Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-jonge-vrouw-aan-het-hoofd-van-de-Zwitserse-Landscommanderij
        Een jonge vrouw aan het hoofd van de Zwitserse Landscommanderij

Een jonge vrouw aan het hoofd van de Zwitserse Landscommanderij

Luzern – De Zwitserse Landscommanderij heeft op 12 mei 2018 tijdens prachtige ceremonieën in Luzern aan enkele nieuwe leden de investituur verleend. Tegelijk trad Dr. Donata Maria Krethlow Benziger in functie als Zwitserse landscommandeur. Ze is een universitair en in de derde generatie lid van de ridderode. Voorheen was zij reeds gedurende acht jaar kanselier. Een interview.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

Heeft u een of andere vorm van roeping ervaren die u naar de Orde toe dreef? Welke waren de voornaamste beweegredenen om tot de Orde toe te treden?

Mijn intrede in de Orde lag in de lijn van een authentieke familiale traditie. Ik vertegenwoordig hier de derde generatie binnen de Orde en mijn echtgenoot is ook ridder. Het ware vuur van mijn passie is pas echt losgebarsten naar aanleiding van mijn eerste bedevaart naar het Heilig Land, vooral dan in de loop van de onderlinge gesprekken met de mensen die ik daar heb ontmoet.

Welk antwoord geeft u op de vraag: “Ik vind uw engagement in dienst van noodlijdende christenen volkomens lovenswaardig, maar waarom dat uniform? Gaat het hier niet om enig elitair gedrag?”

De Ridderorde van het Heilig Graf steunt op drie pijlers: geloof, naastenliefde en traditie. De mantel en de eretekens staan symbool voor een seculiere traditie. De ridders vormen de eerste klasse in de Westerse samenleving. De grondslag van de filosofie van het ridderschap ligt in de vier kardinale deugden zoals deze in de Griekse filosofie werden ontwikkeld en die later in de ethische doctrine van het christendom werden overgenomen. Het betreft de voorzichtigheid, de rechtschapenheid, de kracht en de matigheid. Daar zal ook in de toekomst wel niets wezenlijk aan veranderen. De hedendaagse ridders en dames moeten zich inspannen om deze idealen te belichamen. De mantel en de insignes zijn de uiterlijke tekens van deze innerlijke overtuiging die het ons mogelijk maakt om dagelijks via onze trouw aan de Kerk en de Heilige Vader ons geloof te bevestigen.

Is het oordeel van de eigen kinderen niet altijd meteen dwingend, het kan alvast toch een nuttige aanwijzing zijn. Wat denken uw kinderen van uw belangrijk engagement ten voordele van de Orde en de Kerk?

Ik citeer mijn zoon Emmanuel (19 jaar): “…Eigenlijk is dit niets nieuws…, wij kennen dit reeds van bij onze geboorte. Als baby namen onze ouders ons reeds mee naar de investituur. Overigens ik bracht de voorbije zes jaar door in de Abdij van Einsiedeln (als collegestudent), ik ben dus met de kerkelijke tradities vertrouwd.” Mijn dochter Sophia (16 jaar): “geniaal, ik kan je vergezellen naar het Grootmeesterschap in Rome en de nacht in Domus Sanctae Matthae?”

Indien u iets in de Orde blijvend zou willen bewaren/verdedigen, of indien u iets voor altijd zou willen veranderen, wat zou dit wel zijn?

De geestelijke ondersteuning die ons door onze priors wordt aangeboden moet op alle niveaus gevrijwaard blijven. Onze ridderorde onderscheidt zich in het bijzonder in het feit dat zij is opgericht vanuit een parallelle eigenschap tussen het lekendom en het priesterschap. De waardering van de spiritualiteit van elkeen in de schoot van onze uitgebreide communauteit is een wezenlijke taak, bovenop de steun aan de bedreigde christenen in het Heilig Land. Momenteel voel ik niet meteen enige noodzaak om belangrijke wijzigingen door te voeren. De Consulta zal wel aantonen wat voor veranderingen er zich mogelijks zouden kunnen opdringen, van welke aard dan ook.

De Zwitserse Landscommandeur heeft duidelijk de wind in de zeilen.

Interview door Benedikt Lüthi voor UNITAS 2017

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter