Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-zeven-gaven-van-de-Heilige-Geest
        De zeven gaven van de Heilige Geest

De zeven gaven van de Heilige Geest

ONDERRICHTING – Volgens de christelijke tradities zijn er zeven gaven aan de werking van de Heilige Geest verbonden. Deze opvatting staat stevig in de Schrift gefundeerd. P. David Neuhaus, Patriarchaal Vicaris voor de Hebreeuws sprekende katholieken, geeft enige uitleg over deze gaven van de Geest waarvoor we de Heer bidden opdat Hij deze in ons zou opwekken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 juni 2017
  • réagir
  • 0 stem

De catechismus van de katholieke Kerk leert ons: “de zeven gaven van de Heilige Geest zijn de wijsheid, het verstand, de raad, de sterkte, de wetenschap, de godsvrucht en de vreze Gods. Ze behoren in hun volheid toe aan Christus, de zoon van David. Zij brengen de deugden van hen die de gaven ontvangen tot volkomenheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om in alle bereidheid aan de goddelijke inspiratie te gehoorzamen.” (§1831).

De Bijbelse grondslag van deze lijst vinden we bij Jesaja terug (Jes 11, 1-3): “Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels. De geest van de Heer rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer? (Hij ademt ontzag voor de Heer).” In het Hebreeuws wordt de term “ontzag voor de Heer” tweemaal herhaald, maar in de latere Griekse (septuagint) en Latijnse (vulgaat) vertaling is er een onderscheid gemaakt tussen “godsvrucht” en de “vreze Gods”.

De christenen lezen in deze verzen een beschrijving van de Messias. De gaven van de Geest zijn in Hem perfect identificeerbaar. Deze gaven worden door het werk van de Geest ook aan elke christen aangeboden. Dit begint bij het doopsel, wordt versterkt bij het Vormsel en wordt bij elk Pinksterfeest in het bijzonder hernieuwd.

Deze zeven gaven kunnen als volgt worden onderscheiden:
-  Wijsheid: Het vermogen om de schepping als Gods werk te erkennen, dit zowel in ons leven als in de wijde wereld. Deze gave is belangrijk om God in zowat alles terug te vinden, in het bijzonder in alles wat ons overkomt en in ieder die we ontmoeten.
-  Verstand: Het vermogen om te analyseren, om te redeneren, om problemen op te lossen en te beslissen om Christus in ons leven van elke dag na te volgen.
-  Raad: Het vermogen om het ware van het valse te onderscheiden, om eerder voor het goede dan voor het kwade te kiezen en daar ook naar te handelen.
-  Kracht: Het vermogen om zijn angsten te overwinnen, om te aanvaarden samen met Christus op pad te gaan, om aan de verleidingen te weerstaan en niet de massa te volgen daar waar deze zich vergist. Daarin volgen we de eerste christen gemeenschappen in hun moed om volgens Christus leer te leven en deze ondanks alle doodsbedreigingen te blijven verkondigen.
-  Wetenschap: Het vermogen om God te kennen en van Hem te houden.
-  Godsvrucht: Het vermogen om onderdanig te leven en samen met God op pad te gaan in totaal respect voor alle kinderen Gods. De godsvrucht voert ons tot het gebed en tot de lofbetuiging.
-  De vreze Gods: Het vermogen om te beseffen dat wij ons zonder ophouden in Gods aanwezigheid bevinden. In het Boek der Spreuken lezen we: “De vrees voor de Heer is het begin van de kennis” (Spr 1, 7). Hij die de Heer vreest, kent zijn plaats als kind dat door zijn Vader wordt bemind.

Laten wij bidden dat wij de gaven van de Geest mogen deelachtig worden.

P. David Neuhaus sj

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter