Calvarie” werd genoemd, in het Hebreeuws “Golgotha. We treffen in de Heilige Schrift tal van geografische omschrijvingen en plaatsnamen aan die met het lijdensverhaal en de dood van Christus verbonden zijn. Maar ook vandaag nog kunnen we sommige van deze aanduidingen diep onder de grond in de Basiliek van het Heilig Graf terugvinden.

Tijdens een wandeling met het Studium Biblicum Franciscanum in enkele ruimten die normaal voor bedevaarders verboden terrein zijn, is het mogelijk om als het ware een reis doorheen de tijd de maken. Zo hebben wij kunnen vaststellen dat de plaatsen, die later de Calvarie en het Heilig Graf zijn geworden, in feite ooit deel hebben uitgemaakt van een steengroeve. Dit kan men vandaag nog op een drietal plaatsen vaststellen.

Fr. GIANANTONIO URBANI, ofm

Studium Biblicum Franciscanum

“Wij bevinden ons in de regenput van de Heilige Helena, die nu eigendom is van de Kopten, de Egyptische Kerk. Hier zien we nog de sporen van de omschakeling van een steengroeve naar een waterput. Op deze locatie zijn de indrukken van het zagen en het uitkappen van de stenen nog goed zichtbaar. Maar hier kan men eveneens nog heel goed vaststellen dat in latere tijden hier het regenwater werd opvangen.”

Het delven van een regenput kon misschien zelfs de reden geweest zijn waarom men de rotsen uit deze groeve heeft uitgekapt. Het bestaan van deze put gaat zeker tot de eerste eeuw voor Christus terug. Hij toont drie verschillende lagen kalk. Deze plaats heeft als bijzondere eigenschap een uitzonderlijke akoestiek, met inbegrip van het geluid van de voortdurende insijpeling van het water doorheen het plafond.

Bij het afdalen onder de Armeense kapel van de Basiliek van het Heilig Graf kan men nog een ander overblijfsel van de oude steengroeve ontdekken. Dezelfde soort rots die men hier aantreft, vindt men in heel de regio terug. Dit laat vermoeden dat het om dezelfde soort rots gaat als deze waarin het graf van Jezus werd uitgehouwen.

Fr. GIANANTONIO URBANI, ofm

Studium Biblicum Franciscanum

“Wij bevinden ons in de kapel van de Heilige Helena en de Heilige Dimas, een van de twee rovers die samen met Jezus werd gekruisigd. Achteraan bevindt zich de kapel van de Heilige Vardan en daar vinden we dan weer een andere zone die bestemd was om er stenen uit weg te houwen. Volgens de aloude kerktraditie gaat het hier om een van de grote pelgrimsplaatsen. Men vindt er insignes uit de Byzantijnse periode in terug. Zo zijn daar bijvoorbeeld graffiti van het domus ivimus, dit is een gestileerde voorstelling van een boot die aangeeft dat men in een heilige plaats is aangekomen. Maar er zijn bovendien over de hele lengte van de trap die naar deze zone voert, ook nog tal van ingekerfde kruisen, die naar het lijdensverhaal van de Heer verwijzen.”

De Latijnse kapel van de Heilige Helena is volgens de kerktraditie de plaats waar het Heilig Kruis werd teruggevonden. Het hout van het kruis werd hier inderdaad achtergelaten. De ietwat donkerder kleur van de rotsen en de sporen van fresco’s op de muren vormen dan weer bijkomende tekenen van de devotie die zich hier doorheen de eeuwen heeft afgespeeld. Ze vormen op die manier tevens een aanwijzing voor de historiciteit van evangelies.

Bron: www.CMC-terrasanta.org

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter