Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Belgische-glasramen-als-geschenk-voor-het-Heilig-Land
      Belgische glasramen als geschenk voor het Heilig Land

Belgische glasramen als geschenk voor het Heilig Land

BETHLEHEM – In de kerk van de Heilige Catharina in Bethlehem werd een gedenkplaat ingehuldigd naar aanleiding van een prijs die werd toegekend aan een Belgische patrimonium in het buitenland. Het betreft hier glasramen die destijds aan de Basiliek van de Geboorte werden geschonken als teken van de aloude banden tussen België en de Franciscaanse Custode (Video).


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 20 mei 2016
  • réagir
  • 0 stem

De gedenkplaat verwijst naar een prijs die reeds vorig jaar werd toegekend en herinnert aan de eeuwenoude band tussen België en het Heilig Land.
Op 8 mei 2016 werd in de kerk van de Heilige Catharina de Prijs 2015 van het Belgisch Patrimonium in het buitenland overhandigd. Het gaat om het glasraam in de centrale apsis in het koor van de basiliek die de prijs in de wacht wist te slepen. De prijs werd toegekend door het Ministerie van Buitenlandse zaken en de Koning Boudewijn Stichting.
GENIA HELOU RAAD
Belgisch Consulaat in Jeruzalem:
“Dit glasraam stelt de Geboorte van Jezus Christus voor. Het werd in 1926 aan de Franciscaanse Custode geschonken en in 2004 in België gerestaureerd. Het was noodzakelijk om het naar België over te brengen en vervolgens terug naar het Heilige Land te transporteren, vermits het zware schade had opgelopen bij de belegering van de Kerk van de Heilige Catharina in 2000/2001.”
Het glasraam is een van de twee Belgische werken die het Heilig Land rijk is. Het tweede bevindt zich in het Casa Nova. Het glasraam getuigt van de historische en religieuze banden tussen de Custode en België. België is immers, naast Italië, Frankrijk en Spanje, een van de vier beschermlanden van het Heilig Land.
DIDIER REYNDERS
Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken:
“Wij zijn een van de vier landen die sedert 1852 deze taak op ons nemen. In samenwerking met andere landen zijn wij belast met de bescherming van dit land. Het betreft hier natuurlijk in de eerste plaats een eerder symbolische aangelegenheid, maar toch kan het nuttig zijn om er soms aan te herinneren dat we hier een specifieke taak moeten vervullen. Soms doen we dit bijvoorbeeld door de Franciscanen te helpen bij het in stand houden van de verschillende Heilige Plaatsen en de restauratie van het omvangrijk en mooi patrimonium dat zich hier bevindt.”
P. DABROMIR JASZTAL, ofm
Vicaris van de Custode in het Heilig Land
“Het gaat hier om een heel speciale gebeurtenis die de nadruk legt op de aanwezigheid van het historisch artistiek patrimonium dat voortvloeit uit de samenwerking tussen België en het Heilig Land. Het Heilig Land heeft inderdaad nood aan traditionele bondgenootschappen zoals deze met de katholieke landen om hier haar zending te kunnen vervullen en om in staat te zijn haar boodschap over de hele wereld uit te dragen.”
De Prijs werd niet enkel uitgereikt in het licht van het in stand houden van het Belgisch patrimonium in het buitenland, maar wil tevens een indirecte aansporing zijn om het behoud van het kunstpatrimonium ook op lange termijn te bevorderen. Dit gebeuren zal het mogelijk maken dat duizenden mensen weldra dit glasraam weer zullen kunnen bewonderen.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter