Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Belgische-Landscommanderij
      De Belgische Landscommanderij

De Belgische Landscommanderij

Hieronder vindt u enige informatie betreffende de geschiedenis en de huidige organisatie van de Belgische Landscommanderij. De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk fungeert voor de landscommanderij als kapittelkerk.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 juni 2022
  • réagir
  • 0 stem
Geschiedenis

De Belgische Landscommanderij van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem werd in 1926 opgericht. Zij droeg destijds de titel van Provincie België.

Op 11 april 1930 wees Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van België de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk van Brussel toe als kapittelkerk van de Belgische Landscommanderij.

Om haar acties en objectieven in het Heilig Land te beheren en te coördineren heeft de Landscommanderij in 1934 een Vereniging zonder Winstoogmerk opgericht. Deze draagt de naam “Belgische Vereniging van de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (VZW)". In 1990 werd een stichting in het leven geroepen onder de naam “Belgische Stichting voor het Heilig Land”.

De Landscommandeur en zijn Raad

De verantwoordelijkheid over de Belgische Landscommanderij, die een 360-tal leden telt, is door de Kardinaal Grootmeester aan een landscommandeur toevertrouwd. Heden is dit Ridder Damien de Laminne de Bex. De landscommandeur is in zijn rechtsgebied belast met de realisatie van de grote objectieven van de Orde. Hij wordt in deze opdracht bijgestaan door een Raad die momenteel als volgt is samengesteld:

• Landscommandeur: Ridder Damien de Laminne de Bex
• Grootprior: Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel
• Kanselier: De Heer. Benoît Sibille
• Secretaris: De Heer Daniel Meert
• Penningmeester: Baron Daniel de Moffarts
• Geestelijke Ceremoniemeester: : Pastoor Edouard van Maele
• Wereldlijke Ceremoniemeester: N.N.
• Raadsleden:
o Baron Jacques van Rijckevorsel
o De Heer Peter Nédée
o De Heer Philippe Petit
o De Heer Thierry de Codt

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter