Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-pastoor-van-Bethlehem-slaat-alarm-om-de-leegloop-van-zijn-parochie
        De pastoor van Bethlehem slaat alarm om de leegloop van zijn (...)

De pastoor van Bethlehem slaat alarm om de leegloop van zijn parochie

BETHLEHEM – De christenen vertegenwoordigen nog minder dan 20% van de bevolking in Bethlehem en zij kunnen helemaal niet van de giften genieten van de organisaties die de naam van de stad gebruiken om aan fundraising te doen. Dit wordt ten zeerste door de pastoor van de katholieke parochie in Bethlehem betreurd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 11 augustus 2018
  • réagir
  • 0 stem

Op weg naar het verdwijnen van de gedoopten in de geboorteplaats van Jezus?” Met deze titel opent Fides haar editie van 6 juli 2018, nadat ze inzage kreeg in de bevindingen van de pastoor van de Latijns katholieken te Bethlehem. Het persagentschap van de Missionaire Pontificale Werken herhaalde inderdaad de alarmkreet die door P. Rami Asakrieh werd gelanceerd. Deze sprak zijn bezorgdheid uit over de hemeltergende daling van de christen populatie in de stad die wereldwijd gekend is als de plaats waar de geboorte van Jezus heeft plaats gevonden.

“Het aantal katholieke gezinnen in Bethlehem vermindert drastisch. Onze parochie telt momenteel nog amper 1.479 Palestijnse families,” stelt de Franciscaanse geestelijke. Dit cijfer staat in schril contrast met het globaal totaal van 32.000 inwoners, die voor de meerderheid moslims zijn. Volgens de pastoor van de Sint-Catharinaparochie beslaan de christenen nog amper 17% van de stadsbevolking, daar waar ze ooit 90% vertegenwoordigden, een percentage dat in de periode van de oprichting van de Israëlische staat nog in stijgende lijn ging.

Bethlehem, net als de randsteden Beit Sahour en Beit Jala, bestond in 1950 nog voor 86% uit christenen. Maar de emigratie van christenen uit het Heilig Land is geen nieuw fenomeen. Het begon reeds aan het einde van de 19de eeuw toen Palestijnse christenen in massa naar Europa, de Verenigde Staten, Latijns Amerika en zelfs naar Australië uitweken. Maar de emigratie heeft pas dramatische proporties aangenomen sedert het begin van de tweede intifada in september 2000.

De demografische terugval die de populatie in Bethlehem maakt, is in feite een tendens die zich zowat overal in Cisjordanië manifesteert. Terre Sainte Magazine (TSM) rapporteerde in haar nummer van maart-april 2018 dat de Palestijnse christenen steeds meer tot een minderheid worden herleid en nog amper het aantal van 52.000 zouden bereiken, hetgeen met nog nauwelijks 1.5% van de Palestijnse bevolking zou overeenstemmen. In Israël zou het nog om 120.000 à 125.000 christenen gaan, wat met 2% van de bevolking overeenkomt. In de diaspora, over heel de wereld verspreid, zouden ze dan weer nog met 600.000 à 700.000 zijn. Gaza zou nog minder dan1.300 christenen tellen, waaronder slechts 130 Latijnse christenen. Dit leren we uit een studie van de Pontificale Missie.

Geldinzamelingen in naam van Bethlehem komen niet tot bij de christenen

Volgens de Franciscaner geestelijke wijzen de statistieken erop dat deze terugval in de eerste plaats op rekening van de jongeren kan worden geplaatst. Zij emigreren immers in grote getale naar andere oorden. De pastoor wijst evengoed naar de vele gelovigen die ten prooi vallen aan de werkloosheid en gebukt gaan onder hun schuldenlast. Het Israëlisch-Palestijns conflict en de materiële en economische onzekerheid die daaruit voortvloeit, zet hen aan om te vertrekken en elders een nieuwe toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen te zoeken. Ze zoeken die ver weg van hun stad, die onder het bestuur van de Nationale Palestijnse Autoriteit valt en die zich door Israëlische kolonies omringd weet, preciseert Fides . Het stadsbestuur functioneert bovendien voortdurend in de schaduw van de Israëlische veiligheidsdiensten. En dan is er rondom de stad nog de fameuze 8-meterhoge muur die door de Israëlische autoriteiten werd opgetrokken.

Maar de jammerklacht van de pastoor van de Sint-Catharinaparochie moet nog met een wezenlijk element vervolledigd worden. Indien de pastoor pogingen onderneemt om zijn parochianen in hun noodsituaties enige ondersteuning te bieden en zo de leegloop in zijn parochie wil afremmen, dan verbergt hij geenszins zijn bitterheid ten aanzien van de vele hulporganisaties die tal van giften in naam van de noden in Bethlehem weten te innen, zonder dat ook maar iemand onder zijn parochianen daar kan van mee genieten.

Bron: Fides en terrasanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter