Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Dominus-Flevit-wenen-met-hen-die-verdriet-hebben
        Dominus Flevit, wenen met hen die verdriet hebben

Dominus Flevit, wenen met hen die verdriet hebben

JERUZALEM – Op 24 februari begon aan de Dominus Flevit kerk de pelgrimstocht die elk jaar opnieuw door de franciscanen bij het begin van de vasten wordt ondernomen. De traditie om precies op de plaats waar de feiten zich destijds hebben afgespeeld eucharistie te vieren, gaat terug tot in de eerste eeuwen van het beginnend christendom. “Deze kruiswegliturgie helpt ons om tijdens de vasten het mysterie van het lijdensverhaal levendig te houden,” vertelde pater Sergio Galdi, die voorging in de plechtige viering.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 6 maart 2016
  • réagir
  • 0 stem

Een dertigtal concelebrerende priesters, talrijke religieuzen en enkele pelgrims en bewoners van het Heilig Land kwamen in de kleine kerk samen. Deze kerk werd in 1955 door de Italiaanse architect Antonio Barluzzi op de flank van de Olijfberg gebouwd en heeft de vorm van een waterdruppel. Het was op deze plaats dat - volgens de traditie - Jezus over het lot van Jeruzalem en het grote onheil dat haar te wachten stond, bittere tranen heeft geweend. Jeruzalem was immers de stad die God bij zijn intrede niet had willen erkennen (Lc 19, 41-44). “In het Arabisch is de naam ‘kanisat bouka’ al rab’, hetgeen vertaald kan worden als ‘de kerk van Gods tranen,” verklaarde broeder Sebastian Eclimes, bewaarder van het Franciscaner heiligdom. Naar analogie betekent het Latijnse Dominus Flevit “de Heer heeft geweend.”

Broeder Frédéric Manns verwees in zijn homilie naar de teksten die verhalen over de tranen van Jeremias bij de Babylonische gevangenschap (Jer 14, 17-21), de tranen van de Heilige Paulus over zijn kerkgemeenschappen (Brief aan de Fillipenzen) en de tranen van Jezus over Jeruzalem. “Wenen, wat betekent dit? Alleen wie bemint, kan ook lijden. Het is de liefde die pijn en tranen met zich meebrengt. Anders gezegd: het is de barmhartigheid die tranen voortbrengt, want iemand met een hart van steen, kent geen emoties. Een gebroken hart is de plaats bij uitstek waar God zich laat kennen, want het stelt zich open voor God en Zijn barmhartigheid. Het jubeljaar dat door de paus werd ingesteld, wil het verrichten van werken van barmhartigheid aanmoedigen. Het is zoals de Heilige Paulus leerde: ‘het is verheugd zijn met hen die blij zijn en wenen met hen die verdrietig zijn.” Broeder Frédéric Manns citeerde de paus wanneer hij een verklaring gaf van het feit waarom Jeruzalem de Heer bij Zijn komst niet had herkend. Men was bang, niet zozeer voor de vreugde waarmee God ons overstelpt, maar wel voor de ommekeer en de verrassingen die dit met zich meebracht. Want zich bekeren betekent dat men zich op God verlaat, dat men zich door Hem laat leiden en dat men zelf niet meer alles in de hand heeft. Wij moeten aan God een gebroken hart vragen, teneinde zelf de kracht van de barmhartigheid te ervaren,” was zijn besluit.

Vervolgens werden er in de binnenkoer van het klooster verfrissingen aangeboden.
Tijdens de vasten verzorgen de Franciscanen als voorbereiding op de Goede Week wekelijkse pelgrimstochten in de heiligdommen die met het lijdensverhaal zijn verbonden. Deze traditie gaat terug tot in de XIXde eeuw.

Bron: Custodia.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter