Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Universiteit-van-Bethlehem
      #De Universiteit van Bethlehem

#De Universiteit van Bethlehem

HEILIG LAND – Vroeg in de ochtend, en voor diegene die de nachtwake bij het Heilig Graf achter de rug hadden ongetwijfeld véél te vroeg, volgden wij onze Landscommandeur naar de Universiteit van Bethlehem. Deze lag amper een paar passen van ons hotel verwijderd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 18 december 2017
  • réagir
  • 0 stem

Deze instelling is bij de Ridderorde goed gekend vermits zij door de Belgische Landscommanderij wordt ondersteund. De onderwijsinstelling werd door de Broeders van de Christelijke Scholen opgericht en wordt door hen ook heden nog steeds bestuurd. In 1973, tien jaar nadat Paus Paulus VI hiertoe de wens had geformuleerd, verwierf de instelling de hoedanigheid van universiteit.

Wij werden er verwelkomd door een delegatie die uit twee moslimstudenten en één katholieke student bestond. Zij wisten zich omringd door Amjaad van de dienst communicatie, die zich zowat op alles had voorbereid. Deze delegatie was een juiste vertegenwoordiging van de studentenpopulatie die in hoofdzaak uit moslims en meisjesstudenten bestaat. De academische zitting bij de aanvang van ons bezoek gaf de studenten de kans om een goed onderbouwd discours te brengen dat desgevallend door onze charmante maar tegelijk ook doeltreffende waakhond uit de dienst communicatie werd aangevuld of gecorrigeerd. 30% van de studenten zijn christen, wat in feite in vergelijking met hun aandeel in de samenleving, een sterke oververtegenwoordiging betekent. Voor heel veel moslims vormt hun passage in de universiteit de eerste gelegenheid om hun christen Palestijnse landgenoten echt te ontmoeten. Gedurende heel ons bezoek leken de studenten wel heel ontspannen en gingen ook de meest gevoelige onderwerpen niet uit de weg. Zo hadden ze het evengoed over hun persoonlijke toekomst als over de Palestijns-Joodse relaties. Binnen de muren van de universiteit bestonden geen samenlevingsproblemen, maar daarbuiten worden de spanningen binnen de grote diversiteit onder de studenten steeds meer voelbaar en het gegeven van de scheidingsmuur maakt de verplaatsingen alsmaar moelijker.

De vice-rector, Pater Denis Loft, die uit Nieuw-Zeeland afkomstig is, bevestigde ons dat het ook voor de professoren, zelfs voor deze van buitenlandse origine, een ware strijd is om in Palestina te werken. Vanaf het moment dat zij de muur willen passeren om mensen aan deze zijde behulpzaam te zijn, worden ze met vervelende administratieve verplichtingen overspoeld. Een soortgelijke situatie doet zich voor in het naburig Hospitaal van de Heilige Familie, dat lange tijd door onze landgenoot Jacques Keutgen werd geleid.

De universiteit is een goede weerspiegeling van de Palestijnse samenleving en van de spanningen die hen omringen, maar ze blijft een oase van vrede, een centrum van ontwikkeling en een plaats waar de zo noodzakelijke dialoog voor het structureren van de samenleving zich kan ontplooien, welke richting deze staat in de toekomst ook zal uitgaan.

Voor een universiteit waarvan 64% van het budget uit giften bestaat, is de steun vanwege de Orde een ongelofelijke zegen. Deze steun moet dan ook volop de prioriteit krijgen om in de aloude traditie van de la Salle, de kaders te vormen die morgen de voorwaarden om tot vrede te komen, zullen moeten uittekenen.

Philippe Levêque

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter