Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-berg-der-zaligsprekingen
      De berg der zaligsprekingen

De berg der zaligsprekingen


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 19 novembre 2017
  • réagir
  • 0 vote

Op de berg der zaligsprekingen ten Noordwesten van het meer werd een octogonale koepelkerk gebouwd in contrasterend basalt- en zandsteen. De ramen in brandglas bevatten de acht beatitudes overkoepelt door een met goudenmozaïek bezette dôme.
Als Jezus de berg opgaat dan heeft dat in de Bijbel twee betekenissen. Ofwel treedt Hij in gebed met Zijn hemelse Vader, ofwel spreekt Hij ‘ex-cathedra’.

In dit geval onderricht Hij en prijst hen die met bepaalde kwaliteiten in het leven staan : “Gelukkig die zich arm weten voor God, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.” (Mt. 5, 1-12)

In de eerste drie zaligsprekingen worden zij genoemd die zich in een onvoordelige situatie bevinden. De arme, misbedeelde, verdrietige mens. Hij is als miserabel wordt beschouwd in de welvarende maatschappij. Paradoxaal worden zij als de gelukkige geprezen, maar Jezus prijst hen niet zalig omwille van hun toestand, maar wel omdat zij uit hun ellendige bestaan zullen worden verlost wanneer zij in Zijn Koninkrijk zullen thuiskomen. Zo gaan dan ook de profetieën van Jesaja in vervulling : “God de Heer heeft mij gezalfd : van zijn geest ben ik vervuld … goed nieuws brengen aan de armen, opbeuren wie de moed heeft verloren … de as op hun hoofd maakt plaats voor een kroon, rouw en wanhoop wijken voor feestkleren …” (Jes. 61, 1-3)

De messiaanse proclamatie van de Heer Jezus heeft helaas tot op vandaag nog niets aan actualiteit ingeboet. Ook vandaag kunnen armen en uitgestotenen uit de maatschappij zich gelukkig prijzen, dat er nog steeds christenen zijn die naar Jezus’ voorbeeld trachten te leven en anderen te helpen die het minder goed hebben dan zij zelf.

Mattheüs voegt een volgende groep van vijf toe : “gelukkig zij zachtmoedig zijn, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zij die barmhartig zijn, de zuiveren van hart, de vredestichters, de vervolgden om de gerechtigheid.” Het lijkt wel het gedroomde deugdelijk ideaalbeeld van de Kerk weer te geven.

Peter Broos

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.Actualités

Bonnenouvelle.fr

Saint(s) du jour

Lectures du jour

newsletter