Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Catechismus-staat-voortaan-op-het-programma-van-het-Palestijns-Baccalaureaat
        De Catechismus staat voortaan op het programma van het Palestijns (...)

De Catechismus staat voortaan op het programma van het Palestijns Baccalaureaat

PAELSTINA – Vanaf de heropening der scholen kunnen de Palestijnse christenen zich voortaan voorbereiden om in het kader van hun Tawjihi (te vergelijken met het baccalaureaat) te slagen voor de proef Christen Opvoeding. Dit is het resultaat van de onderhandelingen met de Palestijnse Minister van Onderwijs.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 2 september 2018
  • réagir
  • 1 stem

Op 29 augustus heropenen in de Palestijnse Gebieden de scholen opnieuw de deuren. En dit jaar doet een nieuwe proef zijn intrede in het programma van hun bacc (de Tawjihi) die het twaalfde jaar van de schoolse opleiding bekroont. Om hun certificaat van hun secundaire studies te behalen, hebben de leerlingen van het laatste jaar voortaan de mogelijkheid om zich voor de proef Christen Opvoeding aan te bieden. Dit is een primeur in de geschiedenis van Palestina.

Vorig jaar, zowat in dezelfde periode, kondigde Père Lyad Twal reeds aan dat er terzake gesprekken aan de gang waren, maar hij hanteerde tegelijk toch nog een zekere voorzichtigheid. “Wij verwachten dat de bisschoppen en de kerkleiders tot het oprichten van dergelijke proef zullen beslissen,” verklaarde hij in een interview dat op de officiële website van het Patriarchaat verscheen. Père Twal is de Algemeen Directeur van de christen scholen van het Latijns Patriarchaat in Palestina en in Israël.

Er bestonden volgens Père Lyad Twal zowat twee stromingen. “Enerzijds spraken enkele geestelijke leiders hun interesse uit om dergelijke proef in het curriculum te integreren en deze aldus een zekere herkenbaarheid te geven ten einde hun vragen in hun relaties met het Ministerie enige kracht bij te zetten.” Anderzijds “vreesden sommigen dat dit (het veralgemenen van) het godsdienstonderricht op die wijze aan diepgang zou doen inboeten en tot een simpel item zou laten verworden.” De feiten hebben de eerste opinie evenwel in het gelijk gesteld.

Een oecumenisch handboek

Het Ministerie van Opvoeding en Onderwijs van Palestina is niet alleen akkoord gegaan met het invoeren van de proef Christen Onderwijs in het programma van de Tawjihi, maar heeft tevens haar goedkeuring verleend aan het handboek voor catechese dat volgens de pedagogische richtlijnen van het ministerie voor de eindjaren van het secundair onderwijs (hetgeen overeenkomt met het 12de schooljaar) is opgesteld. Het oecumenisch handboek is in partnerschap tussen het Ministerie van Onderwijs, het Hoger Onderwijs en alle vertegenwoordigers van de Kerken in Palestina gepubliceerd en werd onder alle onderwijsverantwoordelijken in de provincies van de Palestijnse Gebieden verspreid.

Het voorbije jaar heeft Père Lyad Twal aangekondigd dat alle nieuwe christen leerprogramma’s af waren. Om dit mogelijk te maken werden in akkoord met het Ministerie van Onderwijs tal van comités opgericht. Deze stonden onder toezicht van het Secretariaat Generaal van de Christen scholen. Tot op heden richtte het leerboek voor catechese zich op het programma voor de beginjaren. De grote uitdaging van dit jaar bestond erin een handboek voor de eindjaren tot stand te brengen. Van in oktober 2017 werd hieraan gewerkt en in mei 2018 was het werk voltooid.

In Palestina is (net zoals in Jordanië) het Tawjihi niet zomaar het eerste beste examen. Het is zowat de belangrijkste stap in de schoolloopbaan. Het is in de Gazastrook, in Cisjordanië en in Jordanië de afsluiting van de secundaire studies en het is tevens ook de bepalende sleutel voor de studiekeuze aan de universiteit en voor de te volgen weg voor de studenten die hoger onderwijs willen aanvangen. Voor hen die in dit examen slagen, worden er heuse muzikale danspartijen georganiseerd.

Dit jaar slaagde maar liefst 94,5% van de kandidaten uit de scholen van het Latijns Patriarchaat voor hun Tawjihi. De School van de Heilige Familie van het Latijns Patriarchaat in Gaza Stad, vormde de kers op de taart met maar liefst 100% geslaagde leerlingen. Om dit even in vergelijking te plaatsen met de totaliteit: volgens het Palestijns Ministerie van Onderwijs slaagden in Cisjordanië, Jeruzalem en de Gazastrook in 2017-2018 slechts 48.420 leerlingen op de 72.604 voor de proef, hetgeen overeenkomt met een slaagpercentage van 66%.

Christophe Lafontaine voor Terrasanta.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter