Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-onderdeel-van-de-kribbe-van-Jezus-keert-naar-Bethlehem-terug
        Een onderdeel van de kribbe van Jezus keert naar Bethlehem terug

Een onderdeel van de kribbe van Jezus keert naar Bethlehem terug

BETHLEHEM – Paus Franciscus heeft een onderdeel van de relikwie van de wieg van het Kindje Jezus aan het Heilig Land teruggegeven. Deze relikwie wordt al eeuwenlang in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome bewaard. Het pauselijk geschenk is op 29 november 2019 officieel aan Jeruzalem geschonken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 december 2019
  • réagir
  • 1 stem

Op zondag 1 december was Paus Franciscus in Grecco, een klein stadje in de provincie Rieti, op zowat 100km van Rome. Reeds op 4 januari 2016 bracht de paus verrassend genoeg al een eerste keer een bezoek aan dit dorp in Latium. In 1223 installeerde de Heilige Franciscus van Assisi hier de allereerste kerstkribbe uit de geschiedenis. Op die manier kon de plaatselijke bevolking als het ware een sprong in tijd en ruimte maken door – net als eens de herders in Bethlehem na de geboorte van Christus – naar de wieg van de pasgeboren Jezus te kijken.

De mysticus van Umbrië wou met alle zintuigen kunnen genieten van Gods mysterie die de menselijke gedaante aannam en die zo de chronologie van onze eindigheid betrad. De korte reis van de Paus naar Rieti was de ideale gelegenheid om een brief te publiceren waarmee hij een bijdrage wou leveren aan het herontdekken van de meest authentieke betekenis van de kribbe.

Het geschenk van de Paus

Paus Bergoglio stelde bovendien nog een bijkomend gebaar omtrent het mysterie van de incarnatie en het Heilig Land. Het betrof een geschenk dat de Paus vanuit een van de vier grote basilieken in Rome, met name deze van Santa Maria Maggiore, heeft verstuurd. Deze grote kerk bekleedt een bijzondere plaats in het hart van de Argentijnse paus. Hij gaat er vaak naartoe om er voor de icoon van de Heiige Maagd te bidden. Deze icoon wordt er onder de naam “Salus populi romani” (“beschermvrouw van de Romeinse bevolking”) vereerd. Zo stelt de paus bijvoorbeeld al zijn buitenlandse pontificale reizen onder haar bijzondere bescherming.

In een kapel onder de basiliek wordt reeds sedert eeuwen een relikwie bewaard die destijds door de Heilige Sofronius, Patriarch van Jeruzalem, aan Paus Theodorus I (642-649) werd geschonken. De traditie wil dat de betreffende houten planken afkomstig waren van de wieg waarin de pasgeboren Jezus werd neergelegd. Paus Franciscus nam nu het besluit om een deel van deze relikwie naar Bethlehem terug te sturen om hen aan de Minderbroeders van de Custode in het Heilig Land toe te vertrouwen.

Van Rome naar Bethlehem

De nieuwe relikwie werd op 22 november in Rome tijdens een ritueel door Kardinaal Stanislaw Rylko, aartsbisschop van Santa Maria Maggiore, ingezegend. Hierbij waren eveneens de Aartsbisschop Piero Marini, behoeder van de Heilige Kerstkribbe, en de kanunniken van de basiliek aanwezig. De verantwoordelijken van de Vaticaanse Musea openden de urne op het altaar van de ondergrondse kapel die aan de Kribbe is toegewijd. Het betreffende fragment werd vervolgens uit een van de antieke houten planken gezaagd, meteen in een reliekhouder geborgen en naar het Heilig Land gezonden.

Het pauselijk geschenk werd op 29 november officieel in Jeruzalem in het Centrum Notre Dame in ontvangst genomen. Dit gebouw behoort aan de Heilige Stoel en bevindt zich nabij de muren van de Oude Stad, dicht bij de Nieuwe Poort. Om 9u in de morgen ging Mgr. Girelli, Pauselijk vertegenwoordiger te Jeruzalem, voor in een H. Mis in de kapel die is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede.

Aan het einde van de viering konden de aanwezige gelovigen de relikwie vereren. Om 17u in de namiddag werd de relikwie van de kribbe in processie naar de kerk van de Verlosser overgebracht. Deze bevindt zich binnen de muren van de Custode van het Heilig Land, op enkele honderden meters van het Centrum Notre Dame. Daar zongen de broeders nog plechtig de vespers.

Op zaterdag 30 november werd ’s morgens op hetzelfde moment waarop de advent werd ingezet de reliekhouder naar Bethlehem overgebracht De relikwie zal voortaan bewaard worden in de Sint-Catharinakerk, de kerk van de Franciscanen die aan de Geboortebasiliek van Bethlehem verbonden is.

Bron: Terrasanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter