Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Univesiteit-van-Bethlehem
      De Universiteit van Bethlehem (Cisjordanië)

De Universiteit van Bethlehem (Cisjordanië)

De Universiteit van Bethlehem is een katholieke universiteit die in 1973 door de Broeders van de Christelijke Scholen werd opgericht. 14.978 Palestijnen, waarvan een derde christenen, haalden er reeds hun diploma (15/08/2014). Momenteel zijn er 3.254 studenten (76% vrouwen) in een van de faculteiten of in een van de gespecialiseerde instituten ingeschreven.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 25 april 2015
  • réagir
  • 0 stem

Voorstelling

De Universiteit van Bethlehem is de oudste universiteit van Cisjordanië, Palesina. De wortels ervan gaan terug tot 1893, wanneer de Broeders van de Christelijke Scholen verschillende scholen in Bethlehem, Jeruzalem, Jaffa, Nazareth en Turkije, alsook in Libanon, Jordanië en Egypte hebben opgericht.

De Universiteit van Behtlehem is een katholieke instelling voor gemengd hoger onderwijs. Ze werd in 1973 volgens de tradities van de Broeders van de Christelijke Scholen gesticht en was zodoende toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid te maken inzake geloof. In 1964, bij de gelegenheid van het historisch bezoek van Paus Paulus VI aan het Heilig Land, spraken de Palestijnse christenen reeds de wens uit dat er in de regio een universiteit zou worden opgericht. Zodoende stelde de pauselijke nuntius, Aartsbisschop Pio Langhi, in 1972, na de nodige bezinning en overleg, een comité van notabelen en directies van de scholen in Cisjordanië en Oost-Palestina samen, om een instituut voor hoger onderwijs op te richten. Deze instelling zou voorzien in een algemene universitaire opleiding toegespitst op kunsten en wetenschappen om aldus aan de verwachtingen van de Palestijnse gemeenschap te beantwoorden.

Met de hulp van onderwijsinstellingen en in samenwerking met de Congregatie voor Oosterse Kerken binnen de Romeinse Curie en de Broeders van de Christelijke Scholen, kon de Universiteit van Berthlehem op 3 oktober 1973 z’n deuren officieel openen. Dit maakt van deze universiteit de oudste in Cisjordanië.

De universiteit strekt zich uit over een domein van 17.000m², eigendom van de Broeders van de Christelijke Scholen. Ze is gelegen in de “Broedersstraat”, op het hoogste punt van de stad Bethlehem. Van de 112 studenten die in 1973 aan de universiteit hun studies startten, zouden er 63 in juni 1977 hun diploma halen. De rekrutering nam stelselmatig toe om bij aanvang 1981 het duizendtal te bereiken. Begin 2008 waren het er al 2.900. De universiteit breidde steeds verder uit: een bibliotheek in 1978, Mar Andrea Women’s Hotel in 1979, een vleugel voor de wetenschappen in 1980, een cultureel en sociaal centrum in 1990, het Institute for community Partnership in 1991, de Bethlehem Hall voor de faculteit verpleegkunde en de onderwijsfaculteit in 1995, Turathuna: het Centrum voor Palestijns Erfgoed in 2000 en de Millenium Hall voor de school voor bedrijfsbeheer in 2002.

Onder de zeer bekwame professoren, onderwijsverstrekkers en kaderpersoneel vindt men leken, leden van de congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen, leden van andere religieuze orden, zusters, priesters en religieuzen. De Onderwijsfaculteit en het Instituut voor bedrijfsbeheer behoren tot de eerste programma’s die een onderscheiding te beurt vielen. De Faculteiten Kunsten, Wetenschappen, Verpleegkunde en Bedrijfsbeheer kwamen tot ontwikkeling als antwoord op de verzuchtingen van de gemeenschap, alsook het Instituut Gemeenschappelijke Partnerschap dat een permanent vormingsprogramma met een stevige professionele ontwikkeling presenteert.

De Universiteit is sinds 1978 stichtend lid van de Palestinian Council for Higher Education dat onder de bevoegdheid valt van het Ministerie van Opvoeding en Hoger Onderwijs van de Palestijnse overheid. In oktober 1979 werd een Raad van Bestuur opgericht en in mei 1981 werd de Universiteit van Bethlehem lid van de Associatie van de Arabische Katholieke Universiteiten. Ze is tevens lid van de Internationale Federatie van Katholieke Universiteiten, van de Associatie van de Lasalliaanse Colleges en Universiteiten (Broeders van de Christelijke Scholen) en van de Internationale Associatie van Universiteiten.

Tot twaalf maal toe werd de universiteit door het Israëlisch leger gesloten. De langste sluiting betrof maar liefst een periode van drie jaar, zijnde van oktober 1987 tot oktober 1990. Deze sluitingen hebben evenwel niet belet dat de colleges steeds zijn blijven doorgaan, hetzij op de campus, hetzij erbuiten. De universiteit telt 2.599 ingeschreven studenten, de meesten voltijds, en meer dan 10.800 gediplomeerden, waarvan het merendeel tewerk gesteld is in Cisjordanië, in Jeruzalem en in Gaza.

Haar kanselier ressorteert onder Pauselijk Recht. De vice-kanselier en voorzitter is een broeder van de Christelijke Scholen. Momenteel is dit Broeder Peter Bray, fsc.

Lokalisatie

De campus van de universiteit bevindt zich in Bethlehem, in Cisjordanië, ongeveer 10km ten zuiden van Jeruzalem.

Acties van de Belgische Landscommanderij

Samen met de Grootmeester en andere landscommanderijen financieren wij ieder jaar studiebeurzen voor hulpbehoevende studenten.

Contact

De Universiteit van Bethlehem beschikt over een websitedie regelmatig wordt geactualiseerd.
Bethlehem University in the Holy Land
E-mail: info chez bethlehem.edu
Phone: +972-2-274-1241
Fax : +972-2-274-4440
Bethlehem, Palestine

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter