Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Berg-der-Zaligsprekingen-1231
      #De Berg der Zaligsprekingen

#De Berg der Zaligsprekingen

HEILIG LAND – Op de berg der zaligsprekingen ten Noordwesten van het Meer van Tiberias werd een octogonale koepelkerk gebouwd in contrasterende basalt- en zandsteen. De ramen in brandglas bevatten de acht zaligheden overkoepeld door een met gouden mozaïek bezette koepel.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 december 2017
  • réagir
  • 0 stem

Als Jezus de berg opgaat dan kan dat in de Bijbel twee betekenissen hebben. Ofwel treedt Hij in gebed met Zijn hemelse Vader, ofwel spreekt Hij “ex-cathedra”.

In dit geval onderricht Hij en prijst hen die met bepaalde kwaliteiten in het leven staan: “Gelukkig zij die zich arm weten voor God, want hun behoort het Koninkrijk der Hemelen. Gelukkig zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zij die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig zij die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig zij die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers ook de profeten vóór jullie vervolgd.” (Mt. 5, 1-12)

In de eerste drie zaligsprekingen worden diegenen genoemd die zich in een weinig benijdenswaardige situatie bevinden. De arme, de misbedeelde, de verdrietige mens. Hij die in de welvarende maatschappij als miserabel wordt beschouwd. Paradoxaal worden zij hier als de gelukkigen geprezen. Maar Jezus prijst hen niet zalig omwille van hun toestand, maar wel omdat zij uit hun ellendig bestaan zullen worden verlost wanneer zij in Zijn Koninkrijk zullen thuiskomen. Zo gaan dan ook de profetieën van Jesaja in vervulling: “God de Heer heeft mij gezalfd: van zijn geest ben ik vervuld … goed nieuws brengen aan de armen, opbeuren wie de moed heeft verloren … de as op hun hoofd maakt plaats voor een kroon, rouw en wanhoop wijken voor feestkleren …” (Js. 61, 1-3)

De messiaanse proclamatie van de Heer Jezus heeft helaas tot op vandaag nog niets aan actualiteit ingeboet. Ook vandaag kunnen armen en uitgestotenen uit de maatschappij zich gelukkig prijzen. Ook vandaag zijn er nog steeds christenen die naar Jezus’ voorbeeld trachten te leven en anderen helpen die het minder goed hebben dan zij zelf.

Mattheüs voegt hier een volgende groep van vijf aan toe: “gelukkig zij die zachtmoedig zijn, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zij die barmhartig zijn, de zuiveren van hart, de vredestichters en de vervolgden om de gerechtigheid.” Hij lijkt hiermee wel het gedroomde deugdelijk ideaalbeeld van de Kerk weer te geven.

Peter Broos

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter