Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-plaats-van-het-Doopsel-van-Christus-op-de-lijst-van-het-Werelderfgoed
        De plaats van het Doopsel van Christus op de lijst van het Werelderfgoed

De plaats van het Doopsel van Christus op de lijst van het Werelderfgoed

JORDANIË – Op 2 februari had in Parijs een plechtigheid plaats naar aanleiding van de officiële erkenning van de plaats van het Doopsel van Christus als Werelderfgoed. De Unesco zette de site Al-Maghtas in Jordanië in juli 2015 inderdaad op haar lijst van Werelderfgoed van de Mensheid.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 21 februari 2016
  • réagir
  • 0 stem

De site van Al-Maghtas in de vallei van Wadi Kharrar in Jordanië wordt in het Evangelie van Johannes vermeld (10, 40): “Jezus keerde terug naar de plaats aan de overkant van de Jordaan waar Johannes indertijd gedoopt had en daar bleef hij…” Het grootste deel van christen Kerken erkennen de plaats als deze waar de Heilige Johannes de Doper Christus heeft gedoopt. Ze baseren zich hiervoor op een eeuwenoude traditie. De plaats bevat bovendien ook tal van archeologische vindplaatsen van Romeinse en Byzantijnse vestingen, sporen van de eerste kluizenaars en pelgrims uit de IVde eeuw. “Bethanië aan de overkant van de Jordaan” vertegenwoordigt op een buitengewone wijze de traditie van het doopsel, het belangrijk sacrament in het christelijk geloof en kent tegelijk de ononderbroken traditie van bedevaarten naar deze plaats.

Deze traditie wordt ook door tal van archeologische vondsten gestaafd en deze voeren de praktijk van het doopsel tot in de IVde eeuw terug.

De plechtigheid in Parijs officialiseert de beslissing die in Bonn (Duitsland) werd genomen. Het Comité van het Werelderfgoed nam deze beslissing tijdens haar 39ste sessie in juni en juli 2015. De Commissie “moedigde verder Palestina als observerende VN-staat aan de bescherming te verzekeren van de westelijke oever van de Jordaan teneinde het uitzicht en de horizonlijn van de locatie te bewaren…” Een delegatie van het Koninkrijk Jordanië bestaande uit religieuze verantwoordelijken van moslims, katholieken en orthodoxen was er die avond te gast. Eveneens aanwezig waren M. Natef Hamed Al-Fayez, de Jordaanse Minister van Toerisme, en Mgr. Maroun Lahham, Patriarchaal Vicaris voor Jordanië.

De delegatie was in Frankrijk om er professionele contacten inzake toerisme te leggen en Jordanië als toeristische trekpleister te promoten. Aldus hoopt zij de tanende belangstelling vanuit Frankrijk voor het land een halt toe te roepen.

Mgr. Lahham sprak verder zijn dank uit aan iedereen die de erkenning van de site van het Doopsel tot Werelderfgoed heeft mogelijk gemaakt.: “… Deze avond verklaart de Unesco de site van het doopsel officieel tot Werelderfgoed. Tweeduizend jaar geleden deed het Evangelie dit al, de volksdevotie heeft dit steeds bevestigd, archeologische opgravingen hebben dit aan het licht gebracht, acht pausen hebben de locatie bezocht en vandaag heeft de internationale gemeenschap dit alles geofficialiseerd. Vanaf heden kunnen wij met luide stem verkondigen dat Jordanië een Heilig Land is (…) Wat is de volgende stap? In naam van mijn vrienden, de officiële delegatie uit Jordanië, en in naam van de Kerk doe ik een oproep aan elkeen om naar Jordanië te komen en er de site van het Doopsel te bezoeken. Je zal er een rustig en veilig land aantreffen, en dit in het Midden-Oosten dat in vuur en vlam staat. Je zal er een Jordaanse bevolking ontmoeten die open staat en je gastvrij zal ontvangen. En, indien je gelovig bent, zal je op de site van het Doopsel een gelovig surplus aantreffen, in een omgeving waar de stem van Christus nog nazindert…”

De officiële erkenning van deze plaats biedt een kans aan Jordanië, dat jaarlijks door om en bij de vijf miljoen toeristen en pelgrims wordt bezocht. Tegen eind 2016 zal het land aan het Comité een rapport voorleggen omtrent de planmatige aanpak van de aanbevelingen betreffende de bescherming van deze locatie.

Bronnen: www.lpj.org, La Croix & Aleteia
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter