Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-kerk-van-de-Verlosser-in-het-Cenakel-Pinksteren-in-Jeruzalem
        De kerk van de Verlosser in het Cenakel – Pinksteren in Jeruzalem

De kerk van de Verlosser in het Cenakel – Pinksteren in Jeruzalem

HET HEILIG LAND – De vieringen van het Pinksterfeest in Jeruzalem kregen een aanvang in de kerk van de Verlosser.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 8 juni 2020
  • réagir
  • 0 stem

Op zondag 31 mei ging Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land voor in de plechtige Eucharistieviering in de kerk van de Verlosser. Deze bevindt zich midden de christen wijk van de Oude Stad van Jeruzalem. De kerk is gebouwd in het klooster waar de Franciscanen van het Heilig Land zich hebben gevestigd nadat zij in 1551 uit het Cenakel werden verdreven. In 1561 verleende Paus Pius IV aan de kerk van de Verlosser dezelfde aflaten als deze die ooit aan het Cenakel waren verbonden.

Tijdens de H. Mis van Pinksteren mocht de Franciscaanse gemeenschap van de Custode dit jaar het geluk beleven om 14 broeders de wijding van lector te verlenen, alsook om 15 andere broeders tot acoliet te wijden.

“Vandaag vieren en herdenken wij het nederdalen van de Heilige Geest over de apostelen die samen met Maria in het Cenakel in gebed verenigd waren. Vandaag willen wij ons dan ook in het bijzonder bezinnen over het werk van de Heilige Geest in het leven van een christen en in onze Kerk. Wij leren hier dat de Heilige Geest essentieel is voor het leven van de christenen, voor de Kerk en voor het leven van ieder van ons,” stelde de Custode in zijn homilie. Fr. Francesco Patton gaf vervolgens enige uitleg bij de symboliek in de lezingen om ons de betekenis van de Heilige Geest beter te laten begrijpen. Het symbool van de wind, van de ademtocht, van het vuur, het symbool van het loskomen van de tongen, het vermogen om iedereen te verstaan. “De Geest brengt in de schoot van de christen gemeenschap een merkwaardige verscheidenheid tot stand, maar bewerkt tegelijk ook een fundamentele eenheid. De veelheid van talen, gaven, gevoeligheden en functies liet de Kerk niet exploderen, zoals eens de mensheid explodeerde bij de aanmatigende bouw van de toren van Babel. Neen, de kracht van de Geest bracht sterkte, levendigheid, schoonheid en verbondenheid tot stand. Naar het beeld van de Heilige Drie-Eenheid wisten de christenen zich in Liefde verbonden. De ambten van de lectoren en de acolieten, zoals ze hier aan onze jonge broeders werden verleend, moeten eveneens vanuit dit perspectief worden beschouwd. Wat zij hebben ontvangen, is geen promotie in hun carrière, maar een gave die door de Geest wordt verleend en die dienstig moet zijn voor de Kerk.”

In de namiddag ging de Custode van het Heilig Land ook voor in de vespers die in het Cenakel werden gebeden. De katholieke gemeenschap mag geen officiële gebedsdiensten in het Cenakel organiseren, behalve dan op twee momenten in het jaar. Deze plaats vormt immers nog steeds het middelpunt van een controverse met de Israëlische Staat omtrent het eigendomsrecht van deze locatie. In feite wordt het eigendomsrecht door de Franciscanen opgeëist. Zij verkregen immers in 1333 deze plaats als gift vanwege de vorsten van Napels. In 1551 werden zij hier echter door de Ottomanen verdreven. Heden begeven de broeders zich elk jaar op Witte Donderdag hier naartoe om het Laatste Avondmaal te herdenken en op Pinksteren komen ze eveneens naar de zaal van het Cenakel, de plaats waar de Heilige Geest over de apostelen zou zijn neergedaald, om er wierook te branden.

“Voor ons Franciscanen is dit de plaats waar de Kerk ons de zending van de Custode over de Heilige Plaatsen heeft toevertrouwd,” verklaarde de Custode. “Het is de plaats van de eerste zetel van de Custode van het Heilig Land. Ook nu maakt de Heilige Geest de zending van de Kerk, en ook onze zending in het bijzonder, mogelijk. Op de plaats van het pinkstergebeuren vragen wij om een nieuw nederdalen van de Geest over de Kerk, over dit Heilig Land dat zo door God wordt bemind, over het volk dat hier leeft en, over onze zending als Custode van het Heilig Land.”

Beatrice Guarrera voor Custodia.org

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter