Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bezoek-van-de-Raad-van-de-Europese-Bisschoppenconferenties-aan-Jeruzalem-en
        Bezoek van de Raad van de Europese Bisschoppenconferenties aan Jeruzalem en (...)

Bezoek van de Raad van de Europese Bisschoppenconferenties aan Jeruzalem en Bethlehem

JERUZALEM – Op maandagnamiddag 15 september zijn na drie dagen van overleg in Galilea de verzamelde bisschoppen van de Raad van de Europese Bisschoppenconferenties in Jeruzalem aangekomen. Na het zingen van de vespers van de Verrijzenis voor het lege Graf van Christus had een ontmoeting plaats met de Consuls-Generaal in Jeruzalem. Dinsdag zou er een ontmoeting plaats hebben met de Palestijnse President Mahmoud Abbas waarna zij zich naar Cremisan en naar Bethlehem zouden begeven. Daar was een bezoek aan de Karmel gepland alvorens zij in de Sint-Catherinakerk de H. Mis zouden assisteren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 28 september 2015
  • réagir
  • 0 stem

Van bij hun aankomst begaven de verzamelde bisschoppen zich in processie van het Latijns Patriarchaat naar de kerk van het Heilig Graf. Daar zongen zij samen met de franciscaanse communauteit van Jeruzalem de vespers. Kardinaal Angelo Bagnasco, Voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie en vice-president van de REB ging in de viering voor. Vóór de plaats waar Christus is verrezen, herinnerde hij aan het feit dat voor de christen niet zozeer de dood van het lichaam een verschrikking vormt, als wel de dood van de ziel. Aldus verklaarde hij: “Het individualistische en liberale denken schuift de lichamelijke dood als de absolute bedreiging naar voor. Dit gebeurt op zodanige manier dat men zelfs met alle middelen poogt zijn heerschappij over het leven te bevestigen. Dit uit zich ondermeer in de benadering van begeleide zelfdoding of euthanasie. Maar het christelijk geloof maakt ons duidelijk dat de échte bedreiging precies in de dood van de ziel en van het geestelijk leven ligt.” Dit standpunt sluit perfect aan bij een van de thema’s van de vergadering van de leden van de REB die samen van gedachten wisselden over de uitdagingen voor de hedendaagse Kerk in Europa. De bisschoppen hadden vervolgens elk afzonderlijk een moment van stil gebed in het Graf van Christus.

Aansluitend bij de viering hadden de voorzitters van de Europese bisschoppenconferenties een ontmoeting met enkele consuls-generaals van Jeruzalem. In zijn toespraak onderstreepte Kardinaal Peter Erdö het belang van de taak van de consuls-generaal, in het bijzonder voor wat betreft hun rol als informanten bij hun regering over de situatie van de christenen in het Heilig Land. Hij sprak tevens zijn dank uit voor het engagement van hun respectievelijke landen in de solidariteitsprojecten ten voordele van de Kerk in dit land.

Op dinsdag 15 september zouden de bisschoppen van gedachten wisselen met de katholieke waardigheidsbekleders in het Heilig Land over de situatie van de christenen in het Heilig Land. Vervolgens zouden ze zich naar Ramalah begeven waar een ontmoeting met de Palestijnse President Mahmoud Abbas is voorzien. Zij zouden tenslotte hun dag in Bethlehem beëindigen met een bezoek aan enkele caritatieve organisaties, die ter plaatse actief zijn om vervolgens in de H. Mis te assisteren die door Mgr. Fouad Twal in de Sint-Catherinakerk zou worden voorgegaan. Enkele bisschoppen spraken de wens uit om bij deze gelegenheid ook een bezoek aan Cremisan te brengen.

Bron: www.lpj.org
Foto: CMC
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter