Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-christen-scholen-behoren-tot-de-beste-van-het-land
        De christen scholen behoren tot de beste van het land

De christen scholen behoren tot de beste van het land

ISRAEL – Enkele dagen voor de start van het nieuwe schooljaar publiceerde het Ministerie van Onderwijs van Israël de rangschikking (2016) van de beste scholen van het land. Daarin wisten de christen scholen zich een prominente plaats toe te eigenen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 oktober 2016
  • réagir
  • 0 stem

En toch bevinden de christen scholen in Israël zich in gevaar. Het financieel debacle dat zij meemaken is het gevolg van de budgettaire inkrimping vanwege het Ministerie. Dit heeft immers nog steeds haar engagement niet nageleefd dat ze naar aanleiding van de staking in september 2015 had aangegaan. Desondanks rangschikt het Ministerie van Onderwijs van Israël de christen scholen onder de beste van het land.
Het rapport dat door het Ministerie in het Hebreeuws werd gepubliceerd, vermeldt zo’n 277 scholen en heeft deze zowel op het vlak van onderwijs en opvoeding, als op sociaal vlak doorgelicht. Deze werden in vier kwaliteitsgroepen opgedeeld.
De Terra Santa school van Acre (Akko) wist zich in de eerste categorie (rang 1) te rangschikken en meerdere christen scholen vindt men in rang 2 terug. Zo bijvoorbeeld de school van de Franciscanessen in Nazareth, de school Saint Jean “Mouth of Gold” in Jish, de Don Bosco school in Nazareth, de school van de Zusters van Nazareth in Haïfa, alsook de school van het Latijns Patriarchaat in Rameh.
De christen “Galilee School” in Eilaboon situeert zich in de derde categorie.
“Indien men dit rapport even van naderbij beschouwt, dan moet men vaststellen dat de privéscholen in het algemeen relatief (en proportioneel) beter scoren dan de scholen van het openbaar onderwijs. Ondanks het feit dat de christenen amper ongeveer 1% van de bevolking tellen, nemen de christen scholen ruim 3% van de goed gekwalificeerde scholen in. Maar we kunnen steeds beter!” weet dhr. Wadie Abunassar niet zonder fierheid te vertellen. Hij is lid van de Arabisch christen gemeenschap, directeur van het International Center for Consultations (ICC) en expert bij de Israëlische, Palestijnse en internationale media omtrent de toestand in het Midden-Oosten en het Heilig Land.
In totaal zijn er in Israël 47 christen scholen die door katholieken, orthodoxen, anglicanen, de Schotse Kerk, de Christ Church en de Baptistenkerk worden beheerd. De scholen tellen gezamenlijk 33.000 leerlingen, waaronder zowel christenen, moslims, Druzen als Joden van over heel het land.
Toch worstelen de scholen met een financiële crisis en kijken volop uit naar een rechtvaardige financiering. De laatste zes jaar heeft de Israëlische Overheid evenwel niet opgehouden om het toegekend budget aan de christen scholen te verminderen. Het betreft bovendien een drastische vermindering die maar liefst 45% bedraagt ten opzichte van de vroegere subsidies. Hierbij komt nog een verordening van het Ministerie van Onderwijs die de mogelijkheid om bij de ouders fondsen te verwerven zwaar beperkt. Deze twee maatregelen samen brengen de scholen in een crisissituatie zonder voorgaande. Het Ministerie van Onderwijs heeft de christen scholen uitgenodigd om tot het systeem van het Openbaar Onderwijs in Israël toe te treden, maar dit voorstel werd door de christen scholen radicaal van de hand gewezen. Zij zien dit als een regelrechte bedreiging voor hun identiteit. Zij merken bovendien terecht op dat de christen scholen binnen het Israëlisch onderwijssysteem tot dezelfde categorie behoren als de scholen van de orthodoxe Joden en deze worden wél integraal door de Overheid betoelaagd, zonder hiervoor iets van hun autonomie te moeten prijsgeven.
Daarom organiseerde het Bureau van de Christen Scholen in Israël in september 2015 een opzienbarende staking, die na 27 dagen van algemene mobilisatie na een akkoord met het Ministerie werd beëindigd. Dit akkoord bepaalde dat de christen scholen nog vóór 31 maart 2016 een bedrag van 50 miljoen shekel zouden ontvangen om op die wijze de budgettaire beperkingen uit het verleden te compenseren.
Maar tot op vandaag is de Israëlische Overheid haar engagement nog steeds niet nagekomen.

Myriam Ambroselli voor www.lpj.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter