Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-bijzonder-getuigenis-Mevr-Violette-Khoury
      #Een bijzonder getuigenis: Mevr. Violette Khoury

#Een bijzonder getuigenis: Mevr. Violette Khoury

HEILIG LAND – De lezing van Mevrouw Violette Khoury heeft ons zonder enige twijfel allen diep geraakt. Deze heel bescheiden vrouw leek wel een geloof te hebben dat bergen verzet. Het is een onvermoeibare militante, die niet ophoudt de onrechtvaardigheden aan te klagen waaraan de Arabisch-Israëlische bevolking ten prooi valt. Dit was zeker ook het geval voor de Palestijnen die in 1948 op Israëlisch grondgebied bleven wonen, alsook voor hun nageslacht.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 januari 2018
  • réagir
  • 0 stem

Zij is een van de stichtsters van de SABEEL, een oecumenische vereniging die strijd voert voor de rechten van alle Palestijnen en die haar acties motiveert op de theologie van de bevrijding van Jeruzalem en Nazareth. Een van hun huidige strijdpunten is de sensibilisering van de Joods-Israëlische bevolking voor de problemen van hun Arabische medeburgers. Hiervoor promoot zij de geweldloosheid en de verzoening.

Ook de Arabische christenen berusten niet zomaar in hun lot. Hun aantal is wel gedaald, maar hun missie in naam van het evangelie blijft onverkort bestaan. Doorheen hun verscheidenheid, ja zelfs ongelijkheid, zijn ze zich van hun eenheid bewust. Ze vormen als erfgenaam van de eerste Kerk van de apostelen door de Handelingen van de Heilige Geest de moederkerk voor alle christenen. Zij zijn ook vandaag nog de getuigen van hetzelfde heilsevangelie, van de vrijheid, de rechtvaardigheid en de vrede. Violette betoogde dat haar naam “Khoury” eigenlijk priester betekent. Alle christenen die een priester in hun familie hebben gehad, veranderden op het moment van zijn wijding van naam, hetgeen al vrij vlug tot resultaat had dat elke diepgaande genealogische opzoeking zo goed als onmogelijk wordt.

Haar geschiedenis is diep met Nazareth verweven. Ze somt ons, bijna als in een litanie, alle onrechtvaardigheden op die zij tijdens haar professionele loopbaan als apothekeres heeft moeten doorstaan. Leningen om zich te vestigen werden haar geweigerd, ze kreeg hogere belastingen opgelegd en moest een veelheid aan taksen betalen. Zo kreeg ze bij elk nieuw conflict meteen nieuwe belastingen opgelegd. Tegelijk kon haar vriendin aan de Joodse faculteit, die zich tegelijk met haar in het centrum van Nazareth Illit als apotheker vestigde, van overheidssteun, premies en vrijstelling van belastingen genieten. En bij nieuwe conflicten kreeg ze zelfs bepaalde voordelen. En dat alles omdat Nazareth Illit een nieuw stadsdeel was dat door inwoners van Joodse origine was bevolkt…

Zij raadde ons aan om het boek van Ilan Pappe te lezen. Daarin toont hij aan dat er in 1948 een regelrechte etnische zuivering heeft plaats gevonden. Het kwam erop aan om alle sporen van vroeger leven uit te wissen: 66 dorpen werden zo maar weggeveegd. Men plantte er pijnbomen om elke herinnering te vernietigen. In een paar maand tijd moesten 700.000 bewoners hun huizen verlaten. Deze vertrokken naar Egypte, naar Libanon… De Zweedse UNO-waarnemer verklaarde toen wel dat de vluchtelingen dienden gereïntegreerd te worden, maar kort daarop werd hij vermoord. Even later werd de Staat Israël erkend. Nazareth bleef wel gevrijwaard aangezien 30% van het grondgebied in het bezit was van religieuze gemeenschappen, overwegend van Europese origine. Als gevolg hiervan kwam er in Nazareth een toevloed aan vluchtelingen. De bevolking groeide van 10.000 naar 35.000 inwoners. Vandaag zijn zij burgers van de tweede zone (gescheiden dorpen, gescheiden scholen, discriminerende wetten…).

Mvr. Khoury bezorgde ons een hele bibliografie om ons door middel van verklarende en minder conformistische standpunten te helpen de complexiteit wat te doorgronden. Zij nodigde ons uit om de christenen in het Heilig Land te blijven ondersteunen zodat zij hun historisch erfdeel zouden kunnen behouden en dit opnieuw naar waarde te laten schatten. Met die steun zouden zij tevens een sociale structuur in stand kunnen houden en de mensen in een geest van rechtvaardigheid en vrede kunnen samenbrengen.

Zij verkondigde dat zij aan de Joden de Blijde Boodschap en de Waarheid zou willen verkondigen (1 Kor 1), dit alles door de historische waarheid en haar teleurstellingen kenbaar te maken, door de vele misbruiken aan het licht te brengen, om aldus dit alles beter te kunnen overstijgen.

Nathalie de Courcel

Ilan Pappe, Le nettoyage ethnique de la Palestine, 2008
Nurit Peled-Elhanan, Palestine in Israeli School Books : Ideology and Propaganda in Education, 2012
Miko Peled, The General’s Son : Journey of an Israeli in Palestine, 2016
Naïm Stfan Ateek, Le cri d’un palestinien pour la réconciliation, 2013

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter