Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Vallei-van-Cremisan-Fadi-Kattan
      #De Vallei van Cremisan – Fadi Kattan

#De Vallei van Cremisan – Fadi Kattan

HEILIG LAND – Op onze tocht naar Beit Jala reden we door de prachtig groene Vallei van Cremisan. Daar werd in 1891 door de Congregatie van de Salesianen een klooster opgericht en later, in de jaren vijftig, verscheen er tevens een klooster van de zusters en een school die onderwijs biedt aan 450 Palestijnse kinderen. De paters produceren er de enige wijn uit Palestina. Het is deze wijn die wij bij enkele van onze maaltijden tijdens onze bedevaart mochten nuttigen. Onze verplaatsing naar Beit Jala maakte een bezoek aan het klooster mogelijk en bracht ons in contact met Fadi Kattan, restaurateur in Bethlehem en gewezen raadsman bij het Palestijns Ministerie van Toerisme.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 18 december 2017
  • réagir
  • 0 stem

Enkele jaren geleden heeft de Israëlische regering beslist om doorheen dit vreedzame oord, midden de olijfbomen en de wijnstokken, de scheidingsmuur tussen de Israëlische Staat en Cisjordanië verder door te trekken.

De bouw van de muur in de Cremisanvallei werd reeds in 2004 door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag als illegaal verklaard. De muur respecteerde immers geenszins de grenzen van vóór 1967, die door de UNO werden erkend, maar hij zou tevens de Palestijnse bezittingen steeds verder versnipperen. De bouw van de 8 meter hoge muur betekent voor de Israëlische Staat een kostenplaatje van om en bij de 2,5 miljoen euro per lopende kilometer, en dat over een totale lengte van 700km. Momenteel is hiervan slechts 60% voltooid. Maar Fadi Kattan zou over het cijfermatig aspect heen ons vooral wijzen op de gevolgen van de muur voor de persoonlijke situatie die de muur voor de talrijk Palestijnse bevolking met zich meebrengt. Zo scheurt de muur de Cremisanvallei letterlijk in tweeën en is hij hier een deel van de kilometerlange grens. Deze kan slechts via ver afgelegen checkpoints overschreden worden. Concreet betekent dit in de Cremisanvallei dat de zusters, die langs de Palestijnse kant wonen, letterlijk van de paters (met hun wijngaarden) aan de Israëlische kant gescheiden zijn.

De gezinnen van Beit Jala, alsook het klooster en het meisjespensionaat van de Salesianen dat door de Société de Saint Yves wordt vertegenwoordigd, hebben zich tot het Hoog Gerechtshof van Israël gewend. Daarop werden in 2015 de eerste plannen voor de bouw van de muur in deze prachtige vallei door de rechters verworpen. Maar in 2016 kwam het Gerechtshof op deze beslissing terug. Vorig jaar reeds werden de eerste olijfbomen die zich op het tracé bevonden dan ook ontworteld en werd met de bouw van de muur begonnen. Volgens de laatste beslissing van het Hoog Gerechtshof blijft het mannenklooster en het zusterklooster als één entiteit erkend en zullen zij van een kleine directe doorgang kunnen blijven beschikken. Deze zal evenwel alleen door bewoners van het district Bethlehem kunnen gebruikt worden. Vele andere eigenaars uit Beit Jala, waaronder een aanzienlijk aandeel christenen, hebben deze kans niét gekregen en dreigen in de komende maanden van hun gronden, hun eigendommen (en hun families) geïsoleerd te geraken.

Het is dan ook hard te moeten vaststellen dat de internationale druk, bijvoorbeeld van de Europese Unie die de bouw van de muur in de Cremisanvallei met felheid heeft veroordeeld, nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Na dit aangrijpend bezoek verlieten we Beit Jala en onze gids Fadi Kattan. We deden dit niet zonder hem te beloven de families die het slachtoffer zijn van deze onzinnige situatie in onze gebeden op te nemen. Het bracht ons tegelijk ook de zevende zaligspreking in herinnering: “Gelukkig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (Mt 5, 9).

Benoît Kohl

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter