Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-niet-te-verwijderen-ladder-van-het-Heilig-Graf
        De niet te verwijderen ladder van het Heilig Graf

De niet te verwijderen ladder van het Heilig Graf

JERUZALEM - Een kleine houten ladder intrigeert bezoekers en pelgrims. Ze bevindt zich reeds gedurende twee eeuwen op dezelfde plaats en staat symbool voor de religieuze verdeeldheid die op deze plaats heerst.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 april 2016
  • réagir
  • 3 stemmen

Op de vensterbank van het rechterraam in de voorgevel van de kerk van het Heilig Graf staat een ladder. Deze kreeg de bijnaam “onverwijderbare ladder” of “de ladder van het status-quo”. Deze ladder werd sedert 1757 inderdaad slechts zelden verplaatst. In 1981 poogde een man de ladder nog te stelen maar hij werd onmiddellijk door de Israëlische politie gearresteerd. In 1997 slaagde een grappenmaker erin om ze gedurende enkele weken te verstoppen, maar de kleine ladder werd teruggevonden en op haar originele plaats teruggezet. In 2009 tenslotte zag een ploeg arbeiders zich verplicht de ladder even te verplaatsen ten einde steigers te kunnen plaatsen die nodig waren voor het herstel van de klokken.

Maar waarom bevindt deze ladder zich toch sedert het midden van de XVIIIde eeuw precies daar, steeds op dezelfde plaats en in dezelfde positie? Dit is het gevolg van het “Staus-quo” akkoord van Sultan Osman III.

Zoals het merendeel van de plaatsen en kerken in het Heilig Land is ook de kerk van het Heilig Graf een cultusplaats die door meerdere christelijke religies wordt gefrequenteerd. In de XVIIIde eeuw werd onder het bewind van Sultan Osman III met enig geweld het akkoord van het Status-quo voor de stad bereikt. De sultan decreteerde dat wie een bepaalde zone controleerde, deze voor onbepaalde tijd zou blijven controleren. Maar indien meerdere groepen over een bepaalde site enige autoriteit hadden, moesten zij het samen tot in de kleinste details unaniem eens zijn over alle wijzigingen die er zouden plaats vinden. Ondanks het feit dat dit decreet nuttig zou blijken om te vermijden dat in bepaalde perioden sommige groeperingen hun wil aan de anderen zouden opleggen, zou het tevens tot gevolg hebben dat elke vorm van doeltreffend onderhoud aan meerdere plaatsen volkomen onmogelijk zou worden. Zonder een volstrekt akkoord van alle partijen zou er niets meer kunnen gebeuren.

Dit verklaart in zeker zin waarom de ladder gedurende eeuwen niet kon worden verplaatst. Heden hebben zes groepen christenen recht op deze kerk en eigenlijk weet niemand nog precies aan wie deze vensterbank, het venster waartegen de ladder is geplaatst, of de ladder zelf, toebehoort. Sommigen beweren dat ze eigendom zou zijn van de Apostolische Armeense Kerk.

Ondertussen kreeg de ladder ook nog een bijkomende betekenis. Naar aanleiding van het bezoek van Paus Paulus VI aan het Heilig Land in 1960, merkte deze met enige pijn in het hart op dat deze ladder, zelfs indien ze enige symboolwaarde had voor het akkoord van het Status-quo, deze tevens tot een trieste getuige was verworden van de schandalige verdeeldheid onder de christenen. Het is daarom dat, gezien ook de Rooms Katholieke Kerk tot de zes behoort, die over een vetorecht over wijzigingen aan de kerk beschikt, Paulus VI toen heeft bepaald dat de ladder nooit zou mogen worden verplaatst zolang de verdeeldheid onder de christenen niet is opgelost.

Daniel R. ESPARZA voor http://fr.aleteia.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter